Lied Neva Sanzou

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Het Watermantijdperk dat aanbreekt, leert dat de mens naar de Hemel moet kijken, maar niet om zich van de aarde af te wenden. Hij moet naar de Hemel kijken om al wat mooi, zuiver, lichtend en eeuwig is, van daarboven te laten neerdalen. Hijzelf zal dan een spiegel van de Hemel worden, een geleider van de Hemel, een tuin, een boomgaard, een zon. Waarom zou het Paradijs zich alleen boven moeten bevinden, terwijl er hier op aarde altijd miserie, armoede en lelijkheid zou moeten heersen? Nee, voortaan zal het anders zijn: de schoonheid zal op de aarde neerdalen en alles zal stralen: de stenen, de planten, de dieren en de mensen. »[1]
« Wat is involutie? Het is dat ‘iets’ wat uit de ruimte komt, een vitaliteit, een geest, een leven dat alles bezielt en waardoor de bomen, de bloemen zich ontwikkelen en groeien. Alles ontwikkelt zich overeenkomstig de vormen die hierboven bestaan. Van daaruit beleven de dieren een verbetering, een vervolmaking omdat ze van bovenuit zijn geholpen, begeleid en geëvolueerd. Zo hebben ze zich verbeterd. Hoe is de mens geworden zoals hij nu is? Was dat toeval? Was het alleen maar evolutie? Oh jee, het is alleen dankzij deze involutie dat er zonder ophouden dingen ontstaan, verlevendigd worden, zich manifesteren, en het is alleen op deze manier dat we vooruit gaan. »[2]

Neva Sanzou (onvertaalbaar) – Tonaard: Re klein

1-Neva Sanzou-2018-Mél Princ.jpg

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Нева санзу, 
бию менси, 
хариен хади хензи. 
Ава Махар вен хабер менси.
Neva sanzou,
biïou menci, 
harien hadi henzi. 
Ava Mahar ven haber menci. 
Onvertaalbaar

Uitleg bij het lied[3]

Historiek

Neva Sanzou werd gecreëerd op 1 mei 1929.

« De bewoording, van oosterse oorsprong, is ontleend aan een zeer oude taal en kan niet worden vertaald. Bovendien zouden die woorden, als ze vertaald zouden worden, hun kracht verliezen. »[4]

Thematiek: de involutie van het engelenbewustzijn in het menselijk bewustzijn

Of het nu gaat om de muzikale sfeer of de melodische opbouw, alles in dit lied getuigt van de weg die de Geest heeft afgelegd om het onbewuste te bereiken en de materie te spiritualiseren via het kanaal van de menselijke ziel. Neva Sanzou is een mystiek lied dat ons verbindt met het Lied van de Engelen. De Engelen bezingen de uitdrukking van het Woord (de Logos) en ons Hoger Zelf begrijpt deze taal. De stem van de Engelen klinkt door het hele universum en weerklinkt voortdurend op alle niveaus van de Schepping. De uitdaging voor de mens is om de ontvanger van het Woord te worden, zodat de Stem van God er doorheen kan zingen en zo heilzame veranderingen in de wereld teweeg kan brengen. De taak van de mens van vandaag is om zich voor te bereiden, om zichzelf te transformeren tot die zuivere en lichtende voeler waarin het goddelijke lied zal weerklinken.

Trefwoorden

Mysterie, engelachtige zachtheid , vriendelijkheid, soepelheid, getrouwheid

Energetisch verloop

Neva Sanzou beschrijft de verschillende stadia die het lied van de Engelen doorloopt, zodat hun mysterie wordt onthuld en ons diepste wezen bereikt.

De tekst

Neva Sanzou is geschreven in "Adamische taal", ook wel "De Taal van de Schepping" of "Vatan" genoemd.

Het is een oorspronkelijke taal, onvertaalbaar in onze menselijke woorden! Vatan komt voort uit de engelenhiërarchie die het Woord (de Logos) aan de mensheid heeft doorgegeven. Deze hiërarchie heeft de naam "Elohim" en is afkomstig van de Sephira Netzach. In de oudheid namen de mensen deze taal aan om een werk te kunnen doen dat vergelijkbaar is met dat van de Engelen, maar afgezien van de grote Ingewijden kunnen de mensen het Woord niet uitspreken. Alleen mensen waarvan gezegd wordt dat ze Adepten zijn geworden, kunnen de stem van deze Engelen uitdrukken.[5]

Een uitgerekte melodie

« Het lied Neva Sanzou geeft een spirituele weg aan die niet perfect vlak is, maar ook niet onbegaanbaar is. Hier moet de mens naar de vlakte afdalen om een moeilijk probleem van het leven op te lossen. »[6]

2-Neva Sanzou-2018-Mél Princ-début.jpg

Het begin van Neva Sanzou is heel bijzonder! De eerste noten van de hoofdmelodie vereisen veel vaardigheid van de sopraan omdat de zang begint met een aangehouden "hoge A" van waaruit de melodie een lange weg aflegt, aflopend in opeenvolgende stappen en in een erg vrij ritme. We kunnen ons Neva Sanzou voorstellen als een kostbaar licht dat naar de diepten van onze innerlijke vlakte wordt getransporteerd om daar zaadjes te zaaien. Elke noot is als een regendruppel geladen met Zonnelicht dat naar de vlakte afdaalt om de aarde te drenken. Vanuit de hoogten daalt ons bewustzijn af in de materie om de deugden te cultiveren die de vergeestelijking van onze eigen materie mogelijk maken. In de maten 2, 4 en 7 bemerken we het gebruik van een melodische formule met herhaling van de noten.

3-Neva Sanzou-2018-Mél Princ-notes répétées.jpg

Deze maten getuigen van het feit dat de melodie de verschillende niveaus heeft bereikt en dat er een deugdzaam zaad is geplant. Aan het einde van het lied bereikt de melodie de laagste noot van de viool (G), het instrument waarmee Peter Deunov zijn melodieën componeerde. De solist is dan alleen en geniet niet meer van de ondersteuning door het koor tijdens de eerste uivoering van deze passage, die dan door de altviolen wordt hernomen en helemaal aan het einde door het koor wordt begeleid. Het einde van het lied vertegenwoordigt het antwoord van het onbewuste dat de oproep van de Geest accepteert en in harmonie met Hem begint te vibreren.

4-Neva Sanzou-fin du chant.jpg

Neva Sanzou is een overwinningslied voor de Geest. Het is gelukt om zich door de materie heen gehoord te doen worden, dankzij het onvermoeibare werk van de geïndividualiseerde ziel gedurende miljarden jaren.

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes n°6 ch. 6, « Comment la pensée se réalise dans la matière », Éditions Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, Artistieke en spirituele schepping, Hoofdstuk 2 : De goddelijke bronnen van de inspiratie, Izvor n°223, Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, De l'homme à Dieu, Izvor n°236 aux Éditions Prosveta

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst 12 November 2020, « Het Waterman-tijdperk » , Prosveta.
 2. Extrait de la conférence donnée par O. M. Aïvanhov, le 19 septembre 1982, L’artiste véritable est celui qui se sculpte lui-même et écrit son propre livre.
 3. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 4. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst Chants du Maître Peter Deunov, Explication ancienne.
 5. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst Chants du Maître Peter Deunov, Explication ancienne.
 6. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst Chants du Maître Peter Deunov, Explication ancienne.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).