Identifikatie

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De methode van identificatie is gebaseerd op de kennis van een natuurkundige wet, de wet van resonantie. Als je in staat bent om in éénklank te komen met een bepaalde persoon, dan zal je niet alleen zijn gedachten en gevoelens kennen, maar zullen zijn kwaliteiten ook aan jou worden doorgegeven. Zo niet, dan kan je hem nog zo goed bestuderen, beoordelen, besluiten dat hij zus of zo is, in feite zal je hem niet echt kennen omdat je slechts zijn buitenkant kent. Je zal hem alleen kennen als je je afstemt op zijn golflengte. Slechts die afstemming op dezelfde golflengte brengt twee mensen bij elkaar, zodat ze elkaar echt leren kennen. En dat is de liefde, ware liefde, het is waarachtige kennis omdat die niets anders is dan een versmelting».[1]

Inleidende aantekeningen

Identificatie is een meditatieve oefening die betrekking heeft op het gebied van de Geest, het Atmische lichaam, de hogere Wil. Deze oefening leidt tot een energetische fusie tussen de beoefenaar en het voorwerp van zijn meditatie. Ook in de Synoptische Tafel wordt identificatie de activiteit genoemd die eigen is aan de geest en die tot een zekere beloning leidt, namelijk tot de waarheid. Om dit beter te begrijpen, zochten we een tekst van Omraam Mikhaël Aïvanhov uit, waarin hij uitlegt dat de enige manier om iets echt te kennen door identificatie gebeurt, dat wil zeggen door zelf te ervaren wat het betekent om dat Iets te zijn:

«De enige ware kennis die het waard is om te verwerven is die waarover Jezus sprak toen hij zei: ‘Het eeuwige Leven is om U te kennen, de enige ware God en Jezus Christus die Gij hebt gezonden’. Maar om deze kennis te verwerven, is het niet genoeg om te lezen, te studeren, te analyseren en te reflecteren, want ware kennis wordt niet bereikt met het verstand alleen. De verstandelijke kennis blijft extern, oppervlakkig. Men kent de dingen en wezens alleen door één te worden met hen. Mozes, die een grote Ingewijde was, gaf het woord ‘kennen’ zijn ware betekenis toen hij schreef: "Adam kende Eva" of "Abraham kende Sara". En uit dit kennen werd telkens een kind geboren. Hier zien we dat ware kennis een verbintenis is, een vruchtbare samensmelting met een wezen of een object. Als je iemand hebt ontmoet en een paar woorden met haar hebt gewisseld, kun je dan zeggen dat je haar kent? Nee, zeker niet, jullie hebben je voorgesteld, maar dat is alles, jullie kennen elkaar niet. Pas als je één bent geworden kun je zeggen dat je elkaar kent, maar niet eerder. En dat geldt des te meer als het om God gaat. Totdat je één bent geworden met Hem, ken je Hem niet. Alleen de versmelting, de vereniging, de extase stellen de mens in staat om God te kennen».[2]

Dus identificatie leidt tot waarheid, tot een hogere kennis, en de waarheid brengt ons vrijheid, net zoals Christus zei: "De waarheid zal je bevrijden. Jezus sprak hier precies over die waarheid, die haar oorsprong vindt in de versmelting van onze geest met God.

«Het doel van alle spirituele disciplines is om de mens daarheen te leiden om zijn één zijn met God te beleven. Elke vooruitgang die je maakt in de richting van deze identificatie brengt je dichter bij je ware zelf. Het goddelijk bewustzijn dat je op deze manier hebt kunnen ontwikkelen, zal deelnemen aan al je activiteiten. Je zult je voelen als een ander wezen, en God Zelf zal zich door jou manifesteren. Dit is de betekenis van de woorden van Jezus: ‘Mijn Vader en ik zijn één”».[3]
«Jezus zei: ‘Het eeuwige leven is U te kennen, U, de enige ware God, en de Christus die U gezonden heeft’. Je zal dan vragen, hoe je de Heer kunt kennen… In werkelijkheid gaat het niet om een objectieve kennis, want we zijn niet van Hem gescheiden. Maar om Hem te kennen, moeten we de intensiteit van onze trillingen verhogen, om de overeenkomstige golflengte te vinden en ons zo met Hem te kunnen identificeren. Want kennis is niets anders dan een afstemming, een versmelting met het wezen dat je wilt kennen, en dus een harmonie van trillingen».[4]

De methode van identificatie was al bekend in de oude Egyptische en Griekse mysterieën. We vinden een spoor ervan in de beroemde woorden: Ken uzelf:

«Nu zal je de betekenis van de inscriptie op de tempel in Delphi beter begrijpen: ‘Ken uzelf’. Met deze formule wilden de Ingewijden zeggen dat de mens niet is wat hij denkt dat hij is en dat hij daarom zichzelf moet leren kennen. Zichzelf kennen betekent zich identificeren met zichzelf, één worden met dit hogere Zelf, dat zich boven, in de wereld van de geest bevindt. Daarom moet de mens alles opgeven wat slechts een pantser is, een schild, een illusie, om steeds hogerop te komen, totdat hij volledig één is geworden met zijn eigen geest, met zijn eigen hogere Zelf. De versmelting met het hogere Zelf ís de versmelting met God. Zich hervinden en herkennen, samensmelten met de Godheid, want die vonk, die geest die in de mens zit, is nooit gescheiden van God. Door zichzelf te zoeken en te hervinden, bereikt de mens het verheven bewustzijn van te leven en ademen in God».[5]

Identificatie stelt ons dus in staat om het hoogste doel van elke spirituele leer te bereiken, namelijk om God te kennen, met Hem te versmelten en zo onze eigen goddelijke essentie te vinden. Deze vereniging met het Goddelijke maakt het mogelijk om de hoogste bewustzijnstoestand te ervaren die een mens kan ervaren, de staat van ‘het eeuwige Leven’.

«God kennen is met het hart, het verstand, de ziel en de geest in éénklank met Hem trillen. Deze kennis brengt ons de hoogste bewustzijnstoestand van het eeuwige Leven. Om het eeuwige Leven te hebben, moeten we dus met God versmelten, zodat Zijn leven, het ware leven, in ons begint te stromen. Deze samensmelting kan alleen gebeuren door middel van liefde. Daarom zei Jezus: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht’. Op het moment dat we één worden met Hem, komen we in contact met het Al, en het eeuwige Leven overspoelt en verlicht ons. Je zegt: ‘Maar de eeuwigheid is toch een tijd zonder einde…’ Zeker, maar de eeuwigheid is één zaak en het eeuwige Leven is een andere. Je kunt het eeuwige Leven hebben zonder eeuwig te leven. Het eeuwige Leven is geen tijdsperiode die zich uitstrekt tot in het oneindige. Een enkele seconde is genoeg om ons van het eeuwige Leven te laten proeven, want het betreft hier een bewustzijnstoestand».[6]

Aïvanhov raadt nadrukkelijk aan om de methode van identificatie te beoefenen in combinatie met een ernstig en diepgaand werk aan ons eigen karakter, vooral samen met een werk aan de neiging tot hoogmoed die in praktisch alle mensen bestaat. Door voortdurend in gedachten te houden dat alle mensen kinderen van God zijn, ontwikkelen we de kwaliteiten van broederschap, liefde, nederigheid en mededogen.

Bibliografie

Multimedia

Aïvanhov, O. M., Video fragment op Youtube Leer je te concentreren op je daden (in het frans, ondertiteld in het italiaans), Prosveta.

Nota’s

  1. Aïvanhov, O. M., Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden, Izvor 207 pag. 154, Prosveta.
  2. Aïvanhov, O. M., U bent goden, Synopsis I p. 29, Prosveta.
  3. Aïvanhov, O. M., U bent goden, Synopsis I p. 29, Prosveta.
  4. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 26 september 2008, Prosveta.
  5. Aïvanhov, O. M., Ken uzelf - Elementen en structuren van het psychische leven, Izvor 222, Prosveta.
  6. Aïvanhov, O. M., U bent goden, Synopsis I p. 453, Prosveta.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).