Liederen van Peter Deunov

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De wereld van de muziek is het milieu waarin de ziel zich op aarde manifesteert. Zonder muziek, zonder de muzikale omgeving gecreëerd door de wereld van klanken, kunnen de ziel en de geest zich niet manifesteren.»[1]
«Door mystieke, spirituele liederen te zingen, creëren we om ons heen een ganse wereld van vormen en kleuren. En aangezien we zelf ons eigen instrument zijn, creëren we deze vormen, deze kleuren die we buiten ons creëren, ook in ons, en ze trekken lichtende entiteiten aan, ze trekken engelen aan, want ze zijn voedsel voor hen. Door te zingen openen we een deur naar de Hemel waar de hemelse entiteiten door kunnen. De harmonie die we zo creëren verspreidt zich geleidelijk en zal alle wezens in de ruimte beïnvloeden.»[2]

Oorsprong, doel, kenmerken

Het inoefenen van de Bulgaarse liederen van Peter Deunov (1864-1944) is een bijzonder belangrijk instrument in het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986).

Peter Deunov

Oorsprong

De inwijdingsmuziek van Peter Deunov, gecomponeerd in een Slavisch land, is soms getint met oosterse kleuren en draagt de wortels van de Bulgaarse folklore in zich. De geest van de Slavische folklore heeft de bijzonderheid dat hij vaak in contact staat met het leven van de ziel en biedt een diepzinnige en universele volkse poëzie.

Doel

Het inwijdingslied is vooral een muzikale oefening gericht op de schoonheid van de menselijke ziel op haar spirituele reis. Het richt zich in de eerste plaats op de gevoelens van het hart en het brengt ons onze goddelijke essentie in herinnering. Het richt zich evenwel ook op ons denken, stelt het vragen over de zin van het leven, helpt het om het geloof en de herinnering aan onze spirituele oorsprong te herstellen. Het verduidelijkt ons beeld van de toekomst en onthult ons het werk dat verricht moet worden.

Kenmerken

De Bulgaarse taal

De liederen van Peter Deunov zijn in het Bulgaars geschreven. Het Bulgaars is een taal die dicht bij het Sanskriet staat en gezien dit één van de oudste talen is, wordt ze beschouwd als een heilige taal. De trillingsintensiteit van Peter Deunov’s liederen komt voort uit de "exacte" samenvoeging van klanken en woorden. Ze worden slechts af en toe in een andere taal gezongen.

Een synthetische taal

Een inwijdingslied wordt uitgedrukt in kleine synthetische capsules door middel van een eenvoudige en diepzinnige muzikale taal. Deze synthetische vorm wordt teruggevonden in de inhoud van de melodieën die oordeelkundig de ritmische bewegingen en de gesproken woorden combineren.

Een taal van de ziel

Als het gezongen wordt door een bewuste koorgemeenschap, geloven we dat een inwijdingslied het potentieel heeft om een perfecte harmonie in de menselijke ziel voort te brengen.

Een symbolische taal

In de inwijdingsmuziek is alles symbolisch: de woorden zijn verwijzingen naar de natuur, naar het leven van de Ziel, naar het goddelijke, naar de mens.

Een eenvoudig en toegankelijk formaat

Ondanks het feit dat ze in een vreemde taal zijn geschreven, kan iedereen deze liederen zingen en deelnemen aan het spirituele werk dat ze aanbieden. In zijn spirituele school wilde Omraam Mikhaël Aïvanhov dat iedereen zou zingen, zelfs degenen die vonden dat ze niet konden zingen.

Een contrasterende en gepolariseerde manier van uitdrukken

Een van de belangrijke bijzonderheden van het inwijdingslied is het veelvuldig gebruik van contrasterende ritmes, het afwisselen van verschillende tempo's en het combineren van verschillende sferen in een korte tijd.

Met potentieel voor actie

Net als het gebed kan het in groep (in koor) zingen van liederen die gecomponeerd zijn door een spirituele Meester een impact hebben op de trillingssnelheid van de materie en van de omgeving.

Koorzang in het spirituele Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Omraam Mikhaël Aïvanhov (in den 50er Jahren)

Een onpersoonlijke en inclusieve activiteit

In 1937 kreeg Omraam Mikhaël Aïvanhov de opdracht van Peter Deunov om het Onderricht van de Grote Universele Witte Broederschap naar Europa en vooral naar Frankrijk te brengen. Hij gaf dit Onderricht mondeling door om vooral de gedachte van de leerling aan te spreken, en gebruikte de liederen van Peter Deunov om meer tot zijn hart te spreken. Koorzang is een spirituele methode waarvan hij gebruik zal maken om mensen te helpen zich op een onpersoonlijke manier te verenigen. Zingen heeft een positieve invloed op de energetische omgeving en bevordert de subtiele spirituele communicatie tussen de zangers.

Structurele oorsprong van de liedjes: een hoofdmelodie geharmoniseerd voor 4 stemmen

De liederen hebben een hoofdmelodie die is gecomponeerd door Peter Deunov en die door verschillende musici werd geharmoniseerd voor een vierstemmig koor. Het aanleren van de hoofdmelodie behoort tot het basiswerk van de leerlingen. Naast het verlenen van schoonheid aan een melodie, nodigt het vierstemmig zingen de zangers uit tot een bewust werk om hun individueel bestaan te laten samensmelten met het collectieve bewustzijn.

« Samen in koor zingen in vier stemmen is een daad van grote betekenis. Het is in de eerste plaats een symbool van wat we moeten doen om ons af te stemmen, om ons onderling te harmoniseren. Want deze samensmelting van stemmen boven onze hoofden is tezelfdertijd een fusie van onze ziel en ons verstand. Vervolgens drukken we door middel van koorzang onze wens uit om het universum te omarmen, om in harmonie te zijn met het geheel. Daarom moet je, voordat je gaat zingen, er altijd aan denken om een blik naar binnen te werpen om jezelf te kalmeren, om weg te blijven van de dagelijkse beslommeringen zodat je jezelf kan harmoniseren met alle schepselen van de kosmos en samen met hen kan zingen »[3]

Lijst en korte beschrijving van enkele liederen die worden gebruikt in het onderricht van Omraam Mikhaël Aïvnhov

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied Be Niakoga
 4. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 5. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 6. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 7. Lied Chte se Razvecelia
 8. Lied Da Bih Te Slouchal
 9. Lied Da Imach Vera
 10. Lied Deniat Ide
 11. Lied_Douheut_Boji
 12. Lied Fir Fur Fen
 13. Lied_Hodi_Hodi
 14. Lied Ide, Ide, Ide
 15. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 16. Lied Izgréva Sleuntséto
 17. Lied Kaji mi ti Istinata
 18. Lied_Napred_za_Slava
 19. Lied Neva Sanzou
 20. Lied Pessen na Zorata
 21. Lied_Pravda
 22. Lied_Ranen_Tchass
 23. Lied Seurdetchniïat Zov
 24. Lied Sila Zdrave Jivot
 25. Lied Slaveïtchéta Gorski
 26. Lied_Stani
 27. Lied Teugui skeurbi
 28. Lied Vdeuhnovéniè
 29. Lied_Vehadi
 30. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 31. Muziek
 32. Stilte

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, La musique et le chant dans la vie spirituelle, Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Artistieke en spirituele schepping, Izvor n°223; L’harmonie, Œuvres complètes n°6, Ed. Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, De nieuwe Aarde , Verzamelde Werken n°13, Ed. Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Vie et travail à l’École divine **, Œuvres complètes n°31, Ed. Prosveta

Werken van andere auteurs

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voordrachten van Omraam Mikhael Aïvanhov (audio en/of video)

 • Voordracht audio, L’aura, CD 5007, (CD Éditions Prosveta, in het frans) [1]

Externe links

Nota’s

 1. Dagtekst van 8 december 2013 - Mystieke liederen
 2. Dagtekst van september 2009 - Koorzang
 3. O. M. Aïvanhov, Artistieke en spirituele schepping, Izvor n°22, - hfst. VI, p.77, ProsvetaBericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).]