Lied Moussala

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Door je te concentreren op het hoogste punt, de zon, ben je verplicht om jezelf steeds voorwaarts te projecteren, om nieuwe stappen te zetten. Je vraagt niets anders dan de top te bereiken, de zon, God, en je ontvangt alles: licht, schoonheid, gezondheid, kennis, rijkdom, liefde, geluk... Ook in ons is er een top, een zon: het hogere Zelf. Wanneer wij ons concentreren op de top van het universum, de Heer, en tot Hem bidden, slagen wij erin deze top van ons wezen aan te raken en brengen wij trillingen op gang die zo zuiver zijn dat zij, wanneer ze zich verspreiden, uiterst heilzame transformaties in ons teweegbrengen.»[1]

Moussala – Toonaard: Do groot

Moussala-Cyrillique-2020-Mél-Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Franse transliteratie Vertaling
Един си ти, мой мусала, свещено место божи връх.
През ясен ден на пролетта

видели ли сте изгрева от Мусала?

При първи лъч на слънцето вдъхнали ли сте лекий дъх на Мусала?
Èdin si ti moï Moussala svèchtèno mèsto Boji vreuh!
Prez ïassen den na proletta

vidèli li stè izgrèva ot Moussala ?

Pri peurvi leutch na slantséto vdeuhnali li stè lèkiï deuh na Moussala?
Uniek ben je, mijn Moessala, heilige plaats, goddelijke top! 
Op een heldere lentedag,

heb je de zon zien opkomen bij de Moessala?

Bij de eerste zonnestraal, heb je de lichte adem opgesnoven van de Moessala?

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

De berg Moussala is de hoogste top van Bulgarije. Dit lied werd gemaakt op 3 december in 1922. In het Onderricht van O.M. Aivanhov symboliseert het hoogste punt van een land het causale vlak van dat land. Hier is het commentaar dat de Meester gaf over het Moussala lied:

« Is het niet natuurlijk dat de mens erom vraagt om op te stijgen naar de hoogste top van het leven? Het doet ons denken aan het lied van de hoogste top, van de hoogste berg in Bulgarije, die de Moussala is. Het doet ons denken aan onze beklimmingen van de Moussala in de vroege ochtend, toen meer dan driehonderd mensen een levende ketting vormden die naar de top kronkelde. Dit lied brengt licht in de geest, want het verheft ons tot aan het causale gebied. Dit lied kan de doden opwekken! Het is een uniek lied in zijn opbouw. » [3]

Harmonisatie : Andrée Métraux

Thematiek: zoektocht naar de top - ons hogere Zelf hervinden

Het lied Moussala roept de spirituele zoektocht van de mens op. De ziel streeft ernaar zich te verheffen om het causale vlak (haar innerlijke Musala), de wereld van de Waarheid, aan te raken en zich aldus met haar Schepper te vereenzelvigen. Deze verheffing van het bewustzijn vereist moed en nuchterheid. Het gaat erom zich te verlichten, zich te bevrijden van zwaarte en emotionele gehechtheid, om vrijelijk de Zon, ons hoge Ideaal, te kunnen aanschouwen en er zo in op te gaan.

Wanneer we de top van ons wezen bereiken, kunnen we ons ontvankelijk maken voor de vibraties van de zonnester, het hogere zelf dat in het causale vlak leeft, en deze vibraties dringen door in onze cellen.

Het lied Moussala vertegenwoordigt de spirituele groei die de discipel elke dag maakt door de gelofte van voortdurende verbetering om de goddelijke wereld te manifesteren door middel van zijn activiteiten!

Trefwoorden

Liefde en bewondering voor een hoog ideaal, vrolijkheid, levensvreugde, verwondering, nederigheid van de mens tegenover de goddelijke grootheid.

Energetisch spoor doorheen de woorden en de melodie

Het lied is samengesteld uit drie delen.

Eerste deel: de zoektocht naar de top (maten 1 tot 16)

Moussala-Cyrillique-2020-Mél-Princ-exemple-1.jpg


« Uniek ben je, mijn Moessala,heilige plaats, goddelijke top! »


We hebben gezien dat de berg Moussala een heilige berg is en dat het de hoogste top van Bulgarije is. Dit vertegenwoordigt de verbinding met een hoog Ideaal, een Deugd of een sublieme waarde die moet worden beleefd en toegepast in het dagelijkse leven.

We kunnen ook begrijpen dat onze spirituele Meester deze top symboliseert. Een Ingewijde vertegenwoordigt een evolutionair hoogtepunt op menselijk niveau, hij is een model van perfectie dat moet worden nagevolgd en motiveert mensen op hun weg van spirituele groei.

De Moussala beklimmen is ook het antwoord "Aanwezig!" op het appel van de opkomende zon. Deze Zon is "de Bron van al het goede". Door de Zon te contempleren of door deze bron van leven te willen bereiken, profiteren wij van haar onderricht en haar licht.

Door dit lied leren we hoe correct van de ene wereld naar de andere over te gaan. Wij leren op te stijgen naar de wereld van het causale gebied waar ons hoger Zelf woont en dan concreet te werken volgens Zijn Wijsheid in de wereld van onze eigen materie.

Het lied begint met een arpeggia-achtige klim die bewondering uitroept voor deze hoge top en zo zijn uniekheid, zuiverheid en goddelijkheid erkent. De melodie beschrijft duidelijk een piramidaal pad van "centrale Do " naar "hoge Re", het ware hoogtepunt van het lied, de energieke piek.

Terwijl we zingen, voelen we ook dat de inspanning om te klimmen wordt beloond met contemplatieve etappes in de sereniteit en zuiverheid van de berg. Dit is wat de maten 9 en 10 voor ons kunnen uitdrukken.

Tweede deel: de vraag: "Heb je de zon zien opkomen?" De link met het licht - Vrouwelijke essentie (maten 17 tot 31)

Moussala-Cyrillique-2020-Mél-Princ-exemple-2.jpg


« Op een heldere lentedag, heb je de zon zien opkomen bij de Moessala? »


Hoe kunnen we de vraag begrijpen die ons gesteld wordt? Vermoedelijk ziet degene die deze vraag stelt, dat wij in ons leven niet op de Moussala zijn. We kunnen ons voorstellen dat de vraagstelling afkomstig is van onze Innerlijke Meester die heel duidelijk waarneemt dat "ik" niet echt het bewustzijn uitdrukt van het hebben van een hoger Zelf; de vraag is een heel vriendelijke manier om ons te zeggen: "Open je ogen! "

Muzikaal gezien, is de dynamiek van het tempo veranderd. We zijn in een maat van drie, maar de beweging is versneld, vervuld van enthousiasme, en het kleine gruppetto in maat 17 creëert een vreugdevolle springplank die ons naar de zon opstuwt.

De tekst van deze zin doet ook denken aan de lente en de welkome helderheid van de dag! In de lente komt alles tot leven! De zaden die begraven liggen in onze innerlijke aarde beginnen te groeien, het is het moment voor de mens om te herrijzen en om zijn daden leven in te blazen. De melodie, die aan de vrouwenstemmen is toevertrouwd, onderstreept de kracht van het vrouwelijk principe om het leven in haar schoot op te nemen. De hele kosmos viert de overwinning van het licht!

Natuurlijk, de zon zien opkomen vergt inspanningen... Het vreugdevolle en lichte tempo van dit tweede deel komt ons uit bed halen om ons te laten voelen dat er een wereld van Genade bestaat en dat het mogelijk is om de wetten van deze Zegening te onderschrijven!

Derde deel: de ondervraging gaat door: "Heb je de lichte adem opgesnoven? "De link met het element Lucht en met ademhaling - Mannelijke essentie (maten 32 tot het einde)

Moussala-Cyrillique-2020-Mél-Princ-exemple-3.jpg


« Bij de eerste zonnestraal, heb je de lichte adem opgesnoven van de Moessala? »


Er wordt een tweede vraag gesteld en die wil ons verbinden met het helende werk van de ademhaling. Het derde deel van het lied evoceert het element lucht. We leren bewust de zuiverste lucht in te ademen om het leven ervan in onze longen en al onze cellen op te nemen. Voor de praktijk bij zonsopgang stelt het Onderricht van de Universele Witte Broederschap verschillende oefeningen voor, zoals "het met grote liefde drinken van de eerste zonnestraal" en het beoefenen van een bepaalde ademhalingstechniek. De lucht, de wind, vertegenwoordigt de adem van de Geest en het mentale gebied dat gezuiverd wordt. Muzikaal zijn we nog steeds in een maat van drie, met een vrolijk tempo en dit deel wordt twee keer herhaald. De melodie is toevertrouwd aan het mannelijk principe, de kracht van de Geest.

Het slot van het lied, van maat 42 tot het einde, gaat ook door in die maat van drie. De energie die door de zonsopgang wordt opgewekt, wordt in stand gehouden en aangepast aan het Aarde-element. Aan het eind van het lied kunnen we zeggen dat we ons tussen twee werelden bewegen. De fysieke wereld en de etherische wereld zijn aanwezig, levend en in harmonie in ons bewustzijn. Het is een moment om te genieten van onze verwondering over de verhevenheid van deze top. Het is ook een moment van bewustwording en nederigheid. Ondanks onze onvolmaaktheden beleven we, door onze dagelijkse verbinding met de zon, de genade om elke dag de zon te kunnen zien opgaan en te kunnen ervaren dat God zich bewust is van zijn schepping en haar door onze ogen aanschouwt...

Tot besluit

De betekenis van dit lied is om dagelijks de koers naar ons hoge Ideaal bij te sturen en aan te houden en om het enthousiasme van onze spirituele zoektocht te vernieuwen!

Moussala is een lied van hoop dat ons verbindt met ons glorieuze potentieel.

« De superioriteit van een spiritueel onderricht bestaat erin mensen te vormen, die weten dat zij op de aarde leven om er te werken, maar die met heel hun wezen gericht zijn op de verwerkelijking van hun goddelijk ideaal.  »[4]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp:

 • O. M. Aïvanhov, La nouvelle Terre, Œuvres complètes n° 13, p. 169, Editions Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, Méditations au lever du soleil, Brochure n° 323, Éditions Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, Vers une civilisation solaire, Izvor n° 201, Éditions Prosveta.

Externe links

 • Moussala op YouTube door het koor Kastalski van Moskou (Dir: Gilles Hainault)
 • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisteren, kan je naar het YouTube-kanaal van Ideal Projects gaan.

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Nota’s

 1. O. M. Aïvanhov, Méditations au lever du soleil, Brochure 323, Éditions Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).
 4. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 6 maart 2021, ‘volledig toegewijd zijn aan een goddelijk ideaal’, Prosveta. », Éditions Prosveta (2020).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).