Lied V’Natchalo Be Slovoto

Uit OmraamWiki
Versie door Omraamadmin (Overleg | bijdragen) op 16 mrt 2021 om 09:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
« Als je denkt, is het net alsof je zou praten. Dat innerlijke woord is echt, krachtig, magisch en dat is wat het Woord wordt genoemd. Het Woord, dat is het gedacht dat nog niet fysiek in spraak is vertaald, maar wordt wel al uitgedrukt in vormen, kleuren, trillingen. Wanneer je innerlijk met heel je ziel en heel je hart spreekt, begrijpen planten, dieren, vogels, insecten je taal, en de planeten, sterren, engelen en aartsengelen horen jou ook. In de onzichtbare wereld spreken wezens niet met elkaar met de woorden van een gesproken taal, maar met de kleuren, vormen, melodieën die eruit voortkomen, en zij weten onmiddellijk hoe ze die taal moeten interpreteren. De dag zal komen dat mensen alleen met elkaar zullen communiceren via hun emanaties, en ze zullen elkaar begrijpen, omdat het Woord de universele taal is ».[1]

V’Natchalo Be Slovoto (In den beginne was het Woord) – Mi klein

VNATCHAL-Cyrillique-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor van de Cappella te St-Petersburg

De tekst

Cyrillique Translittération française Traduction
В’начало бе Словото
В’начало бе Словото, 
и Словото бе у Бога 
и Словото бе Бог
То в’начало бе у Бога
Всичко чрез Него стана, 
и което е станало, 
нищо без Него не стана.
В’Него бе живота 
и живота бе виделина 
на человеците
И виделината свети в’тъмнината
и тъмнината я не обзе
V’Natchalo Bè Slovoto
V'natchalo bè Slovoto 
i Slovoto bè ou Boga, 
I Slovoto bè Bog. 
To v'natchalo bè ou Boga. 
Vsitchko tchrez nègo stana, 
i koèto è stanalo, 
nichto bez Nègo nè stana. 
V'Nègo bè jivota, 
i jivota bè vidèlina 
na thélovètsitè. 
I vidèlinata svèti v'teumninata 
i teumninata ïa nè obzè.
In den beginne was het Woord
In den beginne was het Woord 
en het Woord was bij God, 
en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt,
en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt,
dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven,
en het Leven was het Licht der mensen. 
En het Licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

V’Natchalo Be Slovoto betekent "In het begin was het Woord". Dit lied is gebaseerd op de woorden van het begin van het Evangelie van Johannes en is een van de ‘profetische’ liederen van Peter Deunov.

Thematiek

V’Natchalo Be Slovoto beschrijft het project van de menselijke ziel en haar hoge ideaal: samensmelten met God of zijn Hogere Zelf. Het roept ons op om na te denken over de grandiose schepping via het goddelijke Woord (Logos) en de schoonheid ervan te vieren. Door Peter Deunov ook wel 'muziek van de liefde' genoemd, laat V'Natchalo Be Slovoto ons begrijpen hoe dicht God bij zijn schepping staat en er zorg voor draagt.

Verloop van het lied

Hier is wat Peter Deunov zei over het energetisch verloop van het lied:

« De eerste twee verzen drukken de activiteit van de geest uit, de derde de activiteit van de intelligentie, de volgende (de vierde) die van het hart, en in de laatste (de vijfde) vertegenwoordigt de 'duisternis' de materiële wereld waarin het licht probeert door te dringen ».

Het energetische verloop van het lied is van het 'involutieve' type. We definiëren involutie als de beweging die door de geest wordt genomen om de materie te doordringen om haar te spiritualiseren. De verschillende etappes van het lied laten zich horen door de muzikale nuances van elk deel ervan. We raden je aan om de video te bekijken die de indicaties van de stappen op de partituur laat zien om de structuur van het lied makkelijker te onderscheiden.

Hier is het verloop van het lied in meer detail:

Vers 1 en 2 en de activiteit van de geest

« In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God».

Aan het begin van het lied, dat aan de bassen is toegewezen, stijgt de melodie. De bassen vertegenwoordigen de activiteit van de geest en deze wordt uitgedrukt in de vorm van een ontwaken van bewustzijn: "Ik, vonk van de geest, ik wil de waarheid weten". Tegelijkertijd stimuleren de sopranen, symbool van de stem van de ziel, in een neergaande melodische beweging, de mens om zich te bevragen over de mysteries van het leven en van het Woord. We bevinden ons in een intieme, diepzinnige sfeer die bevorderlijk is voor het ontwaken van het bewustzijn. Symbolisch bekeken, komt de zon op.

Vers 3 en de activiteit van de intelligentie

« Alle dingen zijn door Hem gemaakt en zonder Hem is geen ding gemakt, dat gemaakt is »

Dankzij de bijdrage van de intelligentie heeft het licht van het Woord de mogelijkheid om zich te manifesteren en te verspreiden. De activiteit van de intelligentie is een manifestatie van de geest die zich openbaart. Muzikaal nemen de sopranen het woord en drukken ze deze manifestatie met kracht uit. Het lied is levendiger, het ontvlamt en ontplooit zich ... We bevinden ons in een sfeer van openheid, uitdrukking en expansie. Symbolisch bekeken, licht alles op.

Vers 4 en de activiteit van het hart

« In Hem was het leven en het leven was het licht van de mensen. »

Het leven van de geest heeft zich gemanifesteerd in het licht van het intellect. Nu moet het nog langs de warmte van het hart gaan. Het spirituele hart is het energetische orgaan dat het licht verwelkomt dat liefde is geworden om het tot in de materie te leiden. Door het licht van de geest te herkennen, zal het hart moeite doen om het te verspreiden door liefde uit te stralen. Muzikaal is dit het meest levendige en grandioze deel van het lied! Dit is het moment van de overwinning van het licht op de duisternis. De mens voelt, na al hun inspanningen, enorme vreugde en ervaart een staat van genade.

Peter Deunov voegt dit ook toe in zijn commentaar op het lied:

« 's Morgens, zodra hij opstaat, kan de discipel dit vers lezen, zingen en erover mediteren tot er licht in zijn geest schijnt: dit geweldige idee zal zijn manier van denken veranderen, zijn hart zal gevuld worden met liefde, en hij zal weten hoe hij correct moet handelen in de materie »

We bevinden ons in een sfeer van actie ter erkenning van God die grenzeloos is. Symbolisch is het de overwinning van de levenskrachten.

Vers 5 staat in verband met de materiële wereld

« En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hem niet begrepen »

In dit laatste vers nemen de bassen opnieuw het woord en laten ons de inspanning van de ziel horen als gevolg van de openbaring van de Geest. Deze openbaring kan echter niet doordringen in de duisternis, voorgesteld door het menselijke onbewuste. Zolang het bewustzijn de in het onderbewuste en onbewuste verborgen informatie niet heeft verwerkt, blijft het bovenbewustzijn ontoegankelijk en ontvangt onze duisternis het licht niet. We zijn omringd door de sfeer van beide werelden. Enerzijds die van het licht dat zijn hand naar ons uitstrekt, en anderzijds dat van de duisternis die het doordringen van het goddelijke tegenwerkt en blokkeert. Symbolisch is het de paradox van het mysterie van de schepping van de wereld: hoe het kwaad te gebruiken om goed te doen!

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, Au commencement était le Verbe – Commentaires des Évangiles, Œuvres complètes n°9, Ed. Prosveta

Andere auteurs

 • G. Hainault, M. Kinique, Les Chants Initiatiques du Maître Peter Deunov, Misli n°5 – 2018 (Revue du Centre d’Etude Omraam Mikhaël Aïvanhov), pp. 31-56 (gratis het tijdschrift Misli downloaden).

Multimedia (video’s et audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Eterne links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle)
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie KiniqueBericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).