Lied Chte se Razvecelia

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Toen ik voor het eerst naar Meester Deunov ging, in het London Hotel in Varna waar hij verbleef, kwam een van zijn secretaresses de deur openen en stelde me aan hem voor. Voordat ik aankwam, was hij bezig geweest met het componeren van de muziek voor het lied Chte se Razvecelia, waarbij hij de zingende zuster begeleidde met zijn viool. Ik wist toen nog niet dat hij muziek had gestudeerd en dat hij viool speelde... En ik, die sinds ik een kind was, er zo van gedroomd had om dit instrument te bespelen! Nadat hij me gegroet had, zei hij: "Jij gaat met ons meezingen. "Ik was zo onder de indruk dat mijn stem nauwelijks te horen was. Ik keek toe hoe hij toon maakte met zijn viool. Zijn hele gezicht droeg de tekenen van een intens innerlijk leven. De melodie ontwikkelde zich langzaam maar zeker, terwijl we steeds weer opnieuw begonnen ... Het was prachtig! Chte se Razvecelia is het eerste lied van de Meester dat ik gehoord en gezongen heb terwijl hij de muziek ervoor componeerde op een vers uit het boek Jesaja. Hoewel de woorden vol vreugde zijn, zijn de melodie en het ritme van dit lied doordrongen van grote ernst.».[1]

Chte se Razvecelia (Ik zal me verheugen) – Toonaard: Re klein

Chte se Razvecelia-2020-Cyr-Mélodie-Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillique Translittération française Vertaling
Ще се развеселя премного заради Господа; 
Душата ми се зарадува в’Бога моего,
Защото ме облече в’одежди на спасение. 
Загърна ме в’мантия на Правда 

като жених украсен със венец, 

като невеста накитена със утварите си, 
като девица преизбрана от другарките си.
Chtè cè razvècèlia premnogo zaradi Gospoda; 
Douchata mi chtè cè zaradouva v´Boga moègo,
zachtoto mè oblètchè v´odejdi na spassèniè.
Zagueurna mè v´mantiya na pravda,

kato jènih oukrassen seus vènets,

kato nèvesta nakitèna seus outvaritè si, 
kato dèvitsa prèizbrana ot drougarkitè si.
Ik zal me zeer verheugen omwille van de Heer. 
Mijn ziel zal zich verheugen in mijn God,
omdat hij me heeft gehuld in de kleren van verlossing. 

Hij heeft me in de mantel der gerechtigheid gewikkeld,
als een verloofde met zijn hoofdtooi, 
als een bruid versierd met haar sieraden,
als een jonge maagd, gekozen uit haar metgezellen. 

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

De creatie van Chte se Razvecelia vond plaats op de dag dat Michael Aïvanhov Peter Deunov voor het eerst ontmoette en de tekst van dit lied is ontleend aan het Oude Testament uit het Boek van de Profeet Jesaja in hoofdstuk 61, vers 10.

Thematiek: identificatie met God

Chte se Razvecelia is de vreugde die gevoeld wordt bij het zien van de overwinning van het goede. Het is een lied dat vanuit de Hemel een beeld geeft van de toekomst en deze Goddelijke Inspiratie geeft ons grote vreugde. Het is de identificatie met het sublieme van de perfectie door de integratie van de twee principes.

Trefwoorden

Vreugde, verering, bezinning, verheugenis, hoop.

Sfeer van het lied: De vreugde om terug te keren naar God

LMeester Omraam Michaël Aïvanhov, toen 17 jaar oud, ontmoette voor het eerst Meester Peter Deunov. Wat gebeurt er in de hemel als zulke zielen elkaar op aarde ontmoeten? We hebben een analogie gemaakt tussen de profetische vreugde in het lied en die welke deze twee grote zielen ervaren op het moment van hun gezegend weerzien. De creatie van Chte se Razvecelia weerspiegelt ook een visie op de toekomst waarin twee zielen elkaar ontmoeten om hun gemeenschappelijke lotsbestemming te vervullen. Een lot dat ook alle wezens die hen zullen ontmoeten in staat zal stellen om te zegevieren over hun moeilijkheden en het beste te onthullen wat in hen zit. Chte se Razvecelia is ook de handtekening van de diepgaande en niet aflatende inzet van de jonge Mikhaël voor het ideaal van Broederschap op de Aarde.

Energetisch verloop van het lied

Eerste deel (maten 1 - 5): «Ik zal me zeer verheugen omwille van de Heer»

Chte se Razvecelia-2020-ex 1.jpg

Le Seigneur est à l’origine de ma joie ! Tel est le message délivré dans les mesures 1 à 5. Le début du chant évoque différents plans d’expression de la joie et nous allons étudier cette gradation. Tout d’abord, la joie est extériorisée. Ce sont les mesures 1 et 2. Ensuite, elle s’exprime en un instant de vénération. La mesure 3 favorise le passage de la joie extérieure à la joie intérieure. Enfin, la joie s’intériorise dans le cœur du disciple. Les mesures 4 et 5 proposent un moment de gratitude profonde et de recueillement. Pour bien vivre ce retournement, le chant marque une soudaine accalmie aux mesures 4 et 5.

Tweede deel (maten 6 tot 12): "Mijn ziel zal zich verheugen in God"

Chte se Razvecelia-2020-ex 2.jpg

In het tweede deel zijn we getuige van het uitbarsten van de vreugde van de Ziel. We sluiten aan bij de glimlach en bij het boeddhische niveau. De vreugde van ons inwijdingshart prijst God en zingt in Hem. In deze twee eerste delen zien we ook de evolutie van de verbinding met de goddelijkheid in de keuze van de Bulgaarse woorden die gebruikt worden om de naam van God aan te duiden.

 • bij maat 5: de Meester gebruikt Gospoda, wat "God" betekent.
 • op maat 11: de Meester gebruikt Boga Moégo wat "mijn God" betekent.

Deze passage is een contactname met ons boeddhistisch lichaam en onze innerlijke goddelijkheid. De pianissimo die wordt aangegeven voor het zingen weerspiegelt de spirituele versterking van de maten 4 en 5.

Derde deel (maten 14 tot 23): de symbolische klederen

Chte se Razvecelia-2020-ex 3.jpg

Omdat hij me gehuld heeft in de kleren van verlossing. Hij heeft me in de mantel der gerechtigheid gewikkeld. Dit deel van het lied vertegenwoordigt de gevolgen van mijn verwondering en mijn vervoering over de schoonheid van God. Inderdaad, als mijn ziel zich verheugt over God, dan is dat omdat ik gezien heb "Wie" God is. En sinds ik hem heb gezien, zijn deben ik als gevolgen vervuld van zijn zegeningen. Hij zal me sieren met de klederen van bevrijding. De woorden "omdat Hij mij gehuld heeft" worden vervoegd in de verleden tijd. Waarom is dat? Ik zag God zoals ik Hem zag bij mijn oorsprong omdat ik van Hem afkomstig ben. De klederen van bevrijding symboliseren de kleuren van een schitterende aura. Ik was in staat om God te zien door me met Hem te identificeren. Ik werd als een zon, en de klederen van bevrijding zijn de zonne-klederen die mij voorbestemd zijn. De mantel der gerechtigheid staat voor het juiste denken. Die verbindt ons met Melchisedek, Koning van Gerechtigheid en Vrede maar ook model van onze lotsbestemming (zie Ide, Ide, Ide). Vandaar het effect dat dit lied heeft op de kleuren van de aura zoals onderwezen door Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov[3]

"Hij heeft me gewikkeld...": Is het het verleden van de toekomst of de toekomst van het verleden? Terwijl het ganse begin in de toekomstige tijd wordt vervoegd, worden de werkwoorden van de maten 14 tot en met 17 in de verleden tijd vervoegd. Ik draag deze herinnering en mijn vreugde is gebaseerd op de zekerheid dat ik mijn identiteit bij God terugvind.

Vierde deel (staven 24-31): de vereniging van de twee beginselen

Chte se Razvecelia-2020-ex 4.jpg

De melodie gaat van top naar top en er verschijnt een majestueuze allegorie voor onze ogen bij het beeld van een bruidsprocessie met de vereniging van de twee principes en de bijbehorende symbolen:

 • de bruidegom versierd met zijn hoofdtooi. Dit is het mannelijke principe. De hoofdtooi is een symbool van wijsheid en koninklijkheid. Op het hoofd geplaatst, kan de hoofdtooi ook de kroon van het kruinchakra voorstellen die schijnt als een zon die alles in mij bestuurt.
 • de bruid versierd met haar sieraden. Dit is het vrouwelijke principe. Ons vrouwelijk principe toont de overvloed van haar innerlijke rijkdom. Haar leven is geanimeerd en energiek door de aanwezigheid van de hemelse deugden die door haar sieraden worden gesymboliseerd. De schoonheid van de kleuren van de aura wordt verworven door het volhardende werk van het vrouwelijke principe om de materie te spiritualiseren. De zin zal twee keer herhaald worden! Peter Deunov dringt daarom aan op de zuiverheid van het vrouwelijke principe om het te verheerlijken en te versterken. De ziel moet zo zuiver zijn als "een jonge maagd" om bevrucht te worden door de kosmische Geest van Liefde, d.w.z. Christus.

Immers alleen Christus kan het hoofd van het mannelijke principe kronen en het jonge meisje met haar sieraden kleden. De maten 24 tot 31 getuigen van het hoogtepunt van heel deze reis. Het is de vervulling van de menselijke lotsbestemming en de explosie van deze vreugde ontstaat in de maten 30-31.

Laatste deel: het belang van het vrouwenprincipe (maatregelen 32 tot het einde)

Chte se Razvecelia-2020-ex 5.jpg

Aan het einde van het lied benadrukt Peter Deunov opnieuw het belang van het vrouwelijke principe.

« Als een jonge maagd gekozen uit haar metgezellen » (maat 36)

Het woord gekozen werpt een licht op de verdienste van al dit werk dat zorgvuldig en met succes is uitgevoerd. In maat 32 kunnen we ons de engelenprocessie voorstellen die de ziel begeleidt tot volledige bevrijding en de wezens van het licht, die vieren dat die in de wereld van God is toegekomen. Onze visie eindigt met deze bruiloftsprocessie en deze vertrekt glorieus naar het oneindige terwijl haar finale samensmelting met God bezongen wordt.

Tot besluit

De essentie van dit lied zit ‘m in het maken van een bewuste verbinding tussen onze vreugde en die van God. De vreugde die in het lied wordt ervaren wordt geconditioneerd door de visie op onze eigen transformatie. We zien de schoonheid van onze metamorfose: de rups is een vlinder geworden. Ik verheug me in God... Het visioen van de vlinder geeft me hoop voor de toekomst. Chte se Razvecelia is een lied van hoop dat gericht is op de hoogste toppen: identificatie met God! Het stuwt ons naar de hoge sferen van de toekomst van de menselijke ziel en wekt ons heden op om dit te gedenken.

Ik smeek de hemelse entiteiten om jullie een glimp te laten opvangen, al is het maar voor een paar momenten, van de toekomstige bestemming van het werk dat we hier doen. Je kan deze pracht en praal nooit vergeten, niets zal je tegenhouden, niets zal je nog doen terugkeren. Beetje bij beetje zul je de hindernissen overwinnen, want deze visie zal je ziel vullen met het verlangen om dit doel te bereiken dat voortdurend in beweging is. Natuurlijk zul je eronder lijden dat je het nooit kan bereiken, maar dit lijden zal in jou de dynamiek, de noodzaak vrijwaren om steeds weer vooruit te komen. Het is dit gezegende lijden dat je hele wezen veredelt, en het is het enige lijden dat ik jullie toewens te kennen zoals ik het ken.

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp:

 • O. M. Aïvanhov, De l’homme à Dieu, Izvor n°236, Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Auprès du Maître Peter Deunov, Autobiographies, Éditions Prosveta

Verwante artikels

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte
 32. Wessak

Nota’s

 1. O. M. Aïvanhov, Auprès du Maître Peter Deunov Autobiographies, ch. 1 : « L’émerveillement d’une rencontre », Éditions Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault et Marie Kinique
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).