Lied Izgréva Sleuntséto

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« De zon en de aarde interageren, maar we zien slechts één deel, het meest materiële. De zonnestralen komen naar ons toe, maar we zien niets van alles dat ook oprijst van de aarde naar de zon. Sommige bijzonder gevoelige wezens hebben echter entiteiten kunnen zien afdalen uit de hogere regionen om aan mensen, dieren en gesteentes te werken en vervolgens te vertrekken zodra hun werk voltooid was »[1]

Izgréva Sleuntséto (De zon komt op) – in Sol groot

1-31.jpg

Beluister het lied, uitgevoerd door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

cyrillisch translitteratie frans vertaling
Изгрева слънцето
Изгрева слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. 
Сила жива изворна течуща.
Зун мезун, бином тумето.
Izgréva Sleuntséto
Izgréva sleuntséto, prachta svètlina, nossi radost za jivota tia.
Sila jiva izvorna tètchouchta.
Zoun mezoun, binom toumèto.
De zon komt op
De zon komt op,hij stuurt z’n licht uit, dat levensvreugde meebrengt.
Levende kracht die van de bron uitstroomt.
Zoun mezoun, binom toumèto(onvertaalbaar)

Uitleg over het lied[2]

Historiek

Meester Peter Deunov zegt ons :

« Izgréva Sleuntséto doet de spirituele zon in ons opkomen. Deze zon is het symbool van het nieuwe dat in de wereld komt, het symbool van het meest nobele en zuivere. Om deze oefening te zingen, moet de mens een harmonieuze relatie aangaan met de Goddelijke Natuur. Er is geen Wezen meer teder, meer gevoelig, meer redelijk dan Zij. Daarom moet de mens naar haar oproep luisteren. Wanneer de mens zich wil afstemmen, zichzelf wil opwekken, kan hij deze oefening zingen, hij kan het aan den lijve ervaren wanneer hij slecht gezind is ».[3]

Thematiek

Izgréva sleuntséto is een lied dat ons uitnodigt om te communiceren met de symbolische taal van de Natuur door te leren de spirituele krachten van hemel en aarde in ons spirituele hart te harmoniseren.

Enkele trefwoorden

Adel, uitstraling, balans, uitbarsting van leven, vreugdevolle rust.

Energetisch verloop van het lied

Het lied is gestructureerd in drie contrasterende en complementaire delen.

Deel 1 (maat 1 tot 13) - De wereld van zonnekrachten (het centrum van het hoofd)

1-13.jpg

« De zon komt op, hij stuurt zijn licht uit, dat levensvreugde meebrengt. »

Het hoofdidee van het eerste deel houdt verband met ontvankelijkheid, vrede en de verwelkoming van de zonnekrachten. De zon komt op en haar licht daalt in ons af. Symbolisch vertegenwoordigt de zon ons hogere Zelf, de goddelijke en eeuwige essentie waarmee we willen samensmelten. De metriek staat hier in drie, symbool van het werk van de geest, het tempo is traag en majestueus. Het eerste deel van het lied roept de lichtende schoonheid van de ochtendlijke krachten op. De sfeer is er een van bezinning, van vrede en van het heilige. Het is een moment van verbondenheid dat zowel zacht als krachtig is wanneer de zon, door zijn licht, zijn warmte en zijn leven, op onze cellen inwerkt, opdat ons hele wezen wordt getransformeerd en een kleine zon in de wereld wordt. Merk op dat Izgréva sleuntséto ook het 16e deel is van de Paneurythmie[4] en dat alle energetische dynamiek van het lied vervat is in de gebaren die worden uitgevoerd tijdens het dansen van de Paneurythmie.

Tweede deel (maat 14 tot 25) - De wereld van de aardse krachten (het centrum van de wil)

14-25.jpg

« Levende kracht die van de bron uitstroomt »

In het tweede deel draagt de aarde haar antwoord op aan de zon. De Natuur, die het moederaspect vertegenwoordigt, broedt de kiem uit die ze heeft ontvangen van de zon, vertegenwoordiger van het vaderaspect: dit is het werk van het in schoonheid vormgeven van de materie. De levenskrachten van de etherische wereld springen op en de kleine natuurwezens zijn druk bezig om het beeld dat de zon ons toevertrouwt te reproduceren door middel van de bomen, de beekjes en de bloemen ... De metriek gaat over naar de twee, het getal van de materie. Het tempo, levendig en licht, is veel sneller dan in het eerste deel. Symbolisch gezien komen de energieën van de Zon (het hogere Zelf) de wil van de mens wekken en dat maakt bij hem veel enthousiasme, opwinding en vreugde los. Deze wil wordt doorkruist door allerlei stromingen en schommelingen en hij zou zijn evenwicht niet mogen verliezen!

Derde deel (Maatregelen 26 tot 31) - De balans tussen de twee werelden (de pool van het hart)

26-31.jpg

“Zounmé zoun, binom toumeto"

De woorden van dit derde deel zijn onvertaalbaar. Ze komen uit de Adamische taal, ook wel Vatangenoemd. Peter Deunov vermeldt in zijn uitleg dat hij de sonoriteit van de lettergrepen van Zoun Mézoun gebruikt als hulpmiddel om de energie opnieuw in evenwicht te brengen. Het is interessant om te zien hoe in dit laatste deel de metriek de maten in twee en in drie afwisselt, waardoor we de energie tussen de geest en de materie uitbalanceren. Het tempo is het gemiddelde van dat in de eerste twee delen van het lied. Het derde deel van het lied heeft ook op deze manier te maken met het begrip balans. We hebben gezien dat in het begin de involutieve beweging van de zon een bewustzijnsverruiming genereert. Daarna, in het centrale deel, zal de levenskracht die zojuist is ontwaakt in ons bovenkomen en opborrelen. En nu, in het derde deel, brengt de formule van Zoun Mézoun in ons hart een balancerende kracht aan die de opgaande en neergaande stroom van energie harmoniseert en ordent. Dankzij dit evenwicht kunnen we gezond blijven, in lichaam en geest.

Samenvatting

Izgréva Sleuntséto is een kleine capsule waarin meester Peter Deunov de lotsbestemming van de menselijke ziel in scene zet. Zich richten op het beeld van de Vader, op Hem gaan lijken door inspiratie te putten uit het Levende Boek van de Natuur en zijn voorbeeld in ons leven toepassen zodat we een koppelteken tussen Hemel en Aarde worden.

Werken en voordrachten van O.M. Aïvanhov over dit onderwerp:

 • O. M. Aïvanhov sur YouTube : Radiations, émanations, vibrations : fragment van een geïmproviseerde voordracht van 12 mei 1985.
 • O. M. Aïvanhov, De nieuwe aarde, Verzamelde Werken n°13, p169, Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Méditations au lever du Soleil, Brochure 323 aux Éditions Prosveta.

Externe links

 • Izgréva Sleuntséto op YouTube, door het koor Kastalski van Moskou. (Dir : Gilles Hainault)
 • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisten, klik op: Playlist

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Nota’s

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 7 december 2019; De uitwisselingen tussen Hemel en Aarde; Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).
 4. De Paneurythmie is een sacrale dans waarbij de danser ernaar streeft zijn gebaren te verfraaien en ze expressief en harmonieus te maken om in bewustzijn te vibreren met het leven en ritme van de Natuur zelf. Voor meer informatie raden we het boek van Muriel Urech aan: La Paneurythmie de Peter Deunov. Mouvements et partitions musicales, Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).