Lied Zapali Sé Ogueunia

Uit OmraamWiki
Versie door Peter.Warmenbol (Overleg | bijdragen) op 20 jul 2021 om 09:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
« Wie een lange trektocht gaat maken, neemt in zijn rugzak voedsel mee voor onderweg om het te kunnen volhouden. Hetzelfde geldt wanneer wij de pas erin willen houden op de weg van het leven, ook dan moeten wij proviand meenemen, zeg maar brood, en dat brood zijn de waarheden van het spirituele leven. Tegen de duivel die hem kwam verleiden door hem te vragen stenen in brood te veranderen, zei Jezus: ‘ De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God ’; en tegen de massa die hem ondervroeg over zijn missie zei hij: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet zal hij eeuwig leven.’ Door een verband te leggen tussen het woord van God dat door hem vlees werd en het brood, uit de hemel neergedaald, identificeerde Jezus zich met het kosmische principe van de Christus, de tweede persoon van de Drie-eenheid, het levende woord, de wezenlijke substantie waarmee wij ons iedere dag moeten voeden om het eeuwige leven te hebben. »[1]

Zapali Sé Ogueunia (Het vuur ontbrandt) – Toonaard : Re klein

ZAPALI-2018-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Franse transliteratie Vertaling
Запали се огъня на огнището,
Затупка моето сърце. 
Хлеба е готов, 
Запали се новия светилник;
Сложи се трапезата.
Яви се моята мисъл: 
Хлеба сладки днес да въз любя,
И сладките му думи аз да чуя !
Zapali sè ogeunia na ognichtèto,
Zatoupka moèto seurtsè. 
Hlèba e gotov, 
Zapali sè noviïa svètilnik; 
Sloji sè trapèzata. 
Ïavi sè moïata misseul: 
Hlèba sladki dness da veuz lioubia !,
I sladkitè mou doumi az da tchouïa.
Het vuur in de open haard is aangestoken,
Mijn hart gaat kloppen.
Het brood is gaar,
Een nieuwe kaars brandt;
Dek de tafel.
Mijn gedachte is uitgekomen:
zacht brood vandaag om van te houden!
En laat me zijn zoete woorden horen

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Zapali sé Ogueunia werd voor het eerst opgevoerd op 8 augustus 1933 in Vitocha, Bulgarije. Dit lied behoort tot het repertoire van liederen die door de meester Omraam Mikhaël Aïvanhov naar Frankrijk zijn gebracht. De harmonisatie ervan is het werk van de Franse dirigent Maurice Vincent Petit.

Thematiek

Zapali sé Ogueunia is een diepzinnig lied dat door middel van verschillende symbolen wordt uitgedrukt en dat erp gericht is om heilzaam in te werken op de zonnevlecht. De symbolische taal die gebruikt wordt is die van ons hogere Zelf dat een antwoord van wijsheid en waarheid formuleert wanneer wij tot haar bidden of de goddelijke wereld aanroepen met heel ons hart. Zapali sé Ogueunia deelt aan ons bewustzijn mee dat de deur naar de Hemel opengaat en dat de verbinding mogelijk is. Na al het werk van zuivering is onze ziel eindelijk klaar om het heilige elixer te ontvangen dat gebracht wordt door de woorden van haar Meester, boodschapper van het Woord (de Logos). Zapali sé Ogueunia ensceneert de ontvangst van de krachten van het Woord in het menselijk hart, zodat het er zijn woning kan vestigen[3]

Trefwoorden en sfeer

Trefwoorden : vlam, vuur, fakkel, brood, altaar, verlichte gedachte, opening van het hart, verwelkoming van het Woord Sfeer van het lied: heilig, diepzinnig, sereen, verinnerlijkt.

Energetisch verloop van het lied langs de opeenvolgende symbolen

Het vuur in de haard laait op

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex1.jpg

Een vuur aansteken begint met een klein vlammetje, met het geloof dat het vuur zal aanslaan en een vuurzee zal worden. Het zingen begint in een sfeer van contemplatie en dankbaarheid. Een zeer zoete vreugde gaat uit van het idee van het begin van een openbaring over de zin van het leven. De ziel heeft zich opengesteld voor het licht van de Zon die in haar is opgekomen en zij verwelkomt met grote zorg het potentieel van de Christusvlam die in haar hart is ontstoken en die bewuster is geworden. De vlam van het goddelijk bewustzijn ontwaakt in het binnenste van het hart, waar de innerlijke stem van het Woord kan worden gehoord en ontwikkeld. Dit heilige vuur symboliseert een goddelijk antwoord dat verinnerlijkt moet worden.

Mijn hart gaat kloppen

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex2.jpg

De vlam van het Woord die de zonnevlecht ontsteekt betekent dat "mijn hart gaat kloppen"! Het voelen van de polsslag van onze verbinding met de goddelijke wereld versterkt ons vertrouwen en geloof omdat dit goddelijk vuur oneindig zal groeien.

Het brood is gaar

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex3.jpg

De aanwezigheid van brood op dit moment van het lied getuigt van de bestemming van de mens om te kunnen doordringen in de Mysteriën van de Inwijdingswijsheid van Brood en Wijn waarover de Heilige Schrift spreekt. Brood, gemaakt van tarwe, is verbonden met het beginsel van wijsheid dat inzicht brengt. Als het brood gaar is, betekent dit dat het juiste moment om het te eten is aangebroken, dat wil zeggen, om een communie te beleven. Het brood eten is het Woord proeven, je waardig voelen om deel te nemen aan de maaltijd van het Laatste Avondmaal waar Christus het brood deelt met zijn leerlingen. Het betekent ook te begrijpen dat dit brood het lichaam van Christus voorstelt.

Een nieuwe kaars is aangestoken

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex4.jpg

De communie met het lichaam van Christus brengt een verandering van ons wezen teweeg en het kleine vlammetje dat in ons hart ontwaakt, zal zich willen verenigen met de verschillende vlammen van de gemeenschap om een "nieuwe kaars" te worden, gericht op het hoogste ideaal. Deze kaars vertegenwoordigt de spirituele kracht van de gemeenschappen wier deugdzaam en wijs leven allerlei weldaden brengt die vervolgens de mensheid op haar weg verlichten

Dek de tafel

De tafel symboliseert het altaar, de gewijde tafel waaromheen de discipelen van Christus samenkomen om de communie te beleven. Het is het moment van deelname, van uitwisselen en van broederlijke verbondenheid.

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex5.jpg

MMijn gedachte is uitgekomen

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex6.jpg

In dit moment van uitwisseling zal de gedachte zich kunnen manifesteren. Het zal de weerspiegeling zijn van het luisteren naar de innerlijke openbaring die ontvangen werd van de Zon en zodra deze gedachte zich manifesteert, incarneert de liefde zich …

Zacht brood vandaag om van te houden

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex7.jpg

Wij zijn in staat de genade te waarderen van het ontvangen en delen van dit gezegende brood, dat het Woord is, dit Licht van de Zon, uitgedrukt in wijze en zachte woorden. Door onze liefde kunnen wij de wijsheid en de grootheid waarnemen van de taal die van de Christus uitgaat. We zien dat in de hele reeks symbolen, de liefde als laatste tot uitdrukking komt! Het is een verheven liefde afkomstig uit de wereld van de intuïtie die uitsluitend waarachtig begrip brengt.

En laat me zijn zoete woorden horen

ZAPALI-2018-Mél Princ-ex8.jpg

"Zijn zoete woorden" zijn die van het Woord dat zich met name uitdrukt door de mond van onze geestelijke gids. Het Woord verrijkt ons en vervult ons met geschenken. Zijn muziek is een vibratie, een emanatie en de bron die stroomt achter de stem die haar weergeeft is onuitputtelijk omdat zij uit de goddelijke bron voortkomt. Zo laat de stem van de Ingewijde, een kanaal van zuiverheid, deze bron van liefde stromen en wij kunnen er jaren naar luisteren zonder ooit verzadigd te raken.

Tot besluit

We kunnen het lied Zapali sé Ogueunia vergelijken met een mportaal van licht waar de ziel doorheen gaat om haar weg te vinden terwijl ze communiceert met de Wijsheid van de Liefde …

Œuvres et/ou conférences d’O.M. Aïvanhov sur le sujet traité

  • O. M. Aïvanhov, Au commencement était le Verbe, Œuvres complètes n° 9, Editions Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Spirituele Meesters, Izvor n° 207, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, De ware leer van Christus, Izvor n° 215, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Nouvelle lumière sur les Évangiles, Izvor n° 217, Éditions Prosveta.

Externe links

Notes

  1. 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 10 juli 2013, "het brood", Prosveta.
  2. 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).