Lied Blaga Douma na Oustata

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

"Het woord kan alleen scheppen en kan alleen inwerken op de materie om haar vormen te geven, als het vervuld is van liefde en licht. Aan ieder schepsel van God is het op een dag gegeven over dat magische woord te beschikken. Dus als jij ook werkt met het licht en de liefde, zullen jouw woorden gevolgen teweegbrengen in heel de schepping, in de zichtbare en de onzichtbare wereld: ze zullen niet alleen mensen in beweging brengen, maar ook de geesten van de vier elementen, de engelen, de aartsengelen en de godheden."[1]


Blaga Douma na Oustata (Een zoet woord op de lippen) – Toonaard: Sol groot

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

Le texte

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Блага дума на устата,
туй е ключът на сърцата.

Мили поглед на очите,
туй език е на душите.

Нежно чувство проявено,
всеко зло е разтопено.

Силна воля увенчава,
всеко дело и проява.

Любовта със тях съгражда
тоз живот щто тук се ражда.
Blaga douma na oustata,
touï è klioutcheut na seurtsata.

Mili pogled na otchitè,
touï èzik è na douchitè.

Nejno tchouvstvo proïavèno,
vsèko zlo è rastopèno.

Silna volia ouventchava,
vsèko dèlo i proïava.

Lubovta seus tiah seugrajda
toz jivot chto touk sè rajda.
Een zoet woord op de lippen,
is de sleutel tot de harten.

Een lieve blik in de ogen
is de taal van de ziel.

Een teder gevoel getoond,
alle kwaad is verdreven.

Een sterke wil bekroont 
alle daden en manifestaties.

Hiermee bouwt de liefde 
dit leven dat hier geboren is.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Het lied werd voor het eerst uitgevoerd op 5 oktober 1922. Het ritme van de hoofdmelodie varieert naargelang de verschillende edities. De door ons gekozen versie benadrukt het gebruik van het ritme "gepunte achtste noot - zestiende noot". Deze ritmische omhulling geeft het lied een wilskrachtig karakter en een dynamiek van vreugde vol enthousiasme. In het kader van de relationele en emotionele context die door het lied wordt opgeroepen, heeft deze kleine ritmische cel een krachtige impact die een herstel van het evenwicht teweegbrengt, minder sentimenteel en meer verankerd door de deelname van de wil. De vierstemmige harmonisatie is van Andrée Métraux.

Thematiek: een liefdevolle houding

Blaga Douma na Oustata reikt leefregels aan om houdingen aan te nemen die de geboorte van een goddelijk leven in ons bevorderen. Blaga Douma na Oustata is een oproep van het menselijk hart dat zich wil engageren in een spirituele alchemie om goed te doen in de eigen omgeving. Het hart weet dat het nieuwe leven zich op deze manier zal manifesteren en dat begeestert het Het lied houdt rekening met de realiteit van menselijke verhoudingen en toont ons hoe we onze relaties kunnen verbeteren zodat ze broederlijker worden. Blaga Douma na Oustata helpt ons te begrijpen en te voelen dat de nieuwe geboorte wordt opgebouwd door respectvolle en empathische communicatie. Als in ons gedrag onze daden en woorden doordrongen zijn van vriendelijkheid en liefde, kunnen ze vervolgens verankerd raken in onze hogere lichamen en de opbouw van ons Lichaam van Glorie ondersteunen. Geheel gewijd aan het ideaal van de Liefde, spoort het lied ons aan tot de vreugde van het in de praktijk brengen van deugden in onze relaties.

Trefwoorden – sfeer van het lied

Vreugde van hart, enthousiasme, lichtheid, zachtheid, tederheid, sterke wil, communicatie, nieuw leven.

Verloop van het lied

De tekst

De tekst van Meester Peter Deunov geeft een werkmethode weer om het astrale vlak af te stoffen van zijn ongeordende sentimentaliteit en te streven naar de perfectie van relationeel gedrag. We kunnen twee etappes in het lied terugvinden:

1. ten eerste, met zachte woorden, een vriendelijke blik en de manifestatie van teder gevoel, oefenen we in het verdrijven van het kwaad;

2. ten tweede, met de kracht van onze wil, bouwen we geleidelijk aan het Goddelijk Leven dat in ons innerlijk ontstaat door de liefde.

Laat ons nu in meer detail de voorgestelde werkwijze bekijken voor de ontplooiing van een houding die in overeenstemming is met ons Ideaal van Liefde.


Een zacht woord op de lippen is de sleutel tot de harten - maten 1 tot 4.

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ-exemple-1.jpg

Het lied begint ter hoogte van ons gezicht, met aandacht voor de aard van de woorden die uit onze mond komen. "Een zoet woord" is een prachtig middel om een belangrijke deur in ons geestelijk leven te openen, de deur van het hart. Het eerste advies van het lied is dan ook te werken aan de beheersing van onze woorden, om die zo zacht en mild mogelijk te maken, en op een zo authentiek mogelijke manier.

N.B. «Een zoet woord» is een uitdrukking waar Peter Deunov bijzonder op gesteld is. We vinden deze uitdrukking terug in verschillende liederen die hij heeft gecomponeerd, zoals Sila Jiva, Zapali sé. Peter Deunov benadrukt het belang van het leggen van liefde in onze woorden.

De melodie gaat in stijgende lijn en doet ons een "verheffing" in de liefde ervaren.

Een vriendelijke blik in de ogen is de taal van de ziel - maten 5 tot 8

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ-exemple-2.jpg

Het lied vestigt onze aandacht op de kwaliteit van onze ogen. De ogen, spiegels van de ziel, leiden ons naar steeds subtielere gebieden. Het uitwisselen van een liefdevolle blik is een zuivere en poëtische vreugde die ons in staat stelt de hogere wereld van de ziel en het licht binnen te gaan. Melodisch is het gebruikte register hoger.

Een teder betoond gevoel, en alle kwaad is verdreven - maten 9 tot 12

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ-exemple-3.jpg

Het lied beweegt zich vervolgens op het gebied van gevoel en de emotionele wereld. Hoe kunnen wij de kracht begrijpen van de manifestatie van tederheid op het gebied van ons gevoel? De tederheid van gevoel waarvan hier sprake is, is gebaseerd op de zuiverheid van ons innerlijk leven. Deze diepe ervaring bevat de macht om kwaad, misverstanden of conflicten te verdrijven. Het is een tederheid die niet noodzakelijk onomwonden in woorden wordt uitgedrukt, en het lied maakt onderscheid tussen de manifestatie van het gevoel en de uitdrukking ervan. Wij weten dat de alchemische magie van tederheid meer ligt in een in wezen geheime uiting. Wij hebben waarschijnlijk allemaal wel eens van die gespannen situaties meegemaakt waarin de gelukkige uitkomst was om de verbale uitdrukking van woorden achterwege te laten en ons te concentreren op het manifesteren van een waardiger en tederder gevoel dat gewoon van ons uitgaat. De oprechtheid van zo'n gevoel heeft het vermogen om het kwaad veel doeltreffender te verdrijven dan wanneer wij uitweiden in emoties en lange toespraken. Het sleutelwoord in dit hele gedeelte is Rastopeno, wat "verdreven" betekent. Dit woord, dat verschillende malen wordt uitgesproken, wordt vooral gearticuleerd op herhaalde noten die de overwinning van het hele eerste deel van het lied onderstrepen, dat we als volgt samenvatten: het werk van het hart is een alchemisch werk van transformatie om al het negatieve te verdrijven. De melodie is dalend en getuigt van uitvoering en concretisering. Ze daalt af van de "Si" in maat 9 om zich te verankeren op de "Re", en maat 10, zeer glorieus, laat ons de magie van deze buitengewone overwinning horen.

Een sterke wil om alle activiteiten en goede werken te bekronen - maten 13-16

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ-exemple-4.jpg

Met de samenwerkende en ondernemende wil tot echte verandering, kan de som van het goede dat in de eerste 12 maten is bereikt, zich verankeren ... en wordt het een bekroning (= Ouventchava)! Melodisch wordt uitdrukking gegeven aan de wil via een dalende sixt van "hoge Do" naar "Mi" in maat 13. Maar aangezien Mi de appogiatura van Re is, brengt dit ons uiteindelijk tot een dalende septiem. Deze dalende septiem vertegenwoordigt symbolisch de tegenhanger van de wil uitgedrukt door de stijgende septiem, die we weer terugvinden in maat 17 om de impuls uit te drukken van het van liefde vervulde hart. Het segment legt de nadruk op de woorden Vseko delo (= alle activiteit). Deze worden 3 maal herhaald in de maten 14, 15 en 16. Al onze energie is gewijd aan het volbrengen van goede werken (= Proïava). Onze wil is sterk, volledig toegewijd om nuttig en heilzaam te zijn.

Daarmee bouwt de liefde dit leven op dat geboren wordt - Maat17 tot het einde

BLAGA DOUMA-2018-Mél Princ-exemple-5.jpg

Het uitdijen van het hart wordt gevierd met de overwinning van de liefde die het nieuwe leven opbouwt. Laten we eens kijken naar de verticaliteit die naar voren komt in de verschillende fasen van het lied! In de eerste plaats oriënteert het lied de gedachte en de energieën op een horizontale manier en in de tijd. Dan wordt de aanvullende verticaliteit tot stand gebracht tijdens de sprong van de 7e naar de 17e maat, door de intensivering van het hart die het bewustzijn overspoelt en opent. Als we even terugblikken ... We starten vanuit het woord dat het hart opent en dan gaan we over naar de ogen waar de taal van de ziel wordt uitgedrukt. Van het hart naar de ziel, de verticaliteit is muziek geworden en geeft expansie aan het door het lied gewenste werk. Melodisch is de septiemsprong gewaagd en veeleisend. Deze sprong vertegenwoordigt de uitersten van een dominant septiemakkoord en dat geeft het deze verticaliteit die de intensivering toont van het hart dat overloopt van liefde en zich opent in bewustzijn. De toevoer van liefde wordt beleefd op een expressieve, delicate en oprechte manier. Het hart wordt teder ... Het woord "Rajda" betekent "wordt geboren" en weerklinkt 4 keer, in crescendo. Dit is een punt waar het lied een buitengewoon hoge vlucht neemt en de zeer geslaagde harmonisatie het mogelijk maakt de energieke piek te bereiken.

Tot besluit

We beseffen dat onze Ziel de manifestatie is van de goddelijke Geest die in ons verborgen is. Wanneer we Blaga douma na Oustata zingen, krijgen we de kans om de lach van onze Ziel naar de Aarde te brengen. Blaga douma na Oustata wakkert een liefdevolle houding in onze relaties aan. Wij creëren een nieuw leven in onze menselijke relaties en door de ethiek van ons gedrag verbinden wij ons met de hogere wereld van de liefde. Het zingen van Blaga Douma na Oustata is een daad vanuit schoonheid van hart. Met zijn oogpunt en vriendelijkheid is het hart de acteur van een alchemistisch werk dat ons op emotioneel gebied stabieler maakt.

Een gedachte om op te mediteren

« Je bent bijvoorbeeld onrustig, geïrriteerd, ongelukkig … stuur dan een gedachte van liefde uit, spreek een woord van liefde uit of maak een liefdevol gebaar. Je zal merken dat wat in jou aan het gisten en ontbinden was, al meteen ver weggedreven is. Door een beroep te doen op de liefde open je in jezelf een bron en nu die begint te stromen, laat haar werken, ze zal alles zuiveren. op haar weg. »[3]

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, La Nouvelle Religion Solaire et Universelle Œuvres complètes n°23, Editions Prosveta
  • O. M. Aïvanhov, Noël et Pâques dans la tradition Initiatique Izvor n°209, Éditions Prosveta

Liens Externes

Nota’s

  1. 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 december 2011, "Het magische woord", Prosveta.
  2. 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 18 februari 2018, "De Liefde opent een bron in ons", Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).