Lied Be Niakoga

Uit OmraamWiki
Versie door Peter.Warmenbol (Overleg | bijdragen) op 7 feb 2022 om 16:41 (Nieuwe pagina aangemaakt met ':''«Omdat de mens naar het beeld van God geschapen is, ongeacht de mate van aftakeling of wanhoop waarin hij kan vervallen, is het onmogelijk dat hij definitief te...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
«Omdat de mens naar het beeld van God geschapen is, ongeacht de mate van aftakeling of wanhoop waarin hij kan vervallen, is het onmogelijk dat hij definitief teloorgaat: hij zal altijd aan de rand van de afgrond tegengehouden worden. Op sommige momenten kan men denken dat iemand met het hoofd naar beneden de diepte instort. Maar in werkelijkheid, wat hij ook doet, ongeacht de gevaren waaraan hij zich blootstelt, zal hij uiteindelijk gered worden. Want ook hij draagt, diep in zich gegrift, de goddelijke afdruk die, zelfs wanneer men denkt dat hij voorgoed ten onder gaat, hem tegenhoudt als een sterke hand en hem de gelegenheid geeft om terug te keren naar de weg van het licht. Onthoud dit goed: zelfs als een menselijk wezen ten prooi valt aan duistere krachten die hem naar de afgrond voeren, is er nooit iets onherroepelijk verloren. Want de Schepper heeft hem voorzien van een soort veiligheidsslot: een schitterende vonk die voor de eeuwigheid zal getuigen van zijn goddelijke afkomst.»[1]

Be Niakoga (Lang geleden) – Tonaard : Sib groot

BENIAKOG-2017-Mél-Princ.jpg

Beluister het lied door het koor VERA (Canada)

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Бе някога, когато бе всичко тъмнина, 
и в'нея се появи светлина. 
И светлината очерта красотата 
на божествения живот, 
който се всели и повдигна моята душа.
Bè niakoga, kogato bè vsitchko teumnina. 
I v'nèïa sè poïavi svètlina. 
I svètlinata otcherta krassotata 
na bojestvèniïa jivot, 
koïto sè vsèli i povdigna moïata doucha.
Het was lang geleden, toen alles duisternis was.
Uit de duisternis ontspringt het licht.
En het licht onthulde de schoonheid
van het goddelijke leven
dat zich in mij vestigde en mijn ziel verheft

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Be Niakoga werd voor het eerst uitgevoerd in december 1932. De oude titel van het lied was "Berchid ba", woorden uit een zeer oude, nu verloren gegane taal, die "Het beginsel der dingen" betekenen. We kunnen Berchid Ba ook vertalen als : ‘Het begin der dingen’.[3]

De vierstemmige harmonisatie van Be Niakoga is van Andrée Métraux.

Thematiek : Het Lied van de Verlossing

Meester Omraam Mickaël Aïvanhov verbindt Be Niakoga met de eerste woorden van de Proloog van het Evangelie van Johannes: ‘In den beginne was het Woord’.

Be Niakoga biedt een zicht op het grote verleden van de menselijke ziel wanneer zij het Licht van het Woord ontvangt in de vorm van een goddelijke vonk die al haar kostbaarste potentieel bevat. Be Niakoga laat ons het proces van de creatie van onze spirituele identiteit, onze heilige vlam, opnieuw bekijken. Het maakt ons bewust dat onze ziel door Christus bevrijd is van de duisternis van de zondeval. Het herinnert ons aan onze goddelijke oorsprong en hoe we moed kunnen putten uit onze diepste spirituele wortels. Be Niakoga is een lied van verlossing dat onze ziel in staat stelt de weg van het licht te vinden en zich weer bij haar ware identiteit te voegen.

Trefwoorden en stemming van het lied

Het grote Verleden, het Geloof, waar ik vandaan kom, onze spirituele wortels; de diepgang, de mystiek, de erkenning van de genade geschapen te zijn naar het beeld van God.

Energetisch verloop van het lied

Eerste deel (maten 1 – 6): de oorsprong van het menselijk bewustzijn

Het was lang geleden, toen alles duisternis was.
Uit de duisternis ontspringt het licht.

Be Niakoga markeert onze reis naar het licht. Het geeft ons het Geloof terug en spoort ons aan ons te verheffen om op te stijgen en ons te bevrijden uit de schaduw van onze onbewustheid!

Ritmisch komt deze bevrijdingspoging op zeer vastberaden wijze tot uitdrukking in het ritme "kwartnoot - gepunte achtste noot/dubbele achtste noot - halve noot" die zich steeds weer herhalen. De aanhoudende duur van de lange waarden toont de intensiteit van het werk dat moet worden verricht om deze oorspronkelijke toestand opnieuw te bereiken.

Wat voor duisternis ons ook omringt, de stemming van het lied laat ons voelen dat de ziel nooit de hoop zal opgeven. Gewapend met geloof en moed blijft zij steeds weer aankloppen op de deur van het licht. Zij heeft misschien nog geen toegang tot het licht, maar een sprankje hoop geeft haar het gevoel voorbestemd te zijn!

De ziel moet door de muur van duisternis heen breken en haar inspanning wordt geleverd door het interval van de reine kwint aan het begin. Dit eerste interval van het lied geeft ons een gevoel voor de veerkracht waarmee de menselijke ziel is toegerust. Het drukt haar waardigheid uit, haar standvastigheid in het nastreven van een inspanning in een langzame en vastberaden voortgang.

We bevinden ons in Bb mineur, een toonsoort die ons verbindt met de violette tinten en de mysteries van de verborgen goddelijke almacht met zijn lichtende kracht.

Maten 1 en 2 zijn stuwend en maten 3 en 4 zijn de doorwerkingen daarvan.

In de maten 1 en 2 leidt de melodie, in haar stijgende beweging, naar een sacrale deur (rustend op de dominante "Fa"). Deze deur gaat open (sprong van een kleine sixt naar de verlaagde Re) en geeft ons de mogelijkheid om de oorsprong van onze schepping te zien en onze spirituele wortels te voelen ... Wij nemen het moment waar waarop de mensheid het Licht van de Geest ontvangt in de vorm van de kiem die ’Bewustzijn’ wordt genoemd. Wij begeven ons tot aan de deur van de Geest, opdat Hij onze materie opnieuw al omvatten.

In de maten 3 tot 6 begint een lange, gestage afdaling, die ons innerlijke rust brengt. Dit is de neerdaling van de Geest. Als een lichtstraal daalt de Geest neer in de menselijke ziel, opdat zij zich bewust wordt van al haar schoonheid, opdat zij haar lichamelijke materie ermee kan doordrenken en goddelijk kan maken.

Deel twee (maten 7 tot einde): Visie - Openbaring

En het licht onthulde de schoonheid van het goddelijke leven
dat zich in mij vestigde en mijn ziel verheft.

In het eerste deel zagen we dat uit de duisternis het licht ontspringt. Dit idee zal zich in het tweede deel ontwikkelen, als een openbaring!

Vanaf maat 7 ervaren we de gevolgen van dat ontspringen.

Door het licht wordt de schoonheid van het goddelijke leven (maat 11) geopenbaard en het licht kan zich dan vestigen (maat 12) om onze ziel te verheffen!

Zolang zij de schoonheid van het goddelijke leven niet heeft waargenomen, zolang zij het niet heeft doorleefd, kan de menselijke ziel niet in bewustzijn stijgen. Dit vereist veel waakzaamheid en onderscheidingsvermogen om niet voortdurend verstrikt te raken in de vele afleidingen die het dagelijkse leven biedt en die haar in duisternis houden.

Je moet hard en lang genoeg op de deur kloppen voor die zich opent. Het licht dat losbarst laat de ziel toe om een glimp van de vrijheid op te vangen en zich te verheffen middels de schoonheid van het goddelijke leven.

Besluit

Be Niakoga helpt ons geloof te consolideren op het pad van vereniging met God.

Als we klaar zijn met het zingen van Be Niakoga, staan we rechtop met zicht op de zon, onze gids … De ideale mens, de volmaakte mens, zoals de Kosmische Intelligentie hem geschapen heeft in haar werkplaatsen, is zoals de zon. Alles wat van hem uitgaat is van dezelfde kwintessens als het zonlicht, maar dan in de etherische toestand."[4].

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, De l’homme à Dieu Izvor n°236, aux Éditions Prosveta
  • O. M. Aïvanhov, Les Splendeurs de Tiphéret Œuvres complètes n°10 aux Editions Prosveta

Externe links

Nota’s

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 18 oktober 2018 - ‘De Afdruk van God in de mens zal hem uiteindelijk altijd redden’, Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).
  4. O. M. Aivanhov, Dagtekst van 8 april 2018 - ‘De zonne-natuur van het menselijk wezen’ Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).