Hoofdpagina

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het portaal OmraamWiki wil een neutrale en objectieve encyclopedische weergave zijn van het gedachtegoed van
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986)

Dit mede in relatie tot andere wetenschappelijke en filosofische, artistieke en spirituele bronnen. Na verloop van tijd, met de inbreng van gebruikers en wetenschappers, zal dit webplatform een betrouwbaar instrument voor de wetenschap zijn, gebaseerd op primaire bronnen. Het kan als instrument dienen om door de uitgestrekte ruimte van de levensfilosofie van Omraam Mikhaël Aïvanhov te navigeren. Deze is oorspronkelijk weergegeven in de meer dan 5000 geïmproviseerde voordrachten, gehouden in de periode 1938-1985. Deze levensfilosofie wordt uitgegeven door Editions Prosveta France en haar onder-uitgevers en verdelers. Om verder onderzoek in de originele voordrachten en daaruit ontstane teksten te stimuleren en te vergemakkelijken, wordt er in de geschriften van en over Aïvanhov steeds naar gestreefd directe referenties te vermelden.

We zijn ons ervan bewust dat een dergelijk doel alleen kan worden bereikt dankzij het gezamenlijke werk van vele enthousiaste en bekwame mensen, die wij uitnodigen om deel te nemen met hun bijdragen. Dit project is gebaseerd op Wiki technologie: in wezen kan iedereen deelnemen aan de ontwikkeling van de pagina's. U dient evenwel rekening te houden met de volgende beperking:

Wij vragen uw begrjp voor het feit dat, in dit vroege stadium, het bewerken van de pagina’s alleen is toegestaan voor geregistreerde gebruikers. Zij worden op verantwoorde wijze geselecteerd, teneinde mogelijke daden van ‘vandalisme’ te voorkomen: de Omraam Foundation houdt zich bezig met het redigeren van het portaal en draagt zorg voor een soepel, transparant en juist gebruik. Deze stichting beschikt echter nog niet over voldoende personele middelen voor een effectieve real-time controle van de wijzigingen die in bestaande pagina's worden aangebracht of om de kwaliteit van nieuwe inbrengers te beoordelen. Het is ons doel om deze beperking in de nabije toekomst op te heffen, wanneer we dankzij een voldoende groot aantal vertrouwde gebruikers in staat zijn om deze controlerende taak te vervullen. Dan zal OmraamWiki hopelijk een typisch voorbeeld zijn van een Wikipedia omgeving.

U kunt actief samenwerken in OmraamWiki, indien u als geregistreerd gebruiker over een vergunning beschikt; de procedure wordt hier getoond. Dit maakt het mogelijk om nieuwe stemmen te laten horen, of bij te dragen aan de verbetering van bestaande producten.

[Meer informatie]

Meer hulp over MediaWiki

Raadpleeg de handleiding voor informatie over het gebruik van de wikisoftware.


Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de

Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).