Lied Mili Boje

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De honingbij is een symbool van de Ingewijde, die geleerd heeft alles in zichzelf te transformeren, te sublimeren en te verlichten om honing te maken. De bijenkorf bevinden zich in hem en de honing zijn de meest zuivere en subtiele elementen die uit heel zijn wezen vrijkomen, zijn emanaties. Elk wezen wordt geroepen om in zichzelf een kwintessens te zoeken en te extraheren om deze in honing om te zetten. Daarvoor moet hij met het verstand, het hart en de wil werken, want dit zijn de instrumenten waarmee hij alles kan verwezenlijken in zijn innerlijke distilleerkolf. En dat is ook de ware alchemie. De echte alchemist heeft één ding geleerd: hoe een honingbij te worden, hoe het beste te halen uit alles wat zich in de natuur bevindt en vooral bij de mensen. Hij bekijkt hen, spreekt met hen en elk van hen is een bloem waaruit hij de nectar zal putten om honing te maken»[1]

Mili Boje (Onze Lieve Heer) – Toonaard:Mib Groot

MILIBOJ-2021-Mélodie Princ-1.jpg

MILIBOJ-2021-Mélodie Princ-2.jpg

Beluister het lied dloor het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Franse Transliteratie Vertaling
Mили Боже Чуй ни песента : пеем ний за слънцето за пролетта.
Чуй ни песента : Пролет иде нов живот носи.
Първо цвете на Пролетта будя всички от сън.
Мен първо слънцето ме вижда.
Слънчице Божи дар, ти си извор на живот,
ти не изпращаш лъч що разтваря свежи нежни листенца.

Пролет, пълна с живот, вечна пролет, tи си Рай, Божи дар.

Само за тебе аз живея.
Пролет е вече светло и топло е навред 
слънце грее да, пролет е дошла.

Радост блика в кошера ни вън,
всички бързат да излязаt вън.

Те долавят пролетния цветен аромат.
Спущат се към цъфналия цвят.

С радост tе прашец събираt и поднасяt го към цъфналия цвят.

Бън ! Зън ! сладък мед за вази ние готвим, 
възлюбете благия Творец.
Да възлюбим нашия велик и благ Творец ! Бън ! Зън !
Mili Bojè tchouï ni pessenta : pèem niï za sleuntsèto za proletta. 
Tchouï ni pessenta : prolet idè, nov jivot nossi. 
Peurvo tsvètè na proletta boudia vsitchki ot seun. 
Men peurvo sleuntsèto mè vijda.
Sleuntchitsè Boji dar, ti si izvor na jivot, 
ti ni izprachtach leutch chto raztvaria svèji nejni listentsa. 

Prolet, peulna seus jivot, vetchna prolet, ti si raï, Boji dar.

Sal za tèbe az jivèïa.

Prolet è vetch svètlo i toplo è navred :
Sleuntsè grèe da, prolet è dochla.

Radost blika v'kochèra ni veun,
vsitchki beurzat da izlèzat veun. 

Tè dolaviat proletniïa tsvèten aromat.
Spouchtat sè keum tseufnaliïa tsviat.

S'radost tè prachets seubirat i podnassiat go keum tseufnaliïa tsviat. 

Beun ! Zeun ! Sladeuk med za vazi niè gotvim, 
veuzlioubetè blaguiïa Tvorets.
Da veuzlioubim nachiïa vèlik i blag Tvorets ! Beun ! Zeun !
Lieve Heer, hoor ons lied: we zingen voor de zon, voor de lente. Hoor ons lied: de lente komt eraan, hij brengt nieuw leven.
De eerste lentebloem wekt elk wezen uit zijn slaap.
De zon ziet mij als eerste. 

Lieve zon, geschenk van God, jij bent de bron van het leven,jij zendt ons een straal die de verse en tere knoppen doet bloeien.

Lente, vol leven, eeuwige lente, je bent een paradijs, een geschenk van God.

Ik leef alleen voor jou. Overal is het al lente, helder en warm: de zon schijnt, ja, de lente is hier.

De vreugde stroomt onze bijenkorf binnen, alle bijen haasten zich naar buiten. 
Ze vangen de lentegeur van de bloemen op.

Ze haasten zich naar de ontloken bloemen. Met vreugde verzamelen ze het stuifmeel en dragen het naar de bloeiende bloem.

Beun! Zeun! We maken zoete honing voor jullie klaar. 
Hou van de lieve Heer.

Ja, heb onze verheven en goede Schepper lief! Beun! Zeun!

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

In de oorspronkelijke uitgave had het lied als titel: Proletna Pessen, wat in de Broederschap in Frankrijk Mili Boje is geworden. Het werd geschreven in februari 1935, de muziek en de tekst zijn van Peter Deunov en de harmonisatie, opgedragen aan een koor van vrouwenstemmen, is van Madeleine de Ribeaupierre.

Thematiek: Eeuwige lente - Alles in zichzelf transformeren - Een alchemist worden zoals de bij

Mili Boje is een lied dat de lenteboodschap van de Geesten van de Natuur overbrengt. Gestructureerd in 4 delen, drukt het een vreugde uit die niet ophoudt te groeien. Het lied begint in een vorm van viering en verering van God. Het wil ons verbinden met de Zon, met de Eeuwige Lente, met de Natuur en met het gemeenschapsleven van de bijen en de bijenkorf. Symbolisch stellen de bijen de Ingewijde voor, het volmaakte wezen dat de kunst van het sublimeren van de materie beheerst. De leefwijze van de bijen in gemeenschap is een prachtig voorbeeld van inspiratie voor de mens en hun gedrag binnen hun gemeenschap is een buitengewone leerschool om in broederschap te leren leven. Op een dag, wanneer de mensen erin slagen elkaar alleen het beste te tonen, zoals de Bijen leren, zal de Gouden Periode op aarde aanbreken. De mensen zullen leven in de "Eeuwige Lente" en zij zullen "een honing" voortbrengen die de hele aarde en zelfs het zonnestelsel zal voeden. De "Eeuwige Lente", zo genoemd door de Ingewijdenwetenschap, komt overeen met een bewustzijnstoestand of een geestelijk gebied dat de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov ook in deze woorden beschrijft:

« Er bestaat in het universum een gebied van een etherische, lichtende, stralende substantie, waar een eeuwige Lente heerst. Zonder ophouden, schijnt daar de zon, zingen de vogels, parfumeren de bloemen de atmosfeer. Op fysiek gebied is het natuurlijk onmogelijk voor jullie om te ontsnappen aan de afwisseling van de seizoenen en de gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen, maar via de gedachte kunnen jullie je verheffen tot dit gebied van de eeuwige Lente. Deze eeuwige lente bestaat! Je kan die voelen doorheen de ogen van een mens, dankzij zijn glimlach, zijn woorden, zijn uitstraling, dat is de lente... Deze bewustzijnstoestand waarbij alles ontspringt, alles bloeit, alles geuren uitademt... waar vogels zingen, waar rivieren stromen... het is prachtig! Ja, zij die weten hoe honing te bereiden, die werken om honing voor de Heer te bereiden, zij zijn bijen. »[3]

Trefwoorden

Verwondering, zachtheid, vrede, creatieve activiteit, dienstbaarheid, lente, een jeugdige en gracieuze atmosfeer.

Energetisch verloop van het lied

Het eerste deel (maten 1-11): een gebed

Lieve Heer, hoor ons lied:
we zingen voor de zon, voor de lente.
Hoor ons lied:
de lente komt eraan, hij brengt nieuw leven.

Het eerste deel van het lied is vredig en contemplatief van aard. Het lied is gericht tot de "Lieve Heer" in de vorm van een gebed in een zachte en lumineuze sfeer vol verwondering en dankbaarheid. Het gebed ontspringt uit het hart van de vrouwen en stijgt met liefde en verering op naar de zon. De zon en de lente houden hun belofte, zij brengen het langverwachte nieuwe leven naar de aarde.

Deel twee (maten 11-23) - mijn individuele relatie met de zon

De eerste lentebloem wekt elk wezen uit zijn slaap... De zon ziet mij het eerste.

In het tweede deel zijn we in de natuur en laat het lied ons getuige zijn van het ontwaken van de lente. Onze verbinding met het zonlicht is tot stand gebracht en "de eerste bloem van de lente" brengt ons haar boodschap van vreugde en hoop. Het is de zon die mij het eerst ziet! Deze lichtende zon is de vertegenwoordiger van God! Ik word me ervan bewust dat ik in direct contact met Hem sta, ik word wakker en ik sta op om Hem te gaan begroeten!

Derde deel (maten 24 t/m 42) - de eeuwige lente

Lieve zon, geschenk van God, jij bent de bron van het leven,
jij zendt ons een straal die de verse en tere knoppen doet bloeien.
Lente, vol leven, eeuwige lente,
je bent een paradijs, een geschenk van God.
Ik leef alleen voor jou.

Vanaf maat 24 verandert het tempo en wordt het dynamischer. Een speelse dans begint en de melodie beschrijft grillige en zeer ongewone sprongen voor de stem. Niettemin blijft al deze beroering zeer gracieus ... Ze viert onze bewondering voor de zon en voor haar gave van leven die ze ons doet door het laten ontwaken van de natuur. De lente is sterk aanwezig en geeft ons de glorieuze boodschap van eeuwig en paradijselijk leven, het is de "Eeuwige Lente".

Vierde deel (maten 43 - einde): Het leven van de bijenkorf en het gezang van de bijen

Overal is het al lente, helder en warm:
De zon schijnt, ja, de lente is hier.De vreugde stroomt onze bijenkorf binnen.
Alle bijen haasten zich naar buiten. Ze vangen de bloeie lentegeur van de bloemen op. Ze haasten zich naar de ontloken bloemen.
Met vreugde verzamelen ze het stuifmeel en dragen het naar de bloeiende bloem.
Beun! Zeun! We maken zoete honing voor jullie klaar. Hou van de lieve Heer.
Ja, heb onze verheven en goede Schepper lief! Beun! Zeun!

Het einde van het lied gaat verder met zijn dans! Het ritme is levendig en wordt onderstreept door de aanwezigheid van talrijke zestiende noten en melodische omwegen die vrolijk rondhuppelen! Deze begeestering van het lied vertelt onze ziel dat zij volledig deelneemt aan de lente en dat zij uit vreugde kan dansen in de vorm van daden die met liefde worden verricht. Onze ziel kan een bij worden! Het beeld van de bijenkorf verschijnt en de Geest van de bijen, vanuit de wereld van het Wonderlijke, zingt en verkondigt dat het mogelijk is om een actieve, zonnige, edelmoedige en onvermoeibare manier van leven te leiden ... Het geheim: honing produceren en die aan de hele wereld aanbieden en van de lieve Heer te houden die ons geschapen heeft!

Samengevat

Het lied Mili Boje is de Kunst van bestuiving op muziek gezet!

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp:

Externe links

Notes

  1. 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 6 juli 2008, « Zoals een bij worden», Prosveta.
  2. 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. 3. O. M. Aïvanhov, Vie et Travail à l’Ecole Divine, Œuvres complètes n°31, Chapitre 1, Éditions Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).