Zuiverheid

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Zuiverheid is de voorwaarde voor onze ontwikkeling, de vereiste voor onze gezondheid, onze kracht, onze schoonheid, onze intelligentie, onze vreugde, onze liefde. Waarom? Omdat onzuiverheden altijd een belemmering vormen voor de circulatie van energieën, of deze energieën nu fysiek of spiritueel zijn. Het is daarom belangrijk dat de mens van zijn onzuiverheden afkomt, en als zuiveringsoefeningen zo'n belangrijke plaats hebben in de Inwijdingswetenschap, is dat natuurlijk niet zonder reden. Deze zuivering moeten we niet alleen ondernemen met fysieke middelen (vasten, ademhalingsoefeningen, wassingen enz.), maar ook met spirituele middelen: concentratie, meditatie, gebed, om een stof op te nemen die in onszelf oplost en schadelijke elementen afstoot. En deze stof, dat is het licht».[1]

Inleidende opmerkingen

In de leer van Omraam Mikhaël Aïvanhov is zuiverheid een deugd die een sleutelrol speelt in de loop van de existentiële ontwikkeling van elk individu, en moet zowel op fysiek niveau als op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak worden beoefend . Het kan worden begrepen als deze toestand waarin elk systeem of organisme wordt gevonden wanneer het vrij is van elementen die, vanwege hun slechte kwaliteit of een overmatige hoeveelheid, de goede werking ervan verhinderen.

Volgens Aïvanhov: :«Zuiverheid is een heel uitgestrekt domein dat we moeten bestuderen op de drie fysieke, emotionele en mentale niveaus. Op het fysieke vlak is het de basis van gezondheid; op het emotionele vlak levert het de voorwaarden om liefde te ontvangen en te manifesteren; en op het mentale vlak geeft het de voorwaarden om wijsheid te ontvangen en te manifesteren».[2]

Onzuiverheden die zich op het fysieke niveau hebben opgehoopt, evenals op de emotionele en mentale niveaus (negatieve gevoelens en gedachten), voeden de persoonlijkheid of de lagere natuur, ten koste van de individualiteit, met als gevolg dat het individu in zijn geheel altijd minder vrij wordt: onzuiverheden, door de persoonlijkheid te versterken, binden de mens vooral op het niveau van de materiële werkelijkheid, waardoor hij er afhankelijk van wordt en zijn vermogen om zijn eigen potentieel te manifesteren vermindert/verhindert.

«Voor veel mensen is de zuiverheid een prachtige gesteldheid waarnaar ze verlangen omdat ze het associëren met de kindertijd, met de verloren onschuld die ze nooit meer zullen terugvinden; en aangezien die definitief verloren is, denken ze dat het niet de moeite waard is om eraan te denken. Welnu, het is integendeel de moeite waard om erover na te denken, want in werkelijkheid is zuiverheid veel meer dan een deugd van de kindertijd. Alles wat is geïnspireerd door onze hogere natuur is zuiver; alles wat door onze lagere natuur is geïnspireerd, is onzuiver. De lagere natuur, gevoed door egocentrische, grove verlangens, zet mensen ertoe aan om beslissingen, levenskeuzes te maken, die anderen en zichzelf schaden. De onzuiverheid is er, het is niet nodig om die ergens anders te gaan zoeken. Zuiverheid en onzuiverheid zijn daarom vooral een kwestie van intentie, van doelstelling. Het zijn de intenties en de doeleinden die handelingen zuiver of onzuiver maken. Diegene die werkt voor een onbaatzuchtig doel, die in wat hij onderneemt het belang van iedereen zoekt, die is zuiver. Dus als je oprecht naar zuiverheid op zoek bent, vraag jezelf dan af hoe je de manifestaties van je hogere natuur kunt bevorderen».[3]

De zuiverheid wordt beschouwd als een voorbereidende deugd voor het beoefenen van andere deugden. Om gedrag te vertonen dat gebaseerd is op altruïsme, onbaatzuchtige liefde, wijsheid en vriendelijkheid, is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat het lichaam fysiek niet wordt belast door overmatig voedsel en dat de emotionele en mentale niveaus niet worden geconditioneerd door egoïstische en kwaadaardige gevoelens en gedachten.

Om de wetten te begrijpen die gevolgd moeten worden om zuiverheid te verkrijgen op de drie verschillende niveaus, stelt Aïvanhov voor om na te denken over het gedrag dat we normaal gesproken aan de dag leggen als we eten. Voordat je iets eet, maak je min of meer bewust, een selectie, een evaluatie van hun aard, van hun oorsprong En het voedsel bevrijden van onzuiverheden is in wezen een werk van onderscheiding: “Je lichaam zal worden gebouwd met de materialen die je absorbeert. Dus als deze materialen niet zuiver zijn, zal je onzuiver zijn; als deze materialen schadelijk zijn, zal je ziek worden. Dat is een absolute wet, niet alleen op fysiek gebied maar ook op psychisch gebied. Net zoals je aandachtig moet zijn om alleen goed gereinigd en goed gewassen voedsel te eten, zo moet je ook qua gedachten en gevoelens, dag en nacht oplettend zijn voor alles wat bij je binnenkomt [4]

Zuiverheid op het fysieke vlak

Om zuiverheid op fysiek vlak te bereiken of te behouden – wat synoniem is met gezondheid - is het dus nodig om bijzondere aandacht te besteden aan de kwaliteit en kwantiteit van vast en vloeibaar voedsel dat wordt ingenomen, aan luchtkwaliteit, aaan de kwaliteit van de omgeving die ons omringt, waarbij we ervoor zorgen dat we een gezonde en evenwichtige levensstijl volgen. Door consequent de hieronder vermelde basisregels van het dagelijks leven te volgen, slaagt men erin zijn bloed te reinigen, wat volgens Aïvanhov een essentiële voorwaarde is voor het bereiken van zuiverheid op fysiek vlak:

 1. Een goede voeding: “Hoe onderscheid je zuiver voedsel van voedsel dat dit niet is? Er zijn criteria: voedsel dat gemakkelijk bederft of veel afvalstoffen in het lichaam achterlaat, is niet zuiver ook al is het goed gewassen en goed bereid, dat volstaat niet. Alleen voedsel dat niet snel rot, is zuiver: fruit bijvoorbeeld, dat lang houdbaar is (soms zelfs maanden!) En groenten ook, terwijl vlees bijna niet houdbaar is. Fruit is daarom het puurste voedsel. We kunnen ook zeggen dat het voedsel dat veel zonne-energie ontvangt, zuiver is, en vanuit dit oogpunt zijn ook de vruchten, die constant worden blootgesteld aan de zon en de lucht, het zuiverste voedsel [5] Bovendien maakt de beoefening van voedingsyoga (Hrani Yoga) het gemakkelijker om de meest zuivere en vitale componenten van het voedsel op te nemen. En dat bevordert dan weer het zuiveringsproces van het hele organisme bevordert.
 2. Drinken van warm water: “Door 's morgens op een lege maag warm gekookt water te drinken, zuiver je je lichaam. Warm water is de meest natuurlijke, onschadelijke en krachtige remedie. Er zijn afzettingen in het lichaam die alleen kunnen worden verwijderd door te vasten en warm water te drinken. Sommige mensen drinken, als ze zweten heel graag koud en zelfs ijskoud water. Dat is niet alleen gevaarlijk, koud water vernauwt de bloedvaten en vertraagt de bloedsomloop; terwijl warm water het weefsel uitzet en de circulatie verbetert. Probeer het en je zal zien hoeveel kwaad je kan vermijden door regelmatig warm water te gebruiken; het kan migraine, gebrek aan eetlust, slapeloosheid genezen. Het bezit alle eigenschappen die geschikt zijn om het lichaam te zuiveren” [6]
 3. Korte vasten: „Ik raad je aan om elke week vierentwintig uur te vasten. Tijdens deze vierentwintig uur kan je gekookt water warm drinken, maar meer niet. Tegelijkertijd doe je ook spiritueel werk: je verbindt jezelf met de meest lichtende entiteiten en je kiest muziek en lezingen uit die je kunnen inspireren, je zuivert je gedachten en je gevoelens“[7] „Wanneer we vasten, komt het etherische lichaam de ontberingen van het fysieke lichaam verhelpen en het brengt andere elementen aan, zuiverder en subtieler. Het etherische lichaam is verantwoordelijk voor het verzorgen van het fysieke lichaam en het verzamelen van de energie die het mist. Vasten geeft zodoende een impuls aan het etherische lichaam, dat aan het werk gaat: de activiteit wordt ergens anders heen getransporteerd en gedurende die tijd kan het fysieke lichaam uitrusten“ [8]
 4. Reiniging van de darmen: verwijzend naar de medische tradities in de Ayurvedische geneeskunde, maar ook die van de alternatieve geneeswijzen, benadrukt Aïvanhov het belang van het (regelmatig) reinigen van het darmstelsel, door toepassing van lavementen: “Neem alleen het geval van degene die zichzelf nooit heeft gezuiverd, die nooit een lavement heeft genomen. Hoe wil je dat al dit afval dat zich aan de wand van zijn darmen hecht, zijn mentale toestand niet zou gaan beïnvloeden? Dus hoe gaat hij zich uiten? Wat zullen zijn meningen, zijn smaak zijn? Wat de zuivering betreft, ik heb jullie al verschillende voordrachten gegeven, ik kan er vandaag niet verder op ingaan. Je moet weten hoe te vasten, hoe jezelf te wassen, niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk.” [9]
 5. Goed ademen: “vDe zuiverheid van het organisme hangt af van de ademhaling. Het bloed stroomt door de organen van het lichaam en gaat vervolgens naar de longen om zich te zuiveren. Dus als je elke dag bewust ademhalingsoefeningen doet, zal je er beter en beter in slagen om je lichaam te zuiveren [10]
 6. Meditatie bij zonsopgang: “En als het zo belangrijk is om te weten hoe je' s morgens de subtiele gouddeeltjes die de zon uitstuurt moet opvangen, dan komt dat omdat ze de enige volkomen zuivere zijn. Alles wat je eet, drinkt of inademt, laat altijd wat afval achter dat niet volledig kan worden weggewerkt. Alleen de zonnestralen laten geen afval achter en daarom moeten we leren dit superieure element dat licht is in onszelf binnen te brengen. Probeer met heel je hart, met heel je ziel deze goddelijke deeltjes op te nemen en ze in jezelf te plaatsen. Op die manier zal je de materie in je organisme beetje bij beetje doen herleven [11]

Zuiverheid op emotioneel niveau

Om in een staat van emotionele zuiverheid te verkeren, moeten we aandacht besteden aan de kwaliteit van de emoties die we voelen en ervoor zorgen dat we negatieve emoties zoals haat, wrok, hebzucht, trots, enz. vermijden.

Uitgaande van de hypothese dat het emotionele niveau de neiging heeft om "vuil te worden" en energetisch verstopt te raken op dezelfde manier als het vuil worden en verstoppen van het fysieke niveau, benadrukt Omraam Mikhaël Aïvanhov dat, naast het vermijden van negatieve emoties, het ook belangrijk is om je zo te gedragen dat je dergelijke energieblokkades kan wegwerken. In deze zin levert de praktijk van het "bewust" wassen - je verbeeldingskracht en gedachten gebruiken terwijl je het fysieke lichaam zorgvuldig wast - significante reële resultaten, zelfs op het emotionele lichaam. Een ander belangrijk hulpmiddel om de zuivering van het emotionele niveau te vergemakkelijken is meditatie, die in dit geval moet worden gedaan door te focussen op een onderwerp dat de zuiverheid goed vertegenwoordigt (bijvoorbeeld een kristal of een diamant), of anders op het thema van het licht, bijvoorbeeld bij zonsopgang in de ochtend.

«[…] Je hebt een duidelijk idee nodig van wat zuiverheid is en hoe je jezelf zuivert. Zichzelf zuiveren is in de eerste plaats het kunnen onderscheiden van de natuur van de opwellingen van het innerlijke leven, het analyseren van gedachten, gevoelens, verlangens, projecten. En aangezien deze gedachten, deze gevoelens, deze verlangens, deze projecten vaak kwaadaardig, egoïstisch zijn, moeten we eraan werken om ze onbaatzuchtiger, genereuzer en broederlijker te maken. Wie kan zich verzetten tegen deze definitie van zuiverheid?».[12]

Emotioneel zuiverheid brengt vreugde, want vreugde en geluk zijn de natuurlijke staat van het hart. Deze gevoelens zijn het ideaal waarnaar het emotionele niveau streeft, en ze kunnen alleen worden verkregen door zuiverheid, dus door positieve emoties te cultiveren en de negatieve te vermijden.

Zuiverheid op het mentale vlak

Om zuiverheid op het mentale vlak te bereiken of te behouden, is het nodig aandacht te schenken aan de kwaliteit van gedachten, en obsessieve, overkritische of negatieve gedachten te vermijden, die allemaal een drang tot oordeel verbergen, want dergelijke gedachten 'vertroebelen' onze geest. Daartegenover brengt de staat van zuiverheid op het mentale vlak net wijsheid, wat mentaal evenwicht betekent, het vermogen tot onderscheiding, bewustzijn. Deze eigenschappen zijn volgens Omraam Mikhaël Aïvanhov verwant aan licht, daarom zou dit element het belangrijkste onderwerp van meditatie moeten zijn wanneer men het mentale niveau wil zuiveren. In die zin is het zeker nuttig om 's ochtends de zonsopgang bij te wonen. Het bijzondere van licht komt van het feit dat het het zuiverste element is waarover we kunnen beschikken. Het komt van de zon die volgens de leer van Omraam Mikhaël Aïvanhov wordt beschouwd als de hoogste manifestatie van het goddelijke. Verbinding maken met de zon en 'zich voeden met' zijn licht betekent verbinding maken met de goddelijke wereld, waar perfecte zuiverheid heerst, en betekent het voeden van de eigen subtiele lichamen met het element dat aan de basis van de schepping ligt:

«Het licht dat we kunnen zien is eigenlijk de materialisatie van het oorspronkelijke licht. En dat oorspronkelijke licht, de eerste emanatie van God, is de kosmische zon, de Christus. Want de geest die via de zon zich manifesteert en tot ons spreekt, is de geest van de Christus, en als we leren hoe we ons met hem kunnen verbinden, zal hij ons al zijn zegeningen geven: licht, warmte, leven, schoonheid , zuiverheid, gezondheid ... ».[13]

Zuiverheid op spiritueel niveau

Zuiverheid op het spirituele vlak stelt elke mens in staat zijn meest geëvolueerde, lichtende, perfecte en harmonieuze kant te uiten. Zuiverheid hangt in feite ook nauw samen met het begrip harmonie. We kunnen in die zin disharmonie beschouwen als een gebrek aan zuiverheid. Wanneer een organisme zuiverheid en harmonie verkrijgt, vertoont de schoonheid zich daarin. Zuiverheid en harmonie laten de goddelijke essentie van alle mensen toe om zich te manifesteren, om de bewustzijnstoestand genaamd "onbaatzuchtige liefde" te ervaren, die het individu aanzienlijke en wezenlijke vreugde en geluk geeft.

«De zuiverheid bestaat er niet uit om jezelf op te sluiten in een bokaal, zonder enig contact. Nee, zulke zuiverheid die er alleen aan denkt zichzelf te beschermen is nutteloos, zelfs schadelijk. Ware zuiverheid is goddelijke Liefde, want goddelijke Liefde is het leven, het is het water dat uit de bron komt, en die opwelling stoot alles af wat vuil, troebel, duister is . Zuiverheid waar geen liefde in zit, is niet echt zuiverheid. Hoeveel religieuzen hebben geloofd en geloven nog steeds dat zuiverheid betekent zich onthouden van liefde! Zij zijn misschien wit als sneeuw, maar ze zijn ook zo koud als sneeuw en hun zuiverheid is steriel. Het is niet de liefde waarvan men zich moet onthouden noch van contact met anderen, maar wel van egoïsme, bezitsdrang; op het moment dat dergelijke gevoelens opkomen, is men niet langer zuiver. Echte zuiverheid is die van het kristalheldere water dat opwelt, dat stroomt en de velden en tuinen in de ziel en het hart van alle wezens gaat bevloeien».[14]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • De mysteriën van Jesod, Verzamelde Werken n° 7, Ed. Prosveta.
 • De yoga van de voeding, Izvor n° 204, Ed. Prosveta.¨
 • La respiration, dimension spirituelle et applications pratiques, Ed. Prosveta.
 • Les bases spirituelles de la médecine, Ed. Prosveta.

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov


Voordrachten van Omraam Mikhael Aïvanhov (audio en/of video)

Verwante artikelens

Externe links

Nota’s

 1. Aïvanhov, Vie et travail à l'école divine, Oeuvres Complètes n°30, Prosveta, p.211
 2. Aïvanhov (2013), Dagtekst van 16 februari 2014.
 3. Aïvanhov (2013), Dagtekst van 15 augustus 2014.
 4. De mysteriën van Jesod, Verzamelde Werken n°7, p.39.
 5. De mysteriën van Jesod, Verzamelde Werken n°7, p.215.)
 6. Aïvanhov, De nieuwe Aarde, Verzamelde Werken n°13 p.20.
 7. Aïvanhov (2006), I Misteri di Yesod, Opera Omnia 7, p.237.
 8. Aïvanhov, De mysteriën van Jesod, Verzamelde Werken n°7, p.216.
 9. Aïvanhov, Les lois de la morale cosmique, Oeuvres Complètes n°12, Prosveta p.90
 10. Aïvanhov, De mysteriën van Jesod, Verzamelde Werken n°7, p.243
 11. Aïvanhov, Méditations au lever du soleil, Brochure 323, p.10 .
 12. Aïvanhov (2015) Dagtekst van 30 juli 2016.
 13. Aïvanhov (2015), Dagtekst van 11 juni 2016.
 14. Dagtekst van 20 december 2016.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).