Lied Da Imach Vera

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« De verderfelijke gevolgen van verdeeldheid zijn algemeen bekend in de politieke, sociale, professionele en familiale sfeer. Maar in de huiselijke sfeer zijn ze nog niet voldoende bestudeerd. Een persoon die twijfelt introduceert verdeeldheid in zichzelf; het is alsof hij twee tegengestelde richtingen tegelijk wilde nemen: hij kan alleen maar wankelen. Je zal zeggen dat het niet altijd gemakkelijk is om de zekerheden te verwerven die het mogelijk maken om een stevige innerlijke oriëntatie te hebben. Ik weet het, maar om aan de destructieve twijfel te ontsnappen, is er een methode, en deze methode is om diep in je innerlijk te gaan door tegen jezelf te zeggen: 'Op dit moment ben ik onwetend, ik heb niet de nodige intuïtie en helderheid om de situatie duidelijk te zien, maar dit mag me niet storen of verlammen. Ik stel mijn vertrouwen in het goede, in het licht, en ik zal blijven handelen met eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en moed. " Als je weet hoe je deze gemoedstoestand in jezelf kunt aanhouden, zal je uiteindelijk alle twijfels overwinnen ».[1]

Da Imach Vera (Heb Geloof!) – Toonaard Sol klein

Versie in franse transliteratie

Da Imach - Mélodie principale.jpg

Versie in cyrillisch schrift

Da Imach - Mélodie principale BULG.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Translittération française Vertaling
Да Имаш Вера !
Da Imach Vera !
Heb geloof!

Uitleg bij het lied [2]

N.B.: Deze uitleg is van toepassing op de originele melodie die geschreven werd in 8/16.[3]

Historiek

Dit lied werd geschreven op 9 oktober 1936.[4] Het kan interessant zijn om te weten dat de titel in de moderne Bulgaarse taal "Da Imach Viara" luidt en dat het woord Vera als zodanig niet bestaat. Het Bulgaars gezongen door meester Peter Deunov is waarschijnlijk geïnspireerd op een uitspraak uit de Macedonische traditie. Dit lijkt misschien een detail, maar door de spirituele studie van klinkers zullen we zien hoe het woord "Vera" licht werpt op de vibratorische redenen waarom de Meester dat woord verkozen heeft.


Thematiek: De kracht van ware Geloof

De deugd van Geloof is die spirituele kracht die de deuren van de bovenzinnelijke wereld voor ons opent. Ze wekt onze liefde voor de waarheid op en stelt ons in staat om ons bewust te worden van de aanwezigheid van God in onze ziel en in ons hart. Door haar weten we dat God bestaat en dat we Hem kunnen bereiken.

« Wat je ook zegt, je houding is het bewijs dat je geloof hebt. Door je houding laat je zien dat je geloof wordt ondersteund door je liefde, je intelligentie, je kennis, je wil. In God geloven is jezelf als een zoon en dochter van God voelen , en daarom ernaar streven te handelen in overeenstemming met deze afstamming. Een zoon van God, een dochter van God, weten niet alleen dat ze de deugden en krachten van hun hemelse Vader en Moeder erven, maar dat ze er alles aan moeten doen om ze te ontwikkelen en zo de baas over hun bestemming te worden. Elke handeling die niet is geïnspireerd door ware wijsheid en ware liefde brengt in de mens donkere wasem voort die in hem de manifestaties van de goddelijkheid tegenwerken. Dus hoe kan hij over geloof spreken als hij niets doet om de ruimte tussen God en zichzelf vrij te maken, te zuiveren?[5]

Trefwoorden - sfeer

Zuivering, kracht, herstelling, overtuiging, het rigoureuze werk van de gedachte, de basis van je geloof opbouwen.

Verloop van het lied

Da Imach Vera is een mantra-lied van zeer korte duur dat de ruimte tussen God en ons 'vrij maakt' en 'zuivert'. Het begint in een hoog register, met een "forte" nuance en met veel kracht, om absoluut te verkondigen: "Heb Geloof! " Dit bevel dat gedurende de eerste twaalf maten met buitengewone overtuigingskracht weerklinkt, komt voort uit ons hogere Zelf en is gericht aan ons geweten om haar kracht te geven met het oog op het verkrijgen van het Geloof. Veel meer dan een simpele overtuiging, vereist de Deugd van Geloof van onze gedachte dat ze elke dag oefent om op te stijgen en een relatie aan te knopen met het causale vlak om te gaan aanvoelen dat God een onveranderlijke kracht is die overtreft alles.

1 DA IMACH VERA-2020-mélodie extrait-5.jpg

Maar vanaf maat 13 verandert het perspectief radicaal. De hoofdmelodie begint opnieuw in een laag register en met de nuance "pianissimo subito".

2- DA IMACH VERA-2020- Do -mélodie extrait-3.jpg

De Deugd van Geloof werkt op ons in en laat het spirituele Licht verschijnen in ons binnenste. Het is een moment van innerlijk bedaren waarin we de subtiele energie van deze deugd in onze longen integreren en ons voorbereiden op wat triomfantelijk en glorieus op gang komt vanaf maat 18 tot het einde.

3- DAIMACH-2020- sol-extrait-2.jpg

Terwijl het lied in G klein is geschreven, is het interessant op te merken dat er bij de harmonisatie voor gekozen werd om het nummer in G groot te eindigen met de verschijning van een "Si hersteld " in de sopraanstem die de harmonie verlicht en de overwinning symboliseert van het licht in de mens. Het lied eindigt met een apotheose! De deuren voor de manifestatie van het Geloof zijn geopend. De uiteindelijk bevrijde menselijke Ziel zal Goed gaan handelen en "bergen verzetten".

De energetische betekenis van de mantra "Da Imach Vera" door middel van de klinkers, het ritme en de gebruikte intervallen

Het lied Da Imach Vera is een bevel dat wordt uitgevaardigd onder de vorm van een mantra. Door zijn mantra-vorm werkt het lied continu met dezelfde klanken, namelijk die van de klinkers "a - i - è". Deze zijn verwoord in een 8/16e maat, typisch Bulgaars, gestructureerd in drie niet-isochrone tempi en die geven ons: 3 tellen - 2 tellen - 3 tellen.

4- DA IMACH VERA-2020-Ré aigu-mélodie extrait-4.jpg

Eerste deel van de mantra: Da Imach

De rangschikking van klinkers "a - i - a"

Het eerste deel van de mantra "Da Imach" werkt met de spirituele kracht van de klinkers "a - i - a". Het is een moment van voortstuwing en de rangschikking van de klinkers leidt tot een symbolische weergave van dit kleine segment in de vorm van een driehoek.

TRIANGOLO.png

Inderdaad, met de "i" tussen de twee a’s, merken we op dat de set van drie lettergrepen een energiedriehoek creëert met de punt omhoog en de "i" bovenaan de driehoek als kroon. De drie lettergrepen stimuleren de ontwikkeling van een driedelige gedachte die het bewustzijn met spirituele kracht vult.

De 'i', energetisch bekeken een mannelijke klinker maar relatief kort in de tijd, is van nature doordringend en speelt voluit een rol van voortstuwing.

De ‘a’, een veel vrouwelijkere en materiële klinker, langer in de tijd, omkleedt het project van een mogelijke realisatie van de geest. Het is een zeer welsprekende en perfect uitgebalanceerde spirituele zwangerschap.

Het gebruik van herhaalde noten in de melodie

Melodisch worden de drie lettergrepen "Da I-mach" op dezelfde toonhoogte gezongen

4- DA IMACH VERA-2020-Ré aigu-mélodie extrait-4.jpg

Het gebruik van deze herhaalde noten maakt een extreem krachtige energie los, het is de intensivering van een intentie die aan de dag komt en werkelijkheid wordt.

Het Bulgaarse ritme in 8/16

Het ritmische schrift van 8/16e geeft ook de "i" alle kracht die nodig is om de muzikale zin te beïnvloeden. Door de zanger voldoende tijd voor integratie en ruimte voor die ‘i’ te geven, laat het een kracht toe om wortel te schieten en zich te verankeren als een zaadje van Geloof op mentaal vlak om het bewustzijn te raken en de wil aan te zetten tot handelen. Het Geloof kan alleen de weg bereiden om ons toe te laten goed te doen.[6] Door zijn acties moet de mens iets in zichzelf uitgraven, circuits, kanalen, om de goddelijke energieën op te vangen en te laten circuleren.

Tweede deel van de mantra: Vera

Vera betekent ‘Geloof’. Dit is een bijzonder belangrijk woord en daarom wordt het herhaald en fiks versterkt in de maten 6, 7 en 8, maten, die gewijd zijn aan realisatie. Het zegel van Geloof wordt ingeprent in de uitgezonden energie. Een grote kracht van stabiliteit maalt zich los en zuivert alles op zijn pad.

5- DA IMACH VERA-2020-la-mélodie extrait-1.jpg

De rangschikking van de klinkers ‘è’ - ‘a’

"Ve-ra" bewerkt de spirituele kracht van de klinkers ‘è’ - ‘a’. De 'è' speelt de rol van 'ontwikkelaar' (zoals in de fotografie) tussen de 'i' die de geest vertegenwoordigt en de 'a' die de materie vertegenwoordigt. Hij vormt de brug tussen geest en materie. We kunnen ook zeggen dat hij de rol van initiator speelt. Ditzelfde werk valt ten deel aan de mens op aarde. Ook hij heeft de taak de rol te spelen van ontwikkelaar van de geest in de materie. In het tweede deel van de mantra wordt de "a" verlengd qua duur. Deze verlenging van de "a" situeert zich in de maten 2-3-5-10-14 en 15. De "a" weerspiegelt nog meer de belichaming van een energie en verkrijgt "de verankering in de tijd"! Het is een moment gewijd aan realisatie en stabilisatie dat we symbolisch vertegenwoordigen door een rechte lijn.

Het gebruik van kleine dalende melodische intervallen

Het segment bevat weinig melodieuze bewegingen. De melodie die eerst werd uitgewerkt met herhaalde noten, daalt heel geleidelijk. De gebruikte intervallen zijn seconden of dalende tertsen en deze kleine intervallen vertellen ons dat het proces van involutie van het Geloof zich op een heel geleidelijke en stabiele manier opbouwt.

De plaats van de sonoriteit van "è" in het ritme

Maten 6, 7 en 8 geven ruim plaats aan de "è", de ontwikkelaar die de deeltjes van de geest katalyseert, aan de "i" om die op de wereld te zetten en de "a" om, de materie te vergeestelijken.

Bibliografie

Werken en voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov

 • O. M. Aïvanhov, L’Amour plus grand que la Foi; n° 239, aux Éditions Prosveta

Externe links

 • Peter Deunov – Da Imach Vera op YouTube door het koor Kastalski Intrada van Moskou (Dir: Gilles Hainault).
 • Om de andere liederen van Peter Deunov te beluisteren - Playlist
 • De melodische lijn van Da Imach Vera om het lied aan te leren.

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Nota’s

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 13 november 2014: « Het Geloof wordt op de proef gesteld », Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. Peter Deunov, Mélodies originales – Chants de la Fraternité Blanche (1998 – Édition bulgare).
 4. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).
 5. O. M. Aïvanhov, L’Amour plus grand que la Foi n°239, aux Editions Prosveta.
 6. O. M. Aïvanhov, L’Amour plus grand que la Foi n°239, aux Editions Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).