Lied Izgreï ti moé Slantsé

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Er zijn bepaalde dingen die je snel kunt bekomen : in een paar jaar bijvoorbeeld kun je een werkkring, een huis, een vrouw hebben en kinderen krijgen. Maar jezelf wijsheid, liefde, geduld en zelfbeheersing eigen maken duurt heel lang, omdat die kwaliteiten, net als de trage planeten, een grote ‘omloop’ hebben. Daarom moet je doorgaan met je langdurig aan de zonnestralen te verwarmen: alle goddelijke kiemen zullen uiteindelijk gaan groeien. Twijfel nooit aan de doeltreffendheid van de zon voor je spirituele leven.».[1]

Izgreï ti moé Slantsé (Mijn zon, sta op) – Toonaard: G klein

IZGREITI-2020-Cyr-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door he koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Translittération française Traduction

Couplet 1

Изгрей ти, мое Слънце, 
защото чакам всеки ден; 
за теб копнее мойто сърце 
и в’пътя си съм изморен; 
ти носиш ми Живот блажен.

Couplet 2

Огрей небето и Земята, 
лазурни поднебесен мир.
Развесели ми днес душата,
в’трептенията си безспир.
о, дай ми тоз Живот и Мир! 

Couplet 3

Единствено си ти, което
изпълня всичко със Любов 
и подновяваш всичко вехто; 
светът чрез теб ще бъде нов; 
ти вечно си света Любов. 

Couplet 1

Izgreï ti moé Slantsé,
zachtoto tchakam vsèki den; 
za teb kopnèé moïto seurtsè, 
i v'peutia si seum izmoren; 
ti nossich mi jivot blajen. 

Couplet 2

Ogreï nebeto i zemiata
Lazourni ponebesseb mir;
Razveceli mi dness douchata,
V’trepteniïata si bezspir.
O, daï mi toz Jivot i Mir!

Couplet 3

Edinstveno si ti, koèto
Izpeulnia vsitchko seus lioubov
I podnoviavach vsitchko vehto;
sveteut prez teb chté beudé nov;
ti vetchno si sveta lioubov.

Couplet 1

Mijn zon, sta op,
want elke dag wacht ik op jou,
mijn hart verlangt naar jou
en onderweg ben ik moe.
Jij brengt me gezegend leven

Couplet 2

Verlicht de hemel en de aarde,
met azuurblauwe hemelse vrede.
Verblijd met jouw vibraties,
aldoor mijn ziel vandaag.

Couplet 3

Uniek ben je, jij
die alles met liefde vervult
en regenereert wat verouderd is;
de wereld wordt door jou vernieuwd;
jij bent voor altijd sacrale liefde

Uitleg bij het lied[2]

Historique

Izgreï Ti moé Slantsé (Sta op, mijn zon) is een melodie van meester Peter Deunov met een tekst van S. Rousev, geïnspireerd op de ideeën van de Meester.

De harmonisatie van deze versie is het gezamenlijke werk van Pierre Keller (Frankrijk) en Gilles Hainault (Canada). Het lied heeft drie strofen die drie niveaus van bewustzijn verklanken en de harmonisatie ervan evolueert naargelang het karakter van elke strofe!

Tijdens broederlijke bijeenkomsten wordt het lied twee keer gezongen, waarbij alleen de woorden van de eerste strofe worden herhaald.

Thematiek

Izgreï Ti moé Slantsé roept de lange en vaak moeilijke voorbereiding op die de discipel doormaakt om zichzelf te zuiveren teneinde het Christuslicht in hem te verwelkomen op alle niveaus van zijn wezen. Dit Licht van Liefde dat alles geneest, zal hem vervolgens in staat stellen de gelukzaligheid van een gezegend leven te kennen, alsook de vrede en de capaciteit om herboren te worden.

Trefwoorden

Hoop, geduld, vertrouwen, aanroeping, verering, gebed, oprechtheid, het zoeken naar vrijheid door het ontwaken van het Hogere Zelf.

Energetisch verloop van het lied

Izgreï Ti moé Slantsé staat in G klein in een maat van drie die veel magnetisme aanbrengt.

Strofe 1 – Wachten in hoop

"Sta op mijn zon, ik wacht elke dag op jou, mijn hart verlangt naar jou en onderweg ben ik moe. Jij brengt me gezegend leven."

Het lied begint met het gebed van de discipel die zich richt tot de zon, die symbolisch gezien zijn hoger bewustzijn vertegenwoordigt ("Sta op mijn zon"). De vervoeging van het werkwoord in de gebiedende wijs geeft meer een brandend verzoek van het hart weer dan een gebod. De imperatief geeft een impuls die de volhardende inspanning van de discipel weerspiegelt om dit hogere bewustzijn te doen ontwaken om voortdurend een goddelijke en sublieme staat te bereiken. Voor de discipel is het bewuste wachten op zijn zonsopgang lang en soms zeer zwaar om te dragen ("Ik ben moe"). Dus zelfs als hij de waarde inziet van het geestelijk potentieel dat God in hem heeft gelegd, moet hij, in afwachting dat het zich volledig openbaart, moedig het noodzakelijke louterende lijden verdragen dat hem in staat zal stellen zijn stoffelijk leven te verfijnen. Het einde van het eerste vers onthult dat de belangrijkste deugd van het lied dat in zijn hart wordt gevoed Hoop is! ("Jij brengt me gezegend leven"). Ondanks zijn vermoeidheid aanvaardt de discipel de beproeving van de incarnatie. Het werkwoord van deze zin, vervoegd in de tegenwoordige tijd, onthult dat hij de methode van creatieve visualisatie toepast om zich steeds meer bewust te worden van zijn verbinding met het Gezegende Leven. De eerste strofe van het lied onthult een verschuiving in de innerlijke waarneming van de discipel. Hij is vrijer en zelfverzekerder! Hij werkt aan een hernieuwde verbinding met de waarheid van God die in hem woont, in zijn subtiele lichamen en in zijn toekomstige lichaam van Glorie. Het einde van de strofe betekent een buitengewone overwinning voor het menselijk bewustzijn, waardoor het hart zich vol hoop en moed opent in dankbaarheid en verering.

Strofe 2 – De vreugde van de relatie met het Hoger Zelf en de voordelen ervan

«Verlicht de Hemel en deAarde, met azuurblauwe hemelse vrede.Verblijd met jouw vibraties, aldoor mijn ziel vandaag.»

In de eerste strofe wordt een mijlpaal bereikt en in de tweede wordt de hoop in stand gehouden en versterkt. De discipel heeft geleerd zich te voeden met het Christuslicht en dat is een grote vreugde voor hem. Onvermoeibaar blijft hij zijn gebeden opzeggen, zijn hoger "Zelf" aanroepend opdat de Hemel (het innerlijk leven, de gedachten) en de Aarde (het lichaam en zijn manifestaties op het fysieke vlak) verlicht mogen worden met de kleur azuurblauw. Door zich te manifesteren, brengt de kleur azuurblauw, vrede, harmonie en ook veel welwillendheid. Zijn ziel verheugt zich in afwachting van de pracht van toekomstige realisaties die zullen worden voortgebracht.

Strofe 3 – De lofzang van de zon, het eeuwige leven en de nieuwe wereld

«Uniek ben je, jij die alles met liefde vervult en regenereert wat verouderd is; de wereld wordt door jou vernieuwd; jij bent voor altijd sacrale liefde.»

In de derde strofe is er geen vraag meer. De discipel erkent zichzelf als een zoon van God en prijst Hem. Hij overdenkt zijn goddelijke erfenis: een leven vol liefde waarin alles wat verouderd is, wordt geregenereerd door de kracht van de liefde. Alles wat in ons gebeurt heeft zijn weerslag op de wereld! Door toegang te krijgen tot het goddelijk bewustzijn kunnen we het geleidelijk verbreiden en uitstralen. Onze wensen worden omgezet in een bereidheid om de hele wereld te dienen. De wetten van de zonneliefde zijn zo gemaakt, het is universele en sacrale Liefde voor de eeuwigheid

Het lied in beelden: het archetype van de bevalling

Wij kunnen ons het lied voorstellen als het archetypische beeld van de zwangere vrouw die negen maanden in verwachting is van haar kind. Werkt het menselijk bewustzijn ook niet zo? Het zonneleven is als een kind dat geboren moet worden tot onze grootste vreugde.

Symbolisch vertegenwoordigt het kind de kleine innerlijke zon die een zwangerschap beleeft in het hart van de discipel; en de discipel is als de "toekomstige moeder" die met grote hoop en goede moed al het mogelijke doet om haar Zonnekind op de wereld te brengen in de vorm van liefde, licht, zuiverheid of creativiteit...

Œuvres et/ou conférences d’O.M. Aïvanhov sur le sujet traité

 • O. M. Aïvanhov, U bent Goden, Synopsis 1, Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, De l’homme à Dieu, Izvor n° 236, Prosveta.

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 25 april 2013, « Twijfel nooit aan de doeltreffendheid van de zon »; Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie KiniqueAvis au lecteur : la rédaction de cet article, provisoire et non limitatif, est seulement un point de départ, puisque le sujet a été examiné plus en détail par Omraam Mikhaël Aïvanhov dans ses diverses conférences données entre 1938 et 1985. En lisant ou en écoutant directement ces conférences, publiées par les éditions Prosveta, propriétaire exclusif des droits de son travail, le chercheur y trouvera encore d’autres aspects intéressants et importants. Par conséquent, cet article n’exprime pas de manière complète et exhaustive la pensée d'Aïvanhov sur ce sujet.


OmraamWiki est un projet international réalisé avec la contribution des fonds de recherche scientifique de l'Université pour les étrangers de Pérouse (Département des Sciences Humaines et Sociales)