Lied Moga da Kaja

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
“Mensen vragen zich vaak af hoe het leven op aarde zal zijn binnen tien of vijftig jaar, binnen een eeuw... Wel, deze bekommernis is te dichtbij in de tijd en is niet zo belangrijk. Essentieel is dat zij weten dat ze op een dag zullen schitteren als de zon, dat hun aanwezigheid de lucht lekker zal doen ruiken, dat men de heerlijke geur van hun ziel zal opsnuiven en dat men overal waar zij komen symfonieën zal horen, want al hun cellen zullen zingen. Stel je iedere dag, gedurende minstens enkele minuten, deze verre toekomst voor en plots zal je de hoop en de moed voelen terugkomen. Het geloof in deze prachtige toekomst zal van jou een nieuw wezen maken. Overal hoort men het woord “nieuw” vallen : een nieuwe filosofie, een nieuwe wetenschap, een nieuwe tijd, de nieuwe mens... Maar hoe kan men zich inbeelden dat men een nieuwe mens is, zolang men somber, knorrig en verkrampt blijft?”[1]

Moga Da Kaja (Ik kan je zeggen) – Toonaard : Do groot

Moga da Kaja-2017-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor VERA (Canada)

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Мога да кажа че слънцето утре ще изгрей 
и на земята лицето ще огрей. 

Топлина то ще внесе за всичко що расте. 
Грей мощно слънце да учим ний добре ! 
Всичко разумно ще стане и на работа ще се хване. 

Грей мощно слънце да учим ний добре! 
Moga da kaja tche sleuntseto outre chte izgreï 
i na zemiata litseto chte ogreï. 

Toplina to chte vnèsè za vsitchko chto rastè. 
Grèï mochtno sleuntse, da outchim niï dobrè ! 
Vsitchko razoumno chte stane i na rabota chte se hvane. 

Greï mochtno sleuntse da outchim niï dobre ! 
Ik kan u zeggen dat de zon morgen zal schijnen 
en dat hij het aardoppervlak zal verlichten.

Zijn warmte zal alles strelen wat ontspruit en groeit.
Schijn machtige zon zodat we goed zullen leren!
Zij die zich door het verstand laten leiden, zullen opstaan en met hart en ziel werken.

Schijn machtige zon zodat we goed zullen leren!

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Het lied werd op 20 maart 1937 voor het eerst uitgevoerd, net bij het begin van de lente …

De muziek en de tekst zijn van meester Peter Deunov en de harmonisatie is van George Aubanel.

Oorspronkelijk werd het lied maar één keer gezongen. Het feit dat het twee keer gezongen wordt, houdt verband met de toevoeging van de Franse vertaling.

Thematiek : een kijk op de toekomst …

Moga da Kaja is een lied van hoop waarin we getuigen van de schoonheid van de toekomst: de zon zal morgen schijnen... Het geeft ons een visioen van een mooie en lachende toekomst waarin wij het licht zullen terugwinnen dat wij in het verleden ontvingen, maar dat wij vergaten toen wij naar de aarde terugkeerden. Moga Da Kaja' resoneert met de belofte die vervuld moet worden: de komst van het Koninkrijk van God op aarde…

Trefwoorden – Ambiance van het lied

Vreugde, enthousiasme, hoop, vastberadenheid, leren over het leven.

Een dynamische kijk op het werk doen, een positieve levenshouding.

Moga da Kaja" klinkt als een motto: ‘Alles is mogelijk’. Het is een glorieus lied dat de betekenis van de dingen onthult en het hart opbeurt.

Toonaard : Do groot

De toonaard is zowel een zonnige als een aardse toonaard. Volgens de traditie is de noot Do verbonden met de kleur rood, de kleur die verbonden is met het Leven en met incarnatie.

Het lied begint op een Do, de tonica van Do groot, en eindigt op een Mi, een als dominant geharmoniseerde noot die de toonsoort van La klein kan aankondigen. Het effect van dit einde is spannend. Er gebeurt iets, maar het is nog niet volbracht. Het spannende einde van het lied getuigt van de hoop op een lichtende toekomst, die eerst innerlijk zal worden beleefd en daarna ook uiterlijk.

De woorden

De woorden van het lied drukken de hoop uit van de discipel, die gesteund wordt door zijn geloof! De innerlijke Zon zal morgen schijnen en ons verstand en ons hart komen vernieuwen. (Zie het commentaar van de Meester hieronder)

Moga da Kaja betekent ’Ik kan zeggen’ en deze woorden klinken als een zekerheid van de kant van de spreker. Als helderziende en spirituele autoriteit, was Meester Peter Deunov goed gekwalificeerd om zulke woorden uit te spreken. Het lied suggereert echter ook dat deze bevestiging de onze is, want als wij de principes van goddelijke en zonneliefde toepassen, zullen wij de woordvoerders worden van een nieuw bewustzijn in de wereld.

Energetisch verloop van het lied

We kunnen opmerken dat het lied zich in vier fasen ontwikkelt:

Eerste deel (maten 1 tot 10): "Ik kan u zeggen dat de zon morgen zal schijnen, dat hij het aardoppervlak zal verlichten."

Moga da Kaja-2017-Mél Princ-1à10.jpg

Het lied begint met enthousiasme en hoop, getint met een absoluut geloof in Gods plannen! De zon waarover wij spreken is een innerlijke zon en zij kan in ons niet opgaan zolang wij ons hart en onze geest niet vernieuwen. De begintoon is Do en we zijn in de aanwezigheid van het ritme 'gepunte zestiende noot'. Deze elementen onderstrepen zeer goed de wil om een voorbereidend werk van vernieuwing in onze gedachten en gevoelens te volbrengen om tot zuiver verstand te komen! De rede is de vrucht van het menselijk hart en de menselijke intelligentie in harmonie met de kosmische intelligentie! Wij kunnen de uitdrukking van deze intelligentie worden. Dit is een innerlijk proces dat iedereen kan doorlopen en het is onze verantwoordelijkheid om het te doen! De manier om dit te bereiken komt tot uiting in de rest van het lied.

Tweede deel (maten 11 tot 20): "Zijn warmte zal strelen al wat ontspruit en groeit"

Moga da Kaja-2017-Mél Princ-11à20.jpg

De hoop wordt nog meer voelbaar, het is de opborreling van deze nieuwe manier van denken.

Derde deel (maten 21 tot 29): "Zij die door het verstand geleid worden, zullen opstaan en met heel hun hart werken"

Moga da Kaja-2017-Mél Princ-21à29.jpg

Deze etappe roept de gevolgen op van een nieuwe denkwijze! Iedereen mobiliseert en werkt vanuit het hart! Het is de vervulling van de oorspronkelijke voorspelling.

Vierde deel (maten 39 tot einde): "Schijn machtige zon zodat we goed zullen leren!"

Moga da Kaja-2017-Mél Princ-30à33.jpg

Er volgt een soort stilte waaruit een glimlach vol dankbaarheid jegens de zon ontspringt. Wij danken de ster van de dag door uit te drukken hoezeer wij de zegeningen van zijn schittering en schoonheid waarderen... Voor de discipel is dit het visioen van de vervulling. Het is een zeer diepe waardering van dat licht dat we nu bewust ontvangen.

Het commentaar van de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov op dit lied

« De zon waarover dit lied spreekt is niet de zichtbare zon, maar de goddelijke zon die leven geeft aan de ziel. Dit lied is opgebouwd met inachtneming van drie wetten: de wet van de druk, de wet van de spanning, en de wet van de rede. Voordat de zon opgaat in het menselijk bewustzijn, leeft de mens tussen druk en spanning, hij kan ze niet in evenwicht brengen noch harmoniseren. Deze woorden drukken de hoop uit van de discipel die gelooft dat de innerlijke zon zal opgaan en zijn verstand en hart zal vernieuwen. Zodra de zon zijn bewustzijn verlicht, d.w.z. zodra de kosmische Intelligentie zich in hem manifesteert in de vorm van 'rede', kan de mens het krachtenspel van krachten die in hem botsen gemakkelijk overmeesteren. Hij wordt dan een schepper en houdt zich bezig met bewust en harmonieus werk. Maar om deze gesteldheid te bereiken, moet men studeren, goddelijke kennis verwerven. In het werk aan zichzelf worden de jongeren niet oud, de ouderen worden jong, de stommen worden redelijk, de redelijken werken zonder uitstel en dienen zowel het geheel als de delen.»[3]

We hebben dieper willen ingaan op de woorden van de Meester en willen nagaan hoe de drie wetten waarover hij spreekt in het lied worden verwoord:

'Ik kan u zeggen dat de zon morgen zal schijnen' heeft betrekking op de wet van de druk. Inderdaad, er wordt een druk op ons uitgeoefend wanneer de zonnestralen tot ons doordringen. "Ik kan u zeggen" is een uiting van geloof en deze woorden zetten aan tot een verbintenis! Wij moeten echter in staat zijn de zonnestralen te ontvangen zonder dat zij ons vernietigen en dit is waar de wet van de spanning om de hoek komt kijken. De druk moet in evenwicht worden gehouden door innerlijke spanning. Het creëren van innerlijke spanning compenseert de uiterlijke druk. Dit is wat een duiker doet als hij afdaalt naar de diepte.

Dus wanneer wij in actie komen om 'met heel ons hart op te staan en te werken', zetten wij onszelf onder spanning en dit geeft tegenwicht aan de druk. Dit wordt echter mogelijk gemaakt door de wet van de Rede. De rede leidt ons en stimuleert ons handelen. Hij verzoent spanning en druk. "Zij die zich door het verstand laten leiden, zullen opstaan en met hun hele hart werken" vertegenwoordigt de wijsheid van ons "hogere Zelf", die in het spel komt om de twee krachten die aan het werk zijn in evenwicht te brengen.

De wet van de Rede bekroont en verenigt zo ons hele wezen. We kunnen dan ontspannen en vrij genieten van het licht dat binnenin ons wordt gecreëerd. Het eigenlijke werk van de discipel is steeds de twee krachten in evenwicht te brengen in alle omstandigheden van zijn leven.

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, Splendeurs de Tiphéret, Œuvres complètes n°10, Prosveta
  • O. M. Aïvanhov, La Nouvelle Religion Solaire et Universelle, Œuvres complètes n°23, Prosveta.
  • O.M. Aïvanhov, Op weg naar een zonnebeschaving, Izvor 201, Prosveta.

Externe links

Nota’s


Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).
  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 februari 2022, ‘Toekomst - stel je voor dat ze schitterend zal zijn’, Prosveta
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).