Lied Deniat Ide

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« De ware wijze weet dat het de voorbestemming van de mens is om op een dag zijn hemelse vaderland te vervoegen. De wijze heeft een filosofie, de hoop, zeg maar de zekerheid, dat de toekomst altijd beter kan zijn. Ook al is het heden niet fameus, in de ontwerpen van de Schepper zijn het altijd de krachten van het leven en de goedheid die op een dag zullen zegevieren ».[1].

Deniat Ide (De dag breekt aan) – Toonaard : Do klein

DÉNIAT IDE-2020-Cyr-Mélodie Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Мога аз да кажа че денят иде веч. 
Слънце ще изгрее 
да постъпим добре!
Moga az da kaja tché déniat ide vetch. 
Slantsé chté izgrèé 
da posteupim dobré!
Ik kan zeggen dat de dag 
aanbreekt.
De zon zal opkomen zodat 
we het goede zullen doen!

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

In de originele versie van de editie van 1999 wordt het lied Deniat Idé in drie strofen weergegeven. Voor zover wij weten, is dit de enige editie die daarvan melding maakt. Hier zijn de woorden ervan, ze zijn een soort ontwikkeling van de eerste strofe.

 • C1 Ik kan zeggen dat de dag aanbreekt. De zon zal opkomen zodat we het goede zullen doen!
 • C2 Ik kan zeggen dat God van me houdt. De stralen van de zon fluisteren dit zachtjes.
 • C3 De dageraad is koel, de dag wordt wakker. Vreugde en hoop vervullen ons hart.

Op broederlijke bijeenkomsten wordt alleen de eerste strofe gezongen en dit artikel zal zich op die eerste strofe toespitsen. Wat de metriek van het lied betreft, is het verrassend te observeren dat deze melodie in 2/4 is herschreven, terwijl het muzikaal en ritmisch beter als een driedelig ritme wordt opgevat. Daarom stellen wij het hier voor in een maat van 3/4.

Dit lied werd geharmoniseerd door Andrée Métraux, een discipel van de Omraam Meester Mikhaël Aïvanhov.


Thematiek

Deniat Idé werkt aan de visie van een volwassen en verantwoordelijke mensheid, verzoend met God. De sfeer van het lied is intens en verbindt ons met een zekerheid waarbij het vooruitzicht op een nieuwe wereld wordt bevestigd. Deniat Idé is een lied waarin het Geloof zich verenigt met de Hoop.

Energetisch patroon – verloop van het lied

Hoewel geschreven in Do klein, is Deniat Idé een lied dat bezield wordt door de deugd van de Hoop. De mineure aard ervan benadrukt dat de integratie van de deugd in het diepst van ons wezen plaatsvindt, waar de ziel tot ons kan spreken en de geboorte van een Nieuwe Dag kan aankondigen. De stem die aan het begin van het lied spreekt is de echo van ons Hoger Zelf. Het Hoger Zelf verblijft in de Zon en communiceert met ons in een onbepaalde maar visionaire ruimte. De melodie omvat 8 maten en is opgebouwd uit twee delen van 4 maten.

Eerste deel (maten 1 tot 4): we worden voortgestuwd door het visioen van een goddelijk leven, een zonne-leven.

DÉNIAT IDE-2020-Cyr-exemple 1.jpg

De woorden

In het Bulgaars betekent Moga "ik kan". Moga heeft dezelfde stam als het woord 'beweging', het heeft te maken met de wil en de actie. Moga bepaalt de toon voor het lied vanaf het begin, het signaleert de bewustwording van een innerlijke zekerheid die een toekomst van het Goede voorspelt. Deze innerlijke zekerheid wordt opgebouwd dankzij de harmonieuze associatie van het Geloof verenigd met de Hoop. Dit Geloof is die onzichtbare verbinding die ons in staat stelt de aanwezigheid van God in ons leven te voelen om het te inspireren. De Hoop op zijn beurt, stelt ons in staat om contact te maken met de intuïtie dat de Wil van God zich zal voltrekken. In die zin is de Hoop een hemelse macht die ons de kracht geeft om het goede te doen en onze wilskracht in te zetten. Geloof is de voorwaarde (zie Da Imach Vera) die Deniat Idé de kracht van de Hoop verleent. De Hoop is resoluut gericht op een positieve toekomstvisie. Ze laat toe om de bevestiging te voelen "Ja! het is mogelijk, ik weet dat het goede zich zal manifesteren!". De eerste woorden van het lied onthullen de kracht van onze verbinding met het Hoger Zelf en onze volwassenheid in verband met de lessen die we hebben geleerd uit ervaringen van onze incarnaties. Dit zijn woorden die gebaseerd zijn op de kosmische wetten van de evolutie van de menselijke ziel (Binah, in de Kabalistische Levensboom) en ons eraan herinneren dat de ziel voorbestemd is om terug te keren naar zijn goddelijke bron!

Melodische structuur

Laten we nu de melodische structuur van het lied bekijken. Die wordt uitgedrukt aan de hand van de volgende noten, gelabeld naar analogie met de verschillende bewustzijnsniveaus.

* Lage C, beginnoot (bewustzijn)
* Lage G (onderbewustzijn)
* Acute G (zelfbewustzijn)
* Hoge C (superbewustzijn)
* Mib (een brug tussen bewustzijn en zelfbewustzijn, het werk om de persoonlijkheid te beheersen)
* Lage C, laatste noot (het bewustzijn ten dienste van de ziel)

De melodie begint op de tonica (C) en rust dan op de dominante (lage G). De melodie stijgt in de vorm van een none met verbuiging en rust weer op de dominante (G in het octaaf, wat doet denken aan de "lage G" in maat 2). Symbolisch gezien toont deze melodische beweging de energie die de menselijke ziel inzet om zich te verbinden met haar hoogste Ideaal. Dat is vooral merkbaar op het moment van de "Sib" ( maat 2) en de "La b" (maat 4). Deze twee noten zijn impulsief, ze willen de twee G’s, (de dominante van de toonaard Do klein) "even aanraken". De vier noten vertegenwoordigen de vier bewustzijnswerelden die in elkaar grijpen en samenwerken om van de mens een wezen te maken dat als missie heeft om op zijn Schepper te lijken. Met Deniat Idé voelt de mens dat hij "ooit" in staat zal zijn om het beeld van het goddelijke project dat hij op het moment van zijn schepping heeft ontvangen te incarneren en te handelen zoals God (de "hoge C" in maat 5).

De ritmes
 • De triool in maat 2 stelt een intensivering voor op het niveau van het hart. Het symboliseert ook de tussenkomst van de goddelijke barmhartigheid in het hele evolutieproces.
 • De gepunte achtste noot, gevolgd door een zestiende noot in maat 4, roept op tot goddelijke gestrengheid.

Barmhartigheid balanceert perfect met gestrengheid en deze harmonie bevordert de incarnatie van het goddelijk bewustzijn in het dagbewustzijn om bewust te groeien naar de gelijkenis met onze Schepper.

Tweede deel (maten 5 tot 8) : de overwinning van de zon - de belichaming van visie

DÉNIAT IDE-2020-Cyr-exemple 2.jpg

De melodie explodeert met de overwinning van de zon op de geoctaveerde grondtoon (de hoge C) die het bewustzijn van het hogere Zelf vertegenwoordigt dat in het volle licht verschijnt. Hij voert dan een lange afdaling uit met een tussenstap op de mediaan (Mib) die de hierboven genoemde brug is. Tenslotte markeert de terugkeer naar de tonica van het begin (lage C) het hoogtepunt van onze hele evolutie door de incarnaties heen, dat wil zeggen de manifestatie van het goddelijke. Deze dalende progressie verklankt de profetische visie dat aan het begin van het melodische thema werd vernoemd. Het einde van het lied met de woorden "zodat we het goede zullen doen" betekent dat de middelen van het hogere Zelf geïntegreerd werden in de menselijke ziel, die de incarnatie van een goddelijke mensheid is geworden.

Deniat Idé - een mantra-gezang

Deniat Idé is één van Peter Deunov's "mantra-gezangen". Het 8-maten thema wordt 6 keer herhaald. De mantra van Deniat Idé's is een mantra die hoop opbouwt. Het stelt ons in staat de Deugdzaamheid in ons wezen te vestigen en deze zelfs in ons onderbewustzijn te versterken door het hart erbij te betrekken. We herinneren eraan dat mantra-gezangen zoals bronnen zijn waaruit nieuwe krachten opwellen. Hier, in Deniat Idé, zijn het de krachten van de Hoop, de Hoop van een volwassen en een verantwoordelijk persoon die zich resoluut op de toekomst richt. Merk op dat de harmonisering voor gemengde stemmen van Andrée Métraux, de stabiliteit en de spirituele gestrengheid zeer goed benadrukt. Deze twee kwaliteiten worden gesymboliseerd door de mannen die een tegenstem zingen in een dalende beweging die vertrekt van de gemeenschappelijke C, terwijl de hoofdmelodie zich in een meer opgaande beweging begeeft. Dat biedt een zeer expressief contrast van de samenwerking tussen rede (bassen) en hart (alti). Van maat 5 tot maat 8 hebben we het tegenovergestelde door de eerder dalende beweging van de hoofdmelodie naast de opgaande beweging van de mannen.


DENIATIDE-2020-Basses-Alti.jpg

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, La Pédagogie Initiatique III, Œuvres complètes n°29, chapitre 3, Éditions Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, Op weg naar een zonnebeschaving, Izvor n° 201, Hoofdstuk 6, Prosveta.

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 22 april 2019: « De Hoop van de Wijze », Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).