Opvoeding

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Ouders moeten in de eerste plaats wensen dat hun kind vervuld is van het hoogste ideaal van goedheid, liefde en broederschap voor alle mensen, ongeacht de vaardigheden waarmee dit ideaal zich zal manifesteren. Hoeveel ouders dromen niet van succes, fortuin en glorie voor hun kinderen, zonder te weten welke beproevingen ze hen op die manier voorbereiden! Daarentegen, als zij voor hen een leven als zonen of dochters van God wensen, dan werken ze effectief voor hun bestwil; ongeacht welke moeilijkheden en beproevingen deze kinderen later ook zullen moeten doorstaan, ze zullen onder de bescherming van de Hemel staan en ze zullen weldoeners van de mensheid worden».[1]

Een model worden: een nieuwe pedagogie

« Een leraar, een onderwijzer kan veel doen voor de opvoeding van een kind, maar kan de diepe geaardheid niet veranderen.».[2]
« Opvoeders moeten begrijpen dat de eerste stap in hun opleiding is om te leren hoe ze zelf een rolmodel kunnen worden. Het gaat erom een voorbeeld te zijn voor het gezin, voor de omgeving en vooral voor de leerlingen en de eigen kinderen: hen altijd de weg van oprechtheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, zuiverheid en goedheid tonen. Ze zullen dan in staat zijn om te leren en ver te komen in hun studies, maar het belangrijkste is dat jullie, de ouders en opvoeders, het aan hen moeten doorgeven. De jeugd heeft een buitengewone rijkdom, ze heeft vuur, ze heeft impulsen, ze heeft kracht, ze is prachtig! Alleen ontbreekt het hen aan één ding: ware kennis, ware leiding ».[3]

Begeleiding naar volwassenheid

« Ook al lijkt het erop dat ze nog te jong zijn, kinderen moeten voorbereid zijn op het leven dat ze later zullen leiden, dus het is beter voor hun begripsvermogen als ze een blik kunnen werpen op de wereld van de volwassen. Kinderen worden naar de kerk gebracht, waar ze niet veel begrijpen van wat daar gebeurt. Maar de plechtigheid van de ceremonie, de ingetogenheid van de volwassenen laten indrukken achter in hun ziel die ze later zullen verdiepen.... Het is zeer nuttig dat de jeugd niet beperkt wordt tot activiteiten waarvan men denkt dat ze bij hun leeftijd passen ».[4]

De zin voor het wonderbaarlijke behouden

« Hoe vaak heb ik me niet verbaasd over de diepgang van sommige bedenkingen van de kinderen! Het is teken dat ze nog steeds eenvoudig, natuurlijk zijn en verbonden met de hemelse gebieden waar ze vandaan komen... Volwassenen doen vaak niks anders dan hun kinderen misvormen. Als kinderen heel klein zijn, hebben ze een aangeboren gevoel voor het wonderbaarlijke, ze geloven dat alles leeft, intelligent is: ze praten met insecten, stenen, dieren, planten... En als ze dit gevoel voor het wonderbaarlijke eenmaal kwijt zijn, zijn ze echt het essentiële verloren. Het is de kindertijd die het hele leven bepaalt. De indrukken uit de kindertijd worden nooit uitgewist. Daarom is de verantwoordelijkheid van volwassenen enorm. Als ze een kind met onbeschoftheid en lelijkheid beschadigen, zal het voor altijd gemarkeerd zijn. Het is ook noodzakelijk om bepaalde wetten van de Inwijdingspsychologie te kennen. Ik zeg niet dat men een kind alleen moet opvoeden in een droomwereld, in louter poëzie, in het onwerkelijke en het denkbeeldige. Dat zou ook een groot gevaar voor het kind zijn. Elke methode heeft altijd een goede en een slechte kant, en je moet weten wanneer en hoe je het moet toepassen. Ouders en leerkrachten moeten het intellect en de praktische zin van het kind wakker maken, het leren omgaan met het materiële en het voorbereiden om later de realiteit van het leven onder ogen te zien, maar ze mogen hun zin voor het wonderbaarlijke en hun gevoeligheid voor de onzichtbare wereld niet dood maken. Een kind dat op deze manier wordt opgevoed zal altijd het bewustzijn behouden van een hogere wereld van wijsheid en licht en het verlangen om die wereld te bereiken. Degenen die bewust omgaan met spirituele hiërarchieën, hebben een hoger doel, en dit geeft hen de impuls om grote realisaties te ondernemen».[5]

Bibliografie

 • O.M. Aïvanhov, La pédagogie initiatique, Verzamelde Werken deel XXVII, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, De opvoeding begint voor de geboorte, Izvor 203, Prosveta.

Multimedia

Uitreksels van voordrachten (audio/video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voordrachten (audio/video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

 • Conférence audio, L’aura, CD 5007, (CD Éditions Prosveta, in het frans)

Verwante Artikels

Externe links

 • Éducation (op Wikipedia)
 • Erziehung (op Anthrowiki; in het duits)
 • Ted talk: pediater Catherine Guéguen Catherine Guéguen gebruikt de neurowetenschap om aan te tonen dat een empathische opvoeding een gezonde hersenontwikkeling bevordert.
 • Ted talk: Sophie Rabhi Sophie Rabhi bespreekt enkele mijlpalen in haar leven die haar inspireerden tot het oprichten van een een school waar de voorkeur wordt gegeven aan welwillendheid (goodwill).

Notes

 1. Dagtekst van 7 november 2013.
 2. De opvoeding begint voor de geboorte, Izvor n° 203, Hoofdstuk II.
 3. Verzamelde Werken deel XXVII, Hoodstuk. IV.
 4. Izvor n° 203, Hoofdstuk VIII.
 5. Izvor n° 203, Hoofdstuk IX.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).