Lied Fir Fur Fen

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Diegene die werkt voor het welzijn van de collectiviteit wordt een werker op het veld van de Heer. De lichtende geesten komen naar hem toe om hun hem met hun zegel te markeren. Dit wezen is dan verbonden met een soort krachtcentrale: door de subtiele draden die hem met deze krachtcentrale verbinden, dalen stromen af die hem doordringen en zijn psychische en spirituele apparaten in werking zetten. Wanneer die hemelse stroom tot hem doordringt, zal er een heel nieuw leven in hem ontwaken en beginnen te stromen ».[1]

Fir Fur Fen (Fir Fiour Fen) – toonaard Sol mineur

FIRFUR-Cyr-Mélodie-Principale.jpg

Le texte

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Фир фюр фен, Тао би Аумен.
Благославяй, душе моя, Господа; 
благославяй и не забравяй!
Fir fiour fen, Tao bi Aoumen 
Blagoslaviaï, douchè moïa, Gospoda.
Blagoslaviaï i nè zabraviaï!
Woorden in het Vataans,[2] onvertaalbaar.
Oh mijn ziel, loof de Heer. 
Loof Hem en vergeet Hem niet !

Uitleg bij het lied[3]

Historiek[4]

FIR FIOUR FEN - BLAGOSLAVIAI werd voor het eerst gezongen op 21 augustus 1922 in Ternovo tijdens een bijeenkomst over muziek, werk en vasten. Hier is een getuigenis van discipelen die aanwezig waren op deze bijeenkomst toen Meester Peter Deunov dit lied voor het eerst voor hen zong:

« Kunnen we die momenten uit ons geheugen wissen waarop de Meester in de vroege ochtend voor het eerst voor ons zong: "Fir Fiour Fen, Tao bi Aoumen"? Hoewel in een vreemde taal, maakte dit lied grote indruk op ons door de sonoriteit van de woorden, het plechtige ritme en de zachte bewegingen. Het lied wekte in onze ziel het visioen op van een glorieuze stoet van verlichte wezens, krachtig en onwankelbaar in hun bewegingen. Ze joegen de duisternis en de droefenis voor hen uit. Ze stapten verder zonder angst, met liefde en licht. »

We hebben ook de vrije interpretatie die Peter Deunov gaf aan de onvertaalbare occulte woorden in de Vataanse taal die we aan het begin van het lied vinden. Twee bekende heilige woorden klinken daar door: Tao, uit de Chinese filosofie en Aoum uit het hindoeïsme.

 • Fir Fiour is wat de mens aanstuurt,
 • Fen is datgene wat obstakels wegneemt en zuivert.
 • Tao • Tao vertegenwoordigt wat de mens omringt en beschermt in de omgeving waarin hij leeft "Tao" betekent "het Absolute, het ongedefinieerde, het Verborgene".
 • Bi betekent wat zich manifesteert.
 • Aoumen betekent alle kwaliteiten omvat in het Goddelijke, alles wat moet groeien en zich in zijn volheid moet manifesteren.

N.B. - In het Cyrillisch wordt het woord Fur uitgesproken als Fioer, de "u" zoals wij die uitspreken bestaat niet in het Bulgaars. Het is dus "ioe" wat hier moet worden uitgesproken.

Thematiek

« Fir Fiour Fen is een spirituele oefening om zich los te maken van het materiële leven en het bewustzijn te doen ontwaken ».[5] Het zingen van dit lied heeft als doel om iets nieuws op te roepen in het bewustzijn van mensen die zich verliezen in het materiële leven.

Energetisch ontwerp of verloop van het lied

Fir Fiour Fen is dus een lied waarmee het menselijk bewustzijn zich kan bevrijden van de inkapseling van het materialisme en kan ontwaken voor de lichtende krachten die zich op aarde willen uitdrukken door middel van vrije en bewuste mensen.

Het lied bestaat uit twee erg contrasterende delen, met de herneming van het eerste deel in het Da capo.


Enkele trefwoorden om de sfeer van de twee delen te omschrijven

 • Deel één: Macht, Plechtigheid, Diepte
 • Deel twee: Zegening, Verantwoordelijkheid, Sereniteit, Vertrouwen, Waardigheid

Deel één: Een aanroeping van de krachten van het licht, een aansporing om medewerker van de Hemel te worden

Het eerste deel van het lied is een aanroeping van de krachten van het licht om de duisternis te verjagen. Het is ook een oproep aan de menselijke ziel om vrijelijk te aanvaarden deze hemelse krachten te dienen door een goede geleider te worden van de goddelijke boodschappen. De in het begin van het lied voorgestelde energieën stimuleren het vrijwillige aspect. Ze bereiden ons voor om het licht op te vangen en het weer door te geven aan hen die het op aarde nodig hebben. Het is dus een aansporing om medewerker te worden van de Hemel!

« De woorden in de eerste zin zijn gevuld met krachtige trillingen en de mens zal moeten leren om die op te nemen om ze te kunnen gebruiken in zijn leven. » [6]

Fif Fiour Fen-Mes 1 à 11.jpg

De kracht wordt muzikaal uitgedrukt door het ritme van "een gepunte achtste noot gevolgd door een zestiende noot". Dit ritme, zeer aanwezig in het eerste deel van het lied, wordt soms verbonden met een witte noot, soms met een zwarte gevolgd door een witte. Het herhaalde gebruik van deze ritmische formule brengt een indringende en onverstoorbare energie met zich mee die deze oproep met grote noblesse en plechtigheid laat horen.

Exemple-rythme.jpg

Fir Fiour Fen wil de gewetens wakker schudden en gebruikt deze ritmische formule om op een gedragen, geanimeerde en tegelijk diepgaande manier voortdurend op de deuren van het bewustzijn te "kloppen". Fir Fiour Fen is ook een herstellende kracht die het terrein vrijmaakt van alle soorten hindernissen! Het projecteert op krachtige wijze kosmische energieën die ons willen helpen de goddelijke maatstaf te hervinden die door de Schepper is vastgesteld.

Deel twee: De Zegening, taal van de Ziel

Fir Fiour Fen-Mes 13 à 24.jpg

Het contrast tussen de twee delen is enorm. In het tweede deel wordt de plechtigheid omgezet in spiritualiteit en dit wordt gezongen met een gevoel van nederigheid en dankbaarheid. We gaan binnen in een polariteit van vrouwelijke ontvankelijkheid en deze staat van openheid voor het goddelijke stelt ons in staat om ons werk op de juiste manier te doen. We smeken onze Ziel om de Heer te loven en onze liefde voor het goddelijke genereert een sacrale ruimte om de lichtende energie te verwelkomen die we dan op aarde zullen uitstralen. Deze fase van manifestatie zal zijn volle kracht vinden in de herneming van het eerste deel. Het is interessant om op te merken dat de Meester vooral het woord Blagoslaviaï "Gezegend" benadrukt. Zo wordt in maat 18 het woord Blagoslaviaï tweemaal herhaald op een melodische formule die drie noten combineert met een kleine terts interval. Deze passage staat in het hart van het centrale gedeelte!


Fir Fiour Fen-Mes 18-19.jpg

Welke betekenis kunnen we geven aan deze melodische formule, die trouwens zeer veeleisend is op het vocale vlak? De opvolging van de noten Re- Do# - Mib - Re symboliseert het werk van de mens die probeert in evenwicht te blijven in afwachting van de afstemming op de Goddelijke Maatstaf zoals die hem bij zijn schepping is gegeven. Ze getuigen van de wil van de mens om waardig en trouw te blijven aan zijn afkomst! Laten we eens kijken naar de betekenis die de associatie van deze drie notities in dit verband heeft:

 • De Re vertegenwoordigt de as van de zegening, het is de maatstaf die de Schepper instelde.
 • De Do# staat voor een destabiliserende ervaring waarbij de menselijke ziel afwijkt van haar innerlijke rust. Het creëert een diffractie van zijn innerlijke licht (zij het emotioneel, mentaal of wilsmatig). Deze diffractie, als die het ontwaakte bewustzijn beïnvloedt, stimuleert de wil om de situatie te corrigeren door middel van een gedachte, een gevoel, of een handeling die tegelijkertijd helder, oprecht, nederig en verantwoordelijk is, wat elke vorm van schuld, aanklacht of onderwerping met betrekking tot deze situatie oplost.
 • Door het zingen van de Mib zet de mens zijn wilskracht, herstel en volwassenheid in. Deze stellen hem in staat om zijn evenwicht en innerlijke zuiverheid terug te vinden.
 • Pas dan keert hij terug naar de Re, de noot van de hervonden Goddelijke Maatstaf. De Re staat ook voor de as waarop de zegening stroomt. Merk op dat in de muzikale taal de toonaard van Fir Fiour Fen Sol mineur is en Re de dominante toon.

Dankzij dit werk dat op een bewuste en homeopathische manier volbracht werd - het gaat effectief slechts om drie noten - kunnen we onze toewijding vernieuwen en ons volledige vermogen terugkrijgen voor het spirituele werk van ons Hogere Zelf. Dit is, in een paar woorden, de zegen die in het lied Fir Fiour Fen vervat zit!

De mens weet dat hij niet volmaakt is, maar hij gebruikt zijn innerlijke kracht die hem in staat stelt de spanning te overwinnen die de levenservaringen teweegbrengen. Het is een symbolische terugkeer naar de Goddelijke Maatstaf van de Schepper! Dus, wanneer de woorden Ne Zabraviai (Vergeet Hemniet) verschijnen, werkt de ziel om nooit de herinnering aan de beleefde ervaring en de ontvangen genade te verliezen. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor haar eigen evolutie!

Herneming van het eerste deel: de overwinning van het licht

Het lied eindigt met het ‘Da Capo’ van het eerste deel. Het is de signatuur van de glorieuze overwinning van de beoefening van dit lied! De menselijke ziel die verbonden is met de engelachtige wezens is afgestemd op de betekenis van haar bestemming. Ze is een Werker van de Hemel geworden. Ze verwelkomt de zonne-impuls van de Christus in haar hart en door haar weldoende uitstralingen geeft ze haar lichtende energie met hart en ziel door aan haar omgeving.

Samengevat

Fir Fiour Fen is een magisch lied voor onze overgangstijd. Het begint met een aanroeping, een mantra, een magische formule. Deze aanroeping trekt een ganse groep krachtige en lichtende Engelen aan. Deze Engelen zijn gidsen voor de mens en hun uitstraling verwijdert obstakels. In dit eerste deel worden we ons ervan bewust dat we deel uitmaken van hun Egregor, we zijn getuige van hun werk en onze ogen kijken naar de grootsheid van hun werk in dienst van het Licht. In het centrale deel zegent onze Ziel de Engelen van de Heer en dankt Hem voor het feit dat zij deze pracht en praal heeft kunnen aanschouwen. We kunnen de sensatie die in deze termen wordt gecreëerd samenvatten:

"Heer help me dit licht te begrijpen waarvan ik zojuist de bevoorrechte getuige ben geweest! Ik heb de kracht gezien van de optocht van de lichtende geesten die de aarde omhullen met hun goddelijke energie! Nu hoor ik het lied van mijn ziel dat me uitnodigt om deel te nemen aan de zegening van de Heer! Nu hoor ik het lied van mijn ziel dat me vraagt om de heiligheid van mijn ervaring niet te vergeten!"

Bij het Da Capo beloven we dat we alles zullen doen wat nodig is om op deze lichtwezens te lijken en deel te nemen aan hun werk. We bezingen onze hoop om in staat te zijn hun goddelijk licht in onze eigen materie te introduceren.

Bibliografie

Œuvres et/ou conférences d’O.M. Aïvanhov sur le sujet traité

 • O. M. Aïvanhov, La lumière esprit vivant Izvor n°212, aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Marcher tant que vous avez la lumière Izvor n°244, aux Éditions Prosveta

Externe links

 • Peter Deunov Fir Fiour Fen op Youtube door het koor Kastalski van Moskou (Dir : Gilles Hainault).
 • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisteren - Playlist

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 6 oktober 2019 « Het veld van de Heer », Prosveta.
 2. Vatan is een oeroude sacrale taal.
 3. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 4. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst Chants du: Maître Peter Deunov - Explication ancienne.
 5. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst: Chants du Maître Peter Deunov - Explication ancienne.
 6. Deze toelichting is afkomstig van de niet gepubliceerde tekst: Chants du Maître Peter Deunov - Explication ancienne.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).