Lied Da Bih Te Slouchal

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Hoeveel mensen zijn er niet die, wanneer ze in moeilijkheden en beproevingen terechtkomen, plotseling de fouten beseffen die ze hebben gemaakt door nalatigheid, onwetendheid of zwakheid, en ze zeggen: "Als ik het had geweten! ..." Het ergste is niet om fouten te maken, maar in jezelf te zeggen dat je spirituele ideaal niet haalbaar of ontmoedigend is en het dan maar op te geven. Het is nooit te laat om de weg van het licht opnieuw in te slaan... »[1]

1 Da Bih te - mélodie principale.jpg

Beluister het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse Transliteratie Vertaling
Да бих Те слушал,
Ако бих Те слушал,
доброто щеше в’мен да се прояви,
в'мен да се изяви.
Da bih Te slouchal, 
Ako bih te slouchal, 
dobroto chteche v'men da se proïavi,
v'men da se izïavi. 
Ik had naar U moeten luisteren, 
als ik maar naar U had geluisterd, 
dan zou het goede zich aan mij geopenbaard hebben,
zich in mij gemanifesteerd zou hebben.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Da Bih Te Slouchal werd voor het eerst gezongen op 14 maart 1940 in het broederlijk centrum Izgrev in Sofia, Bulgarije.[3]

Thematiek

Da Bih Te Slouchal is een lied van bewustwording, aangedreven door de liefde. Dit lied ensceneert de sacrale uitwisseling tussen een discipel en zijn hogere Zelf. De discipel wordt geconfronteerd met het menselijke bestaan, maar heeft reeds een zekere spirituele rijpheid. Hij is eenvoudig van hart, in staat zijn fouten te erkennen zonder in schuldvragen te vervallen, en hij neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij doorleeft met moed en vastberadenheid. In dit lied vinden we vaak de ritmische formule van een gepunte achtste noot gevolgd door een zestiende noot, een ritme dat de diepgang van ware bewustwording indringend ondersteunt.

We hebben gezien dat het lied Da Imach Vera de fundamenten van het Geloof legt en dat het lied Deniat Ide de deugd van de hoop bezielt en het hart energie geeft om te werken aan een nieuwe wereld. Deze twee deugden brengen ons dichter bij ons Hoger Zelf en leiden ons ertoe voortaan samen te werken met ons Goddelijk Zelf.

Da Bih Te Slouchal is zodoende een afronding, een voleinding waar we in dialoog treden met onze bron van Liefde, de enige die in staat is het verleden te overwinnen door het om te zetten in een toekomstig goed. Onze gezongen woorden getuigen van het respect en de dankbaarheid die wij voelen voor de goddelijke Wijsheid van het hoger Zelf. Wij hebben perfect begrepen dat luisteren naar de innerlijke stem van God ons ertoe brengt het goede dat in ons zit te openbaren en in de wereld te manifesteren!

Da bih Te slouchal slouchal is de weg van waardigheid die iedere discipel aflegt van het heiligdom van Vergeving tot de bewuste voltooiing van het alchemische « Grote Werk » van Verlossing door Liefde.

Sleutelwoorden - Ambiance van het lied

Liefde, berouw, verantwoordelijkheidsbesef, kennis van goed en kwaad, innerlijke herstel, keuze, onderscheidingsvermogen, toewijding, vernieuwing, vastberadenheid, openbaring van Gods innerlijke stem, manifestatie van het goede.

Energetisch verloop van het lied

Het energetisch verloop van het lied wordt benadrukt door de harmonisatie van Andrée Métraux. Zij vertaalt muzikaal het evolutionaire pad van de menselijke psyche op een opmerkelijke manier. Zij gebruikt twee schrijftechnieken: contrapunt in het eerste deel (mt. 1 t/m 21) en vervolgens, in het tweede deel, de harmonische taal van het "choraal"-type waar de 4 stemmen ritmisch samenlopen (mt. 22 t/m 43).

Waarom deze keuze? Wat stellen ze voor?

Het eerste deel (maten 1 tot 21): in contrapunt

Contrapuntisch schrijven is een proces waarin de verschillende stemmen na elkaar beginnen. Dit proces stelt de luisteraar in staat de bijdrage van elke stem zeer duidelijk te onderscheiden.

2 Da Bih te mesures 1 à 21.jpg

In Da Bih Te Slouchal wordt het hoofdthema eerst door de sopranen uitgedrukt en vervolgens door de alten contrapuntisch behandeld. Dan nemen de tenoren en bassen het ietwat gewijzigde thema over. De ritmische waarden worden verdubbeld gedurende twee maten en hervatten dan het aanvankelijke ritme van de melodie. Dit vlechtwerk van stemmen evoceert op esoterische wijze de weg van het bewustzijn door de verschillende lichamen van de mens.

De lagere lichamen, die verankerd zijn in dichte materie, zullen later reageren op de spirituele impuls.

Zo begint het lied allereerst met de sopranen, symbool van de Geest, onze goddelijke vonk.

Vervolgens treden de alti, die de ziel voorstellen, het voertuig van de Geest, in contrapunt aan en slaan een brug naar de wilskrachtige en fysieke wereld, vertegenwoordigd door de tenoren en bassen, die, wat hen betreft, het hart en de wil uitdrukken. In feite zijn zij de nodige voertuigen voor het werk van de ziel, maar zij werken eerst in een langgerekt ritme gedurende twee maten. Zij zijn de voertuigen voor manifestatie in de dichtere materie die wij kunnen associëren met « gedrag ». De ritmische transformatie geeft ook extra gewicht aan het mannelijke principe, dat daardoor assertiever kan zijn.

Wij stellen vast dat de harmonisatrice de boodschap van het lied begint vanuit het meest subtiele en deze dan doorgeeft aan de dichtere lagen voordat die boodschap uiteindelijk is verankerd in de alzo vergeestelijkte materie.

De maten 1 tot 21 vertegenwoordigen de overwinning van de Geest en de Ziel, waardoor wij de nieuwe betekenis van het leven vanuit het hart en de wil begrijpen.

Het tweede deel (maten 22 tot 43): een vierstemmige harmonische taal

3 Da bih te mesures 22 - fin.jpg

De schriftuur wordt hier voornamelijk harmonisch en in een vierstemmige koorstijl met akkoorden van grote rijkdom. De vier stemmen gaan in eenzelfde ritme vooruit en de structuur is aanzienlijk vereenvoudigd. Het lied gaat verder met een solide, stabiele en verzekerde onderbouw.

In maat 22 zingen de alten de hoofdmelodie, terwijl de sopranen de bewustwording vieren. De hier gekozen nuance is pianissimo. Het accentueert op discrete wijze de rijping van de openbaring die zal leiden tot de geboorte van de manifestatie. De subtiliteit van de symbolische muzikale taal begeleidt het spirituele psychologische proces.

De harmonische verweving verbeeld de uitwerking en consolidatie van informatie die het diepste van ons wezen raakt. De mens is er zich nu van bewust dat zijn daden gevolgen hebben. Onze keuzes veranderen onze ijkpunten en die zijn nu gebaseerd op de Stem van de Ziel! Het is de keuze om afstand te doen van de zelfzuchtige verlangens van het dier dat alles inpalmt en alleen voor zichzelf succes wil hebben.

Hier is het nieuwe bewustzijn dat van de Broederlijke Geest en alle uitwisselingen tussen de stemmen vanaf maat 22 vertegenwoordigen deze groeiende broederschap.

In de maten 41, 42, 43 eindigt het lied met een glorieuze apotheose, in een gevoel van succes en vreugde. Het is de integratie van alles wat zich tijdens het eerste deel heeft opgehoopt. Het is ook de belofte van de manifestatie van de openbaring! Dit schept een grote energetische eenheid tussen alle op elkaar afgestemde lichamen en geeft een wonderbaarlijke kracht aan het ganse slotstuk van het lied.

Door te gehoorzamen aan het Hoger Zelf, richt het bewustzijn zijn schreden naar een betere toekomst! We kunnen concluderen dat de bewerking van het tweede deel vragen oproept over de betekenis die we geven aan ons leven, aan onze rol op deze planeet en ook in het onmetelijke heelal dat ons omringt. Alles wat zich manifesteert heeft dus zijn weerslag in heel die onmetelijkheid?

Ritmisch bekeken

Het is interessant om de veelheid aan gepunte zestiende noten op te merken. De nadruk die daarop wordt gelegd, onderstreept de noodzakelijke confrontatie van onze waarden met de aanwezigheid van het « Werkelijke »" in ons leven. De pulsatie van dit ritme is vergelijkbaar met de hartslag die voortdurend in aanwezigheid is van het « Reële » dat het Leven is!

Da Bih te Slouchal en de Deugd van de liefde

De liederen van Peter Deunov hebben betrekking op deugden en Da Bih te Slouchal drukt meer in het bijzonder die van de liefde uit. Liefde zal alle volkeren verenigen in een planetaire Synarchie waar de autoriteit van de Ziel zich zal manifesteren!

De woorden van de Bulgaarse tekst

Peter Deunov gebruikt eerst het woord Proaiavi dat geopenbaard betekent en daarna het woord Izaiavi dat « gemanifesteerd" » betekent. De wijselijke rangschikking van de Bulgaarse woorden toont aan dat het goede eerst in het bewustzijn moet worden geopenbaard (Proaiavi) en pas daarna in mijn gedrag kan worden verwerkelijkt (Izaiavi). Ik zal in overeenstemming zijn met de hervonden waarheid. Alles begint met een bewustwording, een openbaring, die een transformatie teweeg zal brengen. Dan zal de manifestatie komen in de vorm van een Goed.

Da Bih Te Slouchal is een mantra-lied. Het kimt de wortels raken van ons wezen om transformaties voort te brengen.

Samengevat

Da Bih te Slouchal verklankt de gemaakte keuze om onze goddelijkheid te herwinnen! Door de ingesteldheid van spiritueel luisteren, door de dagelijkse verbinding met het Hoger Zelf, wordt het goede geopenbaard en manifesteert het zich. Het goede doen komt voort uit de ware natuur van de mens, onze goddelijke natuur!

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp:

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte


Nota’s

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 4 november 2019, Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle)Avis au lecteur : la rédaction de cet article, provisoire et non limitatif, est seulement un point de départ, puisque le sujet a été examiné plus en détail par Omraam Mikhaël Aïvanhov dans ses diverses conférences données entre 1938 et 1985. En lisant ou en écoutant directement ces conférences, publiées par les éditions Prosveta, propriétaire exclusif des droits de son travail, le chercheur y trouvera encore d’autres aspects intéressants et importants. Par conséquent, cet article n’exprime pas de manière complète et exhaustive la pensée d'Aïvanhov sur ce sujet.


OmraamWiki est un projet international réalisé avec la contribution des fonds de recherche scientifique de l'Université pour les étrangers de Pérouse (Département des Sciences Humaines et Sociales)