Lied Bojiata Lioubov me Ozari

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De hogere liefde is een bewustzijnstoestand waarin alle mensen ooit moeten leren leven. Deze bewustzijnstoestand kan niet beschreven worden en men kan hem evenmin uitleggen aan wie niet klaar is voor de beleving ervan. Al wat men kan doen, is trachten om de mens er geleidelijk naartoe te brengen. Deze bewustzijnstoestand laat de mens toe om zich inwendig verbonden te voelen met het universum. Hij is dan als een instrument dat in eenklank trilt met al wat bestaat, hij voelt een diepe vrede en vooral een grenzeloze welwillendheid tegenover alle wezens. Hij weet niet waar die goede gesteldheid vandaan komt, maar voelt gewoon dat zij heel z'n wezen overspoelt en hem ertoe aanzet om zich te openbaren met liefde en begrip. Hij ziet de natuur en de mensen in een nieuw daglicht en hij is gelukkig».[1]

Bojiata Lioubov me Ozari (De goddelijke liefde verlicht mij) – Tonaard: La groot

BOJI-OZARI-2020-Cyrillique-Mélodie Pr.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse Transliteratie Vertaling
Божествена любов душа ми разшири и изпълни сърцето ми с’лъчи. 
От дълбоки глъбини, повдигна духа ми във висини, на крилата си благословени, от Божия поглед озарени.
Любов ме озари, Душа ми разшири, Душа ми освети. Духът ми укрепи и благост в’мен всели. 
Bojestvena lioubov doucha mi razchiri i izpeulni seurtseto mi s'leutchi.
Ot deulboki gleubini, povdigna douha mi veuv vissini, na krilata si blagosloveni, ot Bojiïa pogled ozareni.
Lioubov me ozari, Doucha mi razchiri, Doucha mi osveti. Douheut mi oukrepi i blagost v'men vseli.
De goddelijke liefde heeft mijn Ziel verwijdt en mijn hart met stralen gevuld .
Vanuit de diepe afgronden heeft zij mijn geest naar de hoogten verheven, op vleugels gezegend door de blik van God.
Liefde verlicht mij, ze verwijdt mijn Ziel en verlicht mijn Ziel. Ze sterkt mijn geest en installeert de goedaardigheid in mij.

.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Bojiata Lioubov me Ozari betekent « De goddelijke liefde verlicht mij ». Dit lied, opgedragen aan de liefde van Christus, ontstond midden in de Tweede Wereldoorlog, op 13 maart 1943 in het broederlijk centrum Izgrev in Sofia, Bulgarije. Het is een van de laatste liederen gecomponeerd door Peter Deunov, die in 1944 het fysieke gebied van de Aarde zou verlaten. Bojiata Lioubov me Ozari maakt dus deel uit van de werken van rijpheid. Het lijkt ons ook belangrijk eraan te herinneren dat deze grote spirituele Meester, musicus en filosoof een hele leer over de universele wetten van de Liefde achterliet in een werk geschreven in 1942 : « De universele Liefde: bron van leven » Hier volgen ook enkele woorden die Omraam Mickaël Aïvanhov over dit lied heeft uitgesproken :

« Dit gaat over zo'n verheven liefde... goddelijke Liefde waarin geen lijden is, geen jaloezie, geen bekrompenheid, geen eigenbelang. Dit lied ontwikkelt ‘de geestelijke vleugels’, dat centrum gelegen tussen de schouderbladen, goud-groen als chrysopraas ».[3]

Omraam Mickhaël Aïvanhov verwijst naar de hartchakra, die volgens de oosterlingen geworteld is in de 4e ruggenwervel waar een 12-bladige bloem groeit in de richting van de borst en een andere naar de rug. De harmonisatie van het lied is het werk van George Aubanel, een Franse componist en dirigent, een musicus die zeer vertrouwd is met het Onderricht van de Universele Witte Broederschap.

Thematiek

Bojiata Lioubov me Ozari verbindt ons met de Goddelijke Liefde, een liefde die alles op haar pad verlicht en verrijkt. Deze liefdeskracht is van dien aard dat haar licht elk bewustzijn uit de onwetendheid haalt en hen bevrijdt uit de afgrond van angst en machteloosheid. Onze muzikale analyse heeft ons getoond dat de structuur van het lied de inwijdingsweg volgt van de nederige en moedige discipel die zich voorbereidt op de Verlichting.

Trefwoorden

Verlichting, goddelijke liefde, sereniteit, diepgang, contemplatie, stilte, schoonheid en edelmoedigheid van hart.

Analyse van het lied

Muzikaal gezien is het thema op het eerste gezicht eenvoudig en gestructureerd in 20 kleine segmenten, gebouwd op een erg gelijkend ritmisch canvas. Melodisch vraagt de lijn om een sobere interpretatie en vereist zij uiterste waakzaamheid van de koorleden, want het lied kan heel snel « gaan dreunen » en weinig reliëf bieden. Het is dus dankzij het mentale niveau en een grote concentratie dat de verbindingen tussen de verschillende zinnen kunnen worden geweven en een spiraal vormen van toenemend en opklimmend licht in overeenstemming met de inhoud van de bewoording, die zeer rijk is aan betekenis in verband met inwijding.

De goddelijke liefde heeft mijn ziel verwijd en mijn hart met stralen gevuld.
Vanuit de diepe afgronden heeft zij mijn geest naar de hoogten verheven, op vleugels gezegend door de blik van God.
Liefde verlicht mij, ze verwijdt mijn ziel en verlicht haar.
Ze sterkt mijn geest en installeert goedheid in mij.

Welke les wil Bojiata Lioubov me Ozari ons aanleren ? Hoe kunnen we de combinatie van deze tekst en deze melodie begrijpen? In werkelijkheid vraagt dit lied ons onszelf te overstijgen om in staat te zijn het goddelijke aan te raken via de magie van het Zelfbewustzijn. Wat vooral telt is de betrokkenheid van de zangers in hun oprechtheid om de Liefde te verenigen in een volgehouden spirituele intentie, een samenhang tussen de zielen die samen het koor vormen om sublieme momenten van eeuwigheid te doen ontstaan. Het welslagen van de uitvoering ervan zal liggen in het subtiele verband dat tussen de verschillende frasen moet worden geweven. Het gaat erom van de ene frase naar de volgende te gaan, terwijl men zeer aanwezig blijft, met een zeer bewuste ademhaling tijdens de stiltes, zodat een immens levende verbinding wordt geweven tussen alle segmenten. Door de draad niet te verliezen, worden de segmenten één en dat laat toe om een weg aan te leggen naar een wereld van contemplatie en schoonheid. Dit verhoogt dan onze trillingssnelheid op een verrassende manier en elke stap die met succes wordt gezet, geeft toegang tot een hoger niveau van collectief bewustzijn. We kunnen het zingen vergelijken met een onophoudelijke geestelijke opklimming, die vraagt om een beheerste ademhaling. Wij bereiken de top pas bij de laatste treden, waar wij uitmonden in het Heilige der Heiligen van ons inwijdingshart, waar de eeuwige goedheid van onze goddelijke essentie huist. Onze spirituele vleugels tillen ons op en de wereld van het Onbegrensde wordt aan ons bewustzijn onthuld.


Het lied en de wet van polariteit

Het gebruik van polariteit zal het basisinstrument zijn om elk van de segmenten nieuw leven in te blazen en zo de vorming van de eenheid mogelijk te maken. Met polariteit bedoelen wij een spel van elkaar aanvullende krachten die elkaar stimuleren doorheen de muzikale zinnen, om perfecte vormen te scheppen in de onzichtbare wereld. Deze polariteit komt tot uiting via verschillende muzikale parameters zoals: contrasterende nuances, tegengestelde melodische bewegingen, gebruik van bepaalde ritmen, afwisselende noten of modulaties. Peter Deunov, rechtstreeks geïnspireerd door de Geest waarvan hij de trouwe boodschapper is, speelt met polariteiten en maakt elk van zijn muzikale werken tegelijk spiritueel, krachtig en nuttig voor de vooruitgang van de ziel en het bewustzijn. Laten we dit illustreren aan de hand van de eerste 4 segmenten van het lied:

Segment-1.jpg Segment-2.jpg Segment-3.jpg Segment-4.jpg

 • Segment 1: Onze ziel zoekt de Geest en bevraagt hem. De melodie in stijgende lijn is emissief, de polariteit is « meer »
 • Segment 2: De Geest beantwoordt onze zoektocht in de vorm van liefde en licht. Onze ziel ontvangt de boodschap. De melodie is receptief gepolariseerd in ontvangstmodus en de polariteit is « minder ».
 • Segment 3: Onze ziel assimileert nu dit antwoord dat nieuw leven in haar opwekt. Ons hart wordt een sacrale smeltkroes waarin de informatie zal rijpen. De polariteit wordt weer uitgaand zoals een intense werkkracht, het is van « meer ».
 • Segment 4: onze materie, die helderder is geworden, straalt zachtjes. De transformatie heeft plaatsgevonden. Innerlijke vrede is tot stand gebracht en de melodie wordt gepolariseerd naar « minder ».

Energetisch spoor doorheen de tekst

De goddelijke liefde heeft mijn ziel verwijd en mijn hart met stralen gevuld.
Vanuit de diepe afgronden heeft zij mijn geest naar de hoogten verheven, op vleugels gezegend door de blik van God.

Het lied dompelt ons onder in de wereld van contemplatie (rustig en vredig tempo, eerste interval: grote sixt, rustig en ontspannen ritme) door het vertellen van het grandioze verhaal van de ontplooiing van ons menselijke bestemming (de werkwoorden van de eerste en tweede zin zijn vervoegd in de verleden tijd). Waar wij het over hebben is reeds volbracht en wij herinneren het ons vaag met een gevoel van dankbaarheid en verering. Wij voelen de beproevingen die wij hebben doorgemaakt en zijn ons ervan bewust dat het aan de zuiverheid van de goddelijke Liefde te danken is dat wij uit de afgrond zijn geklommen. Onze versterkte individualiteit is hoger en hoger gestegen en is zich bewust geworden van de blik van God, een blik van Liefde op ieder van ons. Zoals een kind zijn ogen opent en bij de geboorte voor het eerst zijn moeder ziet, zo herkennen wij de liefdevolle gezichten van onze hemelse ouders die op ons gericht zijn. We weten dat we geliefd zijn! Onze harten openen zich voor de Goddelijke Geest die dan Zijn woning in ons kan vestigen.

Liefde verlicht mij, ze verwijdt mijn ziel en verlicht haar.
Ze sterkt mijn geest en installeert goedheid in mij.

In de rest van het lied, verandert onze contemplatie in identificatie. Onze huidige tijd vloeit over in de wereld van vrede en glimlach. Onze gezichten zijn vol bewondering, expressief en stralend. De goddelijke Liefde zet haar werk voort en het is nodig dat de Goedheid zich definitief in ons vestigt. Wanneer wij Goedheid zijn geworden, zullen wij niet langer aan onszelf twijfelen, onze daden zullen van Goedheid getuigen. Ze zullen waarachtig zijn en de mensen om ons heen gelukkiger maken. Dit is de nobelheid van het werk van de menselijke Ziel. Het einde van het lied is doordringend en herhaalt drie keer dezelfde woorden. De Liefde moet zich verspreiden en vermenigvuldigen! Dit moment van eeuwigheid wordt onderstreept door een orgelpunt waaruit de zegen van de versmelting in God voortvloeit. Het doel, gekoesterd sinds het begin der tijden, wordt vervuld en de krachten van Liefde ontvouwen zich tot in het oneindige.


Tot besluit

De Geest van het lied, die Bojiata Lioubov me Ozari bewoont, is een Geest van Liefde en zodoende leert hij ons de kunst van het liefhebben. Bojiata Lioubov me Ozari is helemaal gewijd aan de Liefde. Deze Liefde die wij aandragen naar de hemelse entiteit die in het lied leeft, is dan ook niet zonder betekenis. De Liefde beleven door bewust een melodie te zingen, de schoonheid van harmonieën te proeven, dit alles zet ons aan om verder te gaan in de zoektocht naar de God van Liefde, de zoektocht naar Christus. Door de oprechtheid van onze pogingen om onszelf te polariseren, openbaart de Liefde zich. Die voelt zich geroepen en geliefd. Subtiel komt Zij ons tegemoet en inspireert ons tot sacrale samenwerking. De mens voert werkelijk de missie uit waarvoor hij geboren is: liefhebben in totale vrijheid.


Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, L’Amour et la Sexualité, Œuvres complètes n° 14 et n° 15, aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, L’Amour plus grand que la Foi, Izvor n° 239, Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, Uitreksel van een voordracht van 23 april 1981 op Youtube : «L’amour, toujours l’amour…»


Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 13 september 2020 « De hogere liefde », Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Avis au lecteur : la rédaction de cet article, provisoire et non limitatif, est seulement un point de départ, puisque le sujet a été examiné plus en détail par Omraam Mikhaël Aïvanhov dans ses diverses conférences données entre 1938 et 1985. En lisant ou en écoutant directement ces conférences, publiées par les éditions Prosveta, propriétaire exclusif des droits de son travail, le chercheur y trouvera encore d’autres aspects intéressants et importants. Par conséquent, cet article n’exprime pas de manière complète et exhaustive la pensée d'Aïvanhov sur ce sujet.


OmraamWiki est un projet international réalisé avec la contribution des fonds de recherche scientifique de l'Université pour les étrangers de Pérouse (Département des Sciences Humaines et Sociales)