Lied Slaveïtchéta Gorski

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Om door vrolijkheid bezocht te worden, moet men vrij zijn, en om vrij te zijn moet men stoppen met het innerlijk opstapelen van zorgen. Vrolijkheid is verbonden met het idee van lichtheid. En wat maakt ons licht? Liefde. Liefde verwarmt en doet ons hart uitzetten en dan, als een ballon die opstijgt in de atmosfeer, worden we licht en stijgen we vrolijk op in de ruimte. Vrolijkheid is een van de meest poëtische liefdesuitingen. Wanneer je van iemand houdt, hoef je alleen maar zijn naam te horen of haar van veraf te zien om je vrolijk en blij te voelen, en je ziel begint te zingen. Je zal zeggen dat als deze persoon van wie je houdt niet van jou houdt, dat haar van veraf zien of zijn naam horen, jou doet lijden. Dat is waar, maar dan is het wel teken dat de liefde die je voor hem of haar voelt nog geen echte liefde is. Ware liefde is zelfvoorzienend, ze verwacht niets. En omdat ze niets verwacht, geeft ze je alles ».[1]

Slaveïtchéta Gorski (De Nachtegalen van het bos) – (Toonaard Sib Majeur)

1 SLAVEICE-2020-Cyr-vrai-Mél princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

Pentagramma.png La partition, en pdf (une fois que vous avez commencé à écouter les chant, ouvrir le pdf avec le bouton droit, -- "ouvrir dans un autre onglet" -- pour entendre l'audio et voir la partition).

Le texte

Cyrillique Translittération française Vertaling
1. Ний сме славейчета горски, с’песни славим небесата, чувства робски, грижи хорски с’песни гоним от земята.
2. Наш’те песни са ронливи, те ни носят радост вечно; хем за живи, хем игриви, кат’ поточе бързотечно.
3. Ето, чуйте как се лее песента ни в’тишината, и се лее, и люлее като струя във душата.
4. От гласа ни тих и строен всяко зло ще се прокуди; нови воин, млад, достоен с’песните си щем пробуди.
5. Пейте, пейте, мили птички, тъй се истински живее, пейте, пейте дружно, всички целий свят със вас да пее.
1. Niï smè slaveïtchèta gorski, s'pesni slavim nébessata, tchouvstva robski, griji horski, s'pesni gonim ot zèmiata
2. Nach’te pessni sa ronlivi, tè ni nossiat radost vetchno ; hem za jivi, hem igrivi, kat pototché beurzotechno.
3. Èto, tchouïté kak sè lèé pessenta ni v’tichinata, i sè lèé, i lioulèé kato strouïa veuv douchata.
4. Ot glassa ni tih i stroen vsiako èlo chté sè prokoudi ; novi voïn, mlad, dostoen s’pesnité si chtem proboudi.
5. Pèïté, pèïté, mili ptitchki, teuï sè istinski jivèé, pèïté, pèïté droujno, vsitchki tsèliï sviat seus vas da pèé.
1. Wij zijn de nachtegalen van het bos. Door onze zang verheerlijken we de hemelen en verjagen we 
schuld-gevoelens en zorgen.
2. Onze zang is immer bruisend en brengt ons eeuwige vreugde; soms is die fel, soms speels als een 
beekje.
3. Hoor hoe ons lied klinkt in de stilte. Het weergalmt en biggelt als een golf in de ziel.
4. Door onze kalme en harmonieuze stem zal al het kwaad verdwijnen;
een nieuwe soldaat, jong en eerlijk, zal opstaan door dit lied.
5. Zing, zing, lieve vogels, zo leven we echt; zing, zing, zing allemaal samen, zodat de ganse wereld 
met jou meezingt

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Slaveïtchéta Gorski is verbonden met de datum van 20 april 1922. Dit lied heeft 5 strofen en is geschreven door discipelen van Meester Peter Deunov. De muziek is te danken aan Atanas D. Kovatchev en de teksten aan Stoïan Roussev (Grootvader Blago). Tijdens de broederlijke samenkomsten wordt alleen de eerste strofe gezongen en daarna volgt een vrolijke "tralala". Slaveïtchéta Gorski werd uit Bulgarije meegebracht door meester Omraam Mikhaël Aïvanhov, die het lied zeer op prijs stelde:

« Dit is een lied vol vreugde. Het verjaagt kommer en liefdesverdriet, het zuivert en reinigt ons hart door de schaduwen die uit het onderbewustzijn komen te verdrijven. Het is magisch en zo krachtig, dat we het moeten zingen als we zorgen en moeilijkheden hebben ».[3]

Thematiek: zingen als een nachtegaal!

Volgens de populaire traditie is de nachtegaal de minstreel van de liefde. In de inwijdingswetenschap leert Omraam Mikhaël Aïvanhov dat dit kleine vogeltje symbool staat voor de individualiteit die ieder mens zou willen ontwikkelen. Zingen als een nachtegaal is leren zingen met een open hart en onkwetsbaar worden voor zorgen en misverstanden. Slaveïtchéta Gorski is een magisch lied dat de verborgen schatten van ons wezen naar boven haalt en ons verkwikt. Het verankert onze visie in een levenswijze die tegelijkertijd vreugdevol, lichtvoetig en bevrijdend is!

Trefwoorden - Sfeer van het lied

Vreugde, vrolijkheid, enthousiasme, fantasie, lichtheid, verheerlijking, bevrijding, openheid van hart, levende gedachte, hoop, verovering, eenvoud.

Energetisch verloop van het lied

Ritmisch gezien vinden we doorheen het ganse lied een ritornello-achtige formule, gepolariseerd tussen momenten van stimulatie (gepunte zwarte noot gevolgd door achtste noten) en van rust (de witte). De melodielijn wordt toevertrouwd aan de alten en plaatst ons in aanwezigheid van complementaire energieën dankzij het gebruik van tegengestelde bewegingen. Het thema bestaat uit 16 maten en deze zijn gestructureerd in twee segmenten van elk 8 maten:

Eerste segment (maten 1 tot 8): de activiteit van het hart

2 SLAVEICE-2020-Cyr-vrai-MélPrinc-1à8.jpg

Zingen om de Hemelen te verheerlijken is een activiteit van het hart. De verheerlijking van de Heer en de vreugde zijn de eerste stappen om ons op emotionele gebied te reinigen en ervan los te komen. Vrolijk en pretentieloos viert de kleine nachtegaal, ook een symbool van creatief denken, het leven en verheerlijkt hij de hemel door de onschuldige zuiverheid van zijn hart.

Tweede segment (maten 9 tot 16): de activiteit van de verlichte gedachte

3 SLAVEICE-2020-Cyr-vrai-MélPrinc-9à16.jpg

Zingen om de zorgen van de aarde weg te jagen is de activiteit van een verlichte gedachte die de menselijke ziel in staat stelt om te vliegen en boven te blijven, dat wil zeggen om zich op mentaal gebied te handhaven. Nadat hij zich volledig heeft weten te ontdoen van de schaduwen van het astrale onderbewustzijn, bevrijdt zijn speelse zang de aarde eindelijk van wat haar vervuilt, en finaal blijft er alleen nog een immense vreugde over! Wanneer de mensheid zingt zoals de nachtegaal, dat wil zeggen met vreugde, lichtheid en belangeloosheid, verbindt zij zich met de kracht van die liefde die in staat is om alle problemen op te lossen. Het werken met de gemoedstoestand van de nachtegaal, stelt ons in staat om door middel van liefde elk schuldgevoel te verdrijven. Aan de andere kant, als we onszelf te serieus nemen, raken we verstrikt in dat astrale gebied en maakt dat ons tot slaaf. De remedie voor zorgen is dus het vermogen om spoedig weer vrolijk te worden!

Tralala’s om ...om nog meer vreugde te veroorzaken!

Kijkend naar de versterkende invloed van dit lied op ieders’ stemming, hield Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov ervan het te laten hernemen in een reeks "tralala's" waarbij het ritme van 2/4 overgaat in 6/8 met veel enthousiasme en dynamiek . Deze uitvoering is in de loop van de tijd een traditie geworden... Ze brengt veel vreugde voort en doordringt al onze cellen met zijn harmonie. Merk op dat bij de "tralala's" de tong het harde gehemelte naast de tanden streelt en dat deze kleine beweging onmiskenbaar de kinderlijke levenslust opwekt die ons helpt om ons "onmiddellijk" gelukkig te voelen.

Samenvattend

Het is heel mooi om te zien dat de discipelen die dit lied gecomponeerd hebben beslist doordrongen waren van de Geest die aanwezig is in de composities van Peter Deunov. Het zingen van Slaveïtchéta Gorski vraagt om een zorgeloos kinderhart. Het staat voor de vrije en lichte opleving van de gevleugelde wereld en symboliseert het bevrijde mentale gebied. Het is het opstijgen van de ziel die vrijelijk werkt voor de planeet Aarde met Vreugde en Liefde. Het geluid van de nachtegaal is zo mooi dat het onvermijdelijk de ogen en oren van God aantrekt... Zingen als een nachtegaal is accepteren om van zijn leven een offer aan God te maken, om onze rol op aarde te volbrengen door de kracht van vreugde te zaaien en "de hele wereld met ons te laten meezingen".

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, Le devoir d’être heureux (Brochure) aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, De zaden van geluk Izvor n°231, aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Geheimen uit het boek van de natuur Izvor n°216, aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov sur YouTube : Les deux natures de l’être humain, la personnalité et l’individualité, Extrait d’une conférence improvisée.

Externe Links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Nota's

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 juni 2014, « Vrolijkheid, uiting van liefde », Editions Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).