Omraam Mikhaël Aïvanhov

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Omraam Mikhaël Aïvanhov (geboren Mihail Ivanov, in het bulgaars Михаил Иванов)
Omraam Mikhaël Aïvanhov
, filosoof en pedagoog van Macedonische afkomst, werd geboren in het dorp Serbtzi, Bitola, Macédoine [1], op 31 januari 1900.[2]

Op verzoek van zijn spirituele Meester, Peter Deunov, verliet hij Bulgarije in 1937 en vestigde zich in Frankrijk. In dit land zal hij het grootste deel van zijn onderricht met meer dan 5000 voordrachten doorgeven.[3]

De onderwerpen die hij in zijn voordrachten behandelt, bestrijken alle aspecten van het bestaan, en steeds verschijnt een dominant thema: de mens en zijn vervolmaking. Wat het onderwerp ook is, het wordt altijd behandeld in functie van het gebruik dat de mens ervan kan maken voor een beter begrip van zichzelf en een betere levenswijze.

Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft zijn leven gewijd aan een vereenvoudigde en uniforme weergave van de traditionele esoterie, door de imperatief van de spirituele en gedragsmatige verbetering van het individu te onderwerpen aan de concretisering van een sociaal ideaal van universele broederschap. De kern van deze benadering is de constante verwijzing naar de symbolische, esoterische en spirituele dimensie van de zon.

Omraam Mikhaël Aïvanhov zei soms : « Ik ontvang soms brieven van broeders en zusters die me zeggen:" O Meester, we willen zo graag op u lijken! U bent een model voor ons ". Maar ik zeg jullie dat het de zon is die je als model moet nemen, zoals ik zelf doe. Ik kijk naar de zon en het is in zijn richting dat ik mijn arm uitstrek zodat je naar hem toe zou gaan. Stop niet bij mij, ga naar de zon, doordring jezelf van zijn leven, van zijn warmte en zijn licht, om er op te gaan lijken. Onthou vooral dat ik als een wegwijzer ben: ik wijs je de weg ernaartoe. Blijf dus niet bij de wegwijzer staan. Als je aan de rand van een weg het bord ziet dat Parijs aanwijst ... of Fréjus, dan blijf je er niet dichtbij om het te omarmen en ertegen te zeggen: "Oh, zoveel dat ik van je hou, mijn liefste bord, wat een mooie inscripties heb je, wat geeft je pijl zo mooi de richting aan! " Nee, je gaat verder door naar Parijs of naar Fréjus ».[4]

Biografie

Jeugd en opvoeding

De familie van Mihail Ivanov is van Bulgaarse afkomst. Zijn vader, Ivan Dimitrov, leidt een houtskoolbedrijf in Varna, een Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee, op meer dan 600 km van het geboortedorp van Mihail. In 1907 werd Serbtzi aangevallen en geplunderd door de Grieken; Dolia, de moeder van Mihail, vlucht met haar kind en vestigt zich in de stad waar haar man werkt, waardoor het gezin wordt herenigd.

In 1909 ontdekte Mihail het Boek de Spreuken, een inspirerende lectuur die zijn spirituele ontwikkeling een beslissende impuls zou geven.[5] De verschillende stadia van spiritueel ontwaken die hij beleefde voordat hij op z’n vijftiende en een half tot extase aankwam - "een extase die zijn hele leven bepaalde", werden volgens hem elke keer gemarkeerd door het lezen van een bepaald boek (Boek der Spreuken, daarna het leven van een heilige, dan de Evangeliën op twaalfjarige leeftijd).

Op 17-jarige leeftijd[6] ontmoette Mihail zijn spirituele Meester, Peter Deunov, die toen in Varna woonde, verbannen door de Bulgaarse regering op verzoek van de orthodoxe geestelijkheid. Twintig jaar lang zal Mihail de leerling zijn van Peter Deunov (1864-1944), de stichter van de spirituele beweging genaamd Fraternité Blanche, wat hem in staat zal stellen zich in de esoterische christelijke leer van zijn Meester te verdiepen..

In 1923 schreef hij zich in aan de Universiteit van Sofia : « [...] « Toen hij zijn diploma's in filosofie, psychologie en pedagogie behaalde, bleef hij enkele jaren aan de universiteit verder studeren. Gedreven door nieuwsgierigheid kiest hij zijn studies met de grootste vrijheid en navigeert hij tussen de verschillende faculteiten om gedurende een bepaalde periode aan verschillende disciplines te werken. Zo gaat hij cursussen volgen in scheikunde, geneeskunde en natuurkunde. Men zal hem uiteindelijk de eeuwige student gaan noemen » [7]. Aan het begin van de jaren dertig bekleedde hij de functie van leraar op een school in de provincie van Sofia, waar hij uiteindelijk tot directeur werd benoemd.[8]

Zijn aankomst in Frankrijk

In 1937, twee jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, voorzag Peter Deunov, met het oog op de omwentelingen die zouden plaatsvinden en om zijn onderricht te behoeden voor de onderdrukking door de dictatoriale regimes die zich in Oost-Europa uitstrekken, Mihail naar Frankrijk te sturen, waar hij op 22 juli van datzelfde jaar aankwam, met als taak de fakkel te dragen' van het onderricht van zijn Meester in het Westen. Mihail gehoorzaamt en verlaat zijn post van schooldirecteur in Sofia, zijn familieleden en zijn vaderland, om de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren. Dit is wat hij ons erover vertelt: "Dus het was op verzoek van Meester Peter Deunov dat ik naar Frankrijk kwam om zijn onderricht te doen voortleven . Hij heeft me natuurlijk niet bevolen om te vertrekken , een ware Meester vereist geen strikte gehoorzaamheid en onderwerping van zijn discipelen. Ik was het die voelde dat wat hij me vroeg voor het goede doel was, en ik accepteerde het ».[9]

Voor zijn vertrek naar Frankrijk onthult Meester Peter Deunov hem : « Ik vertrouw je een kostbare steen van onschatbare waarde toe, maar aangezien je een uitgestrekt bos moet doorkruisen dat onveilig wordt gemaakt door rovers en wilde dieren, zal deze steen vuil gemaakt moeten worden, om niet herkend te worden. Deze rovers zullen zich op je werpen om je te beroven, maar omdat ze niets kostbaars vinden, zullen ze je uiteindelijk met rust laten. Als je dit gevaarlijke bos bent doorgetrokken, zal ik bij je zijn om deze steen te wassen die zal schitteren met een ongeëvenaarde pracht ».[10]

Mihail arriveert in Parijs ten tijde van de Wereldtentoonstelling in Parijs. Stella Bellemin, die hem verwelkomt op aanbeveling van Peter Deunov, zal over hem zeggen : « Wat vooral opviel bij het eerste contact met hem was het intense licht doordrenkt met zoetheid en een pure, onpersoonlijke liefde, uitgestraald als een goddelijke lichtstroom over mensen en dingen. »[11]

"Broeder Michaël", (zoals hij zichzelf sindsdien laat noemen)[12] leert in een paar maanden de Franse taal, «door naar mensen of de radio te luisteren, of door naar de bioscoop te gaan». Op 31 januari 1938 hield hij in de Salle du Luxembourg in Parijs zijn eerste openbare voordracht. Vanaf dan worden zijn voordrachten uitgetypt, opgenomen en gepubliceerd.

Tijdens Wereldoorlog II

Vanaf 1942 werd het onmogelijk openbare bijeenkomsten te organiseren. Om deze reden besloten zijn discipelen om een huis met een tuin te huren in de stad Sèvres, in de Parijse buitenwijken. Bijna elke ochtend wonen ze samen de zonsopgang bij en gaan dan zitten om naar de toespraken van broeder Michaël te luisteren.[13]

Naast het blijven verspreiden van de leringen van Peter Deunov, werkte broeder Michaël in 1943 bij het Franse verzet, zoals blijkt uit een verklaring[14] van kolonel Lagarde, die er een prominent lid van is. De verbintenis van broeder Michaël gaat zo ver dat hij mensen van Joodse afkomst helpt redden.[15] Deze feiten leidden later generaal Pierre Billotte (1906-1992), chef van de generale staf van generaal de Gaulle, evenals Maurice Chevance – dit Chevance-Bertin (1910-1996), Chevance-Bertin genoemd (1910-1996), een van de vier generaals van de Franse strijdkrachten. tijdens de Tweede Wereldoorlog – ertoe om het naturalisatieverzoek van broeder Michaël te ondersteunen. Deze lange procedure heeft zijn beloop tijdens de jaren 60 en 70 en eindigt in 1986 met de uiteindelijke toekenning van de Franse nationaliteit.

De naoorlogse periode

In 1946 werd een eerste reeks voordrachten uit 1938 gepubliceerd. Deze bundel is getiteld "Amour, Sagesse, Vérité". De inleiding tot het boek[16] is van de Italiaanse filosoof Lanza del Vasto. In 1947 besloten de discipelen van broeder Michaël om een verlaten villa in Sèvres aan te kopen. Dit huis zal "Izgrev" heten (wat zonsopgang betekent in het Bulgaars en het is ook de naam van de Peter Deunov School in Sofia, Bulgarije). Dat jaar zal broeder Michaël daar het hoofdkantoor vestigen van de Fraternité Blanche Universelle (UWB, de vereniging die in hetzelfde jaar werd geboren) waar broederlijke vergaderingen vanaf dan zullen plaatsvinden.[17]

Slachtoffer van een complot

Het jaar 1948 markeert het begin van een periode van zware beproevingen voor broeder Michaël. Na een complot met beschuldigingen die gebaseerd zijn op valse getuigenissen, wordt broeder Michaël gearresteerd. Veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, bracht hij twee jaar door in de Châtaigneraie-gevangenis, in Saint-Cloud, nabij Parijs. Vervolgens werd hij in 1960 volledig gerehabiliteerd en ontving hij een officiële verontschuldiging van de Franse staat.

Het begon allemaal in 1947, toen een voormalige nazi-spion, die naar de Sovjet-kant was overgelopen en zichzelf Prins Cherenzi Lind, Maha Chohan (de grote chef), Regent van het opperste koninkrijk Agartha liet noemen, in contact kwam met broeder Michaël, die al snel door had met wie hij te maken had. Broeder Michaël raadt snel de ware bedoelingen van Maha Chohan (waarschijnlijk dezelfde die erin geslaagd waren de Witte Broederschap van Peter Deunov te verbieden in Bulgarije, dat sindsdien een satelliet van het Sovjetregime was geworden,). Overwegend hoe gevaarlijk dit personage is voor zijn ontluikende broederschap en hoe vastbesloten die is om zijn projecten tegen te werken, besluit broeder Michaël aanvankelijk met deze 'prins' relaties te onderhouden die hij zelf als' hartelijk 'zal omschrijven. Op een gegeven moment beseft de vermeende spiritualist echter dat het voor hem niet mogelijk zal zijn om broeder Michaël te beïnvloeden omdat hij weigert de rol van agent van de geheime Sovjet-politie te spelen.[18]. De situatie wordt dan onhoudbaar en de breuk treedt op. Broeder Michaël werd aangeklaagd bij de Franse politie en volgens de kranten ervan beschuldigd ongeveer 40 vrouwen te hebben verkracht. Het was een beschuldiging die in de pers verscheen, maar een zo onwaarschijnlijke dat die vanzelf ineenstortte en niet werd weergehouden tijdens de rechtszitting. Lind (zoals de broeders en zusters hem toen nog noemden) had verschillende vrouwen, overtuigd of gehypnotiseerd, wellicht een tiental. Op basis van deze beschuldigingen die in de jaren daarna onwaar zullen blijken of die de auteurs weer zullen intrekken, [19] werd broeder Michaël op 17 juli 1948 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

In februari 1950 publiceerde Walter Farr, een bekende Britse journalist van de Daily Mail, een gedetailleerd artikel[20], waarin hij onthulde dat de Franse contraspionage er al lang van overtuigd was dat het bewijs tegen broeder Michaël was verzonnen door het Bulgaarse communistische regime. Bijgevolg slaagden de advocaten van broeder Michaël erin de straf te wijzigen die, in hoger beroep van 24 maart 1950, werd omgezet in een straf voor "aanranding op de openbare weg". De straf werd teruggebracht tot dertig maanden gevangenisstraf en gezien broeder Michaël al in de gevangenis had gezeten, werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Op 28 september 1960 vaardigde het hof van beroep van Aix-en-Provence een acte de réhabilitation officielle uit ten gunste van broeder Michaël. Jaren later stuurde de minister van Justitie van de Republiek hem een brief met verontschuldigingen voor "onrechtmatige beïnvloeding van de beslissing van de rechter ", die broeder Michaël had veroordeeld.[21] In 1962 getuigden enkele van de discipelen van broeder Michaël, die intussen Omraam Mickhaël Aïvanhov geworden was, in zijn voordeel.[22].

Omraam Mikhaël Aïvanhov zei later over deze gebeurtenissen : « Laster is iets wat we als een dodelijk gif voelen. Maar de inwijdingswetenschap was er om me te laten zien dat dit het beste was wat me kon overkomen, omdat het me dwong een onbekend pad te gaan, om onverwachte wapens en hulpmiddelen in mezelf te vinden, energieën die ik anders nooit had kunnen vinden ».[23]

De jaren van volwassenheid

In 1953 stichtte broeder Michaël het spirituele centrum ‘Le Bonfin’ in Zuid-Frankrijk, waar hij regelmatig zou verblijven. Het is in deze Inwijdingsschool dat duizenden mensen van over de hele wereld, enkele maanden per jaar, samenkomen om naar zijn voordrachten te luisteren, zijn Onderricht te ervaren en te beleven.

Op 11 februari 1959 vertrok broeder Michaël alleen voor een reis van een jaar naar India. Hij gaat naar de Himalaya, Kasjmir, Gulmarg, Calcutta, Tiruvannamalaï, Ganeshpuri, etc. Deze periode is een belangrijk keerpunt. Hij bezoekt verschillende ashrams en ontmoet daar verschillende spirituele meesters. In Tiruvanamalaï heten de discipelen van Ramana Maharshi, een van de grootste wijzen van het moderne India, hem van harte welkom. Hij mag mediteren in de kamer van de grote wijze. In Calcutta ontmoet hij Mâ Ananda Moyi (1896-1982), waarin hij de manifestatie van de Goddelijke Moeder herkent, terwijl hij in Rishikesh Shivananda (1887-1963). ontmoet. In de buurt van Bombay bezocht hij Bhagavan Nityananda (1896-1961), de Meester van Swami Muktananda. Bij het zien van broeder Michaël gaat hij diep mediteren. Als hij zijn ogen opent, zegt hij in het Engels de volgende woorden: « UEen puur hart, vrede in zijn ziel en alle krachten werden hem gegeven ». LDe belangrijkste ontmoeting vindt plaats in Almora, met Neem Karoli Baba,[24] beter bekend als Babaji.[25] Met grote toewijding spreekt hij over broeder Michaël, en beschouwt hem als een uitzonderlijk wezen. Babaji stelt hem aan zijn discipelen voor als « De Franse Sadhu ... een yogi en een grote heilige ». In Almora zal broeder Michaël ook Lama Anagarika Govinda (1898-1985), ontmoeten, met wie hij een diepe vriendschap zal onderhouden.

In India wordt de spirituele naam "Omraam" aan hem gegeven door « ... iemand die boven Babaji staat ... ».[26] Omraam Mikhaël Aïvanhov legt de betekenis ervan uit: « Mijn nieuwe naam is Omraam Mikhaël Aïvanhov. "Om": deze klank ontbindt al het negatieve en komt overeen met het "Solve" van de Inwijdingswetenschap. "Solve" brengt dingen terug naar de Bron door ze in Licht om te zetten. De klank "Raam", met zijn vibraties, heeft de kracht om te condenseren, de goddelijke energieën te verdichten en ze tastbaar te maken: het is de "Coagula". Dus in deze naam worden de twee processen "Solve" en "Coagula" verenigd.

Bij zijn terugkeer in Parijs in 1960 hadden zijn discipelen grote moeite om broeder Michaël te herkennen, die een jaar eerder was vertrokken. Alles aan hem is veranderd en hij lijkt onder andere verrassend sterk op Peter Deunov. Ze zullen hem spontaan niet langer "broeder" maar "Meester" noemen. Op dit punt zal hij zeggen: "Een echte meester zal je nooit vertellen dat hij een Meester is, nooit!" Hij zal het laten voelen en begrijpen, want hij heeft geen haast om erkend te worden "en ook:" Een echte Meester is iemand die de Waarheid kent, die de Wetten en Beginselen van het bestaan volledig begrijpt, en ze respecteert. Hij heeft ook de wil en het vermogen om zijn eigen innerlijke wereld te beheersen en dit meesterschap te gebruiken met als enige doel alle kwaliteiten en deugden van onbaatzuchtige Liefde te manifesteren”. In de jaren 60 verliet Omraam Mikhaël Aïvanhov vaak het Franse grondgebied om gewijde plaatsen van spiritualiteit te bezoeken en eveneens de broederlijke centra in oprichting. Hij reist naar Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Griekenland, Zweden, Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, Canada, Israël, Turkije, Japan, Sri Lanka, Hong Kong, Marokko, Egypte, Ethiopië, Libanon, Joegoslavië, Bulgarije...[27]

In 1971 werd de uitgeverij Prosveta (nu gevestigd in Fréjus, Frankrijk) geboren in Zwitserland, wat het begin was van de publicatie van de talrijke voordrachten die door Omraam Mikhaël Aïvanhov werden gegeven (er zijn er meer dan 5.000). In april 1974 werd de collectie ‘Verzamelde Werken’, een reeks van 32 delen, gecreëerd. Deze boeken zijn momenteel vertaald in ongeveer dertig talen.

De laatste jaren

Na een pauze van een paar jaar waarin hij het grootste deel van zijn tijd besteedde aan het doorgeven van zijn onderricht in de broederlijke centra van Frankrijk en Zwitserland, keerde hij terug naar de Verenigde Staten en Canada (oktober 1981) , waar hij een reeks openbare voordrachten organiseert. Daarna ging hij naar Bulgarije, Thailand, India, Engeland, Schotland, Egypte, Scandinavië, Mexico.[28] In januari 1984 ontmoette hij president Ronald Reagan in de Verenigde Staten. In mei 1984 keerde hij terug naar Canada voor een nieuwe reeks voordrachten.

In 1985 nam hij een boodschap op ter promotie van een internationaal project voor financiering van de hongersnood in Ethiopië, Live Aid, een van de grootste rockevenementen uit de moderne geschiedenis.[29]

Omraam Mikhaël Aïvanhov verlaat zijn fysieke lichaam, volledig bewust, in Le Bonfin, op eerste kerstdag in 1986. Om zijn wil te respecteren, wordt het nieuws drie dagen later pas bekendgemaakt. Hij had aangegeven dat zijn fysieke lichaam gedurende deze drie dagen geïsoleerd moest blijven, omdat hij nog werk moest volbrengen op de subtiele niveaus. Sommige van zijn discipelen zullen vertellen over de buitengewone en wonderbaarlijke genezingen die hij realiseerde toen hij nog leefde.[30]

Het Onderrichtvan Omraam Mikhaël Aïvanhov: Geest en Materie moeten samenwerken

Het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov[31] combineert en herhaalt de principes van de westerse en oosterse spirituele tradities uit het verleden en past ze aan onze tijd aan in nieuwe vormen, zodat spirituele idealen en inwijdingskennis concreet in de praktijk kunnen worden gebracht in het dagelijkse leven.

Dit Onderricht is gerelateerd aan de oude leer van de grote Meesters van de mensheid zoals Hermès Trismegistus, Orpheus, Rama, Zoroaster, Boeddha, Krishna, Mozes, Pythagoras, Jezus ... en is gebaseerd op de aanname dat er twee grote kosmische principes zijn - mannelijk en vrouwelijk, Geest en Materie – overeenkomstig de onveranderlijke universele Wetten. Deze wetten, bekend bij alle grote Ingewijden van alle tijden, worden in de inwijdingswetenschap geopenbaard door de grote meesters en filosofen van de mensheid. In de loop van de eeuwen heeft deze kennis, deze 'eeuwige Wijsheid' verschillende vormen aangenomen, en heeft zich met name gemanifesteerd in de verschillende religies die volgden, waarbij ze zich telkens aanpaste aan de tijdsgeest, aan de cultuur van mensen en aan hun stadium van spirituele evolutie. Aïvanhov steunt op deze oude tradities door in zijn onderricht christelijke perspectieven, maar ook Iraanse, hindoeïstische, boeddhistische, taoïstische en joodse te integreren; dus anticiperend op wat vandaag een belangrijke trend is, niet alleen op theologisch gebied, maar ook op het gebied van politieke en sociale wetenschappen, dat wil zeggen de ontwikkeling van punten van overeenkomst en synergieën die bestaan tussen de belangrijkste religieuze stromingen en spiritualisten van alle tijden, juist om de vestiging van vrede en sociale harmonie over de hele planeet te bevorderen.[32]

Als we er dieper op ingaan, kunnen we zeggen dat het Onderricht van Aïvanhov elementen van het esoterische christendom bevat, zoals de komst van een tijdperk van vrede, wat inhoudt dat vooral zoveel mogelijk mensen ernaar streven om in zichzelf het "Koninkrijk van God op aarde" tot uiting te brengen. Volgens Aïvanhov is een van de fundamentele waarheden van de inwijdingswetenschap de bewering dat op een hoger "subtiel" niveau (zodus "hogere wereld" genoemd) alle samenstellende elementen van de werkelijkheid op de een of andere manier gecorreleerd zijn en met elkaar verbonden zijn. Dientengevolge, voor zover iedereen zichzelf verbindt tot het in zichzelf vestigen van het Koninkrijk van God, wordt de realisatie van dit koninkrijk op gans onze planeet mogelijk, bijna spontaan en natuurlijk, wat dus kan leiden tot de terugkeer van het mythische Gouden Tijdperk.

Om het pad te beschrijven en aan te geven dat elk individu naar dit cruciale doel kan leiden, onthult Aïvanhov de eeuwige principes van de inwijdingswetenschap, beschrijft hij de kosmische wetten die zowel het universum als de mens behelzen, de macrokosmos net als de microkosmos en illustreert ook de constante uitwisselingen tussen "wat boven is en wat beneden". De basis van dit opzet is de overtuiging dat mensen, om de concrete realisatie van zo'n hoog ideaal effectief te voltooien, niet alleen gemotiveerd worden door het geloof dat dit allemaal kan gebeuren, maar ook door kennis van hoe de "realiteit" georganiseerd is, een kennis die helpt te begrijpen in hoever de komst van het Gouden Tijdperk geen utopie is, maar een zekerheid.[33]

Bovendien benadrukt Aïvanhov dat het hebben van een hoog ideaal op individueel niveau buitengewoon nuttig kan zijn, omdat het toelaat om betere levensomstandigheden te bekomen vanuit subjectief oogpunt : « [...] als je een hoog ideaal hebt, zoals het op aarde brengen van het koninkrijk van God, zal je alles verkrijgen wat je wenst, zal je proeven van de overvloed ».[34]

Aïvanhovs filosofische visie leert dat alle mensen, ongeacht hun etnische en religieuze afkomst, hun sociale positie of hun intellectuele en materiële vermogens, kunnen deelnemen aan de realisatie van een nieuw tijdperk van broederschap en vrede op de aarde.[35]

De esoterische aspecten van zijn denken definiëren zijn eigen 'inwijdingspedagogie', een hele verzameling methodes die hoop geeft voor de ontwikkeling van de mensheid naar een ideaal van essentie en van broederschap. In tegenstelling tot veel andere hedendaagse esoterische stromingen, geeft de Universele Witte Broederschap van Aïvanhov er de voorkeur aan zijn existentiële filosofische systeem geen bepaalde naam te geven door simpelweg de generieke term 'onderricht' te verkiezen. Aïvanhov verklaart dat de "fundamentele tekst" van dit Onderricht het "Boek van de natuur" is, een "levend Boek" waarin de leerling alle verbanden en alle wetten die het bestaan beheersen, kan ‘lezen’.

De belangrijkste thema's

Het overheersende thema van het werk van Omraam Mikhaël Aïvanhov is daarom de mens en zijn vervolmaking, een essentiële voorwaarde voor het tot stand brengen van harmonie en vrede op de hele planeet. In de voorhoede van de esoterisch-spirituele traditie (niet alleen in de joods-christelijke schoot), stelt hij een reeks methoden voor om existentiële problemen te behandelen en op te lossen, voor een beter begrip van het innerlijke leven en een beter gedrag in het alledaagse leven. Zelfs de verwijzingen naar de wetenschap van symbolen, astrologie, kabbala en alchemie zijn niet zozeer het onderwerp van abstracte speculatie, maar dienen om licht te werpen op de verschijnselen van innerlijk en relationeel leven, om het functioneren van de grondwetten van het sociale leven en de relatie tussen de mens en het ecosysteem toe te lichten.

Meer in detail zijn de andere thema's van zijn onderricht[36], [37] de twee yoga's, die van de zon en die van de voeding: « Wanneer je gevraagd wordt wat je Meester onderwijst, zeg dan dat er meerdere yoga's zijn, maar dat hij dit de meest essentiële, de rijkste, de oudste vond: Surya Yoga (yoga van de zon) en daarnaast ook de Hrani yoga (yoga van de voeding). » In de voordracht van 12 september 1963 (nr. II-284), “De tweede geboorte, de spirituële Meester, de subtiele lichamen”, herneemt Mikhaël Aïvanhov de Zevenvoudige Wetten van het hindoeïsme en de theosofie en spreekt hij over reïncarnatie[38], inwijding als werk aan zichzelf, goddelijke magie, karma, de natuurlijke wet van correspondentie, de morele wet van affiniteit, de galvaniserende geest, de symbolische taal, de "ware leer van Christus", de persoonlijkheid en de individualiteit, liefde en seksualiteit, zuiverheid op alle niveaus.

De spirituele galvanoplastie is een concept dat al in 1938 werd voorgesteld, waarbij de zwangerschap van een moeder die graag een harmonieus kind wil verwekken, wordt vergeleken met galvanoplastie. « Overal in de natuur bestaat galvaniseren. Als we iets willen vergulden op om het even welk niveau, moeten we een mal, een specifiek beeld bij de kathode plaatsen; we moeten ook een metaalzout in het bad oplossen, een zout van goud. Dus als we dan beide elektroden aan de batterij koppelen, bekomen we een gouden voorwerp »[39].

Praktische aspecten van het Onderricht

Naast de esoterische grondslagen van deze leer, omvat het door Aïvanhov voorgestelde filosofische systeem een reeks oefeningen, vormen van meditatie, praktijken die bedoeld zijn om in het dagelijks leven te worden geïntroduceerd om het vermogen te versterken om het ideaal van spiritualisering van de materie na te streven. dat wil zeggen, het duurzaam introduceren in de materiële realiteit van de fundamentele principes van de spirituele realiteit.

Het onderwijs omvat gymnastiekoefeningen, gezangen, meditatieve methoden die grotendeels afkomstig zijn uit het onderwijs van Peter Deunov.[40] Aïvanhov brengt die activiteiten in verband met de principes waaruit de mens bestaat. Volgens hem zou het fysieke lichaam overeenkomen met fysiek werk, de wil met ademhalings- en gymnastiekoefeningen, het hart met harmonieuze en artistieke activiteiten, het intellect met meditatie, de ziel met contemplatie, aanbidding, gebed, en tot slot de geest met identificatie.

 • Het gemeenschapsleven : de discipelen van Deunov zoals Aïvanhov zetten de traditie voort van de orfische broederschappen of de bogomielen-gemeenschappen (die zich op het grondgebied van het huidige Bulgarije bevonden), ze beleven de ervaring van "broederschap",[41] Het hele jaar door of bij periodes luisteren ze naar conferenties, nemen ze gezamenlijk de vegetarische maaltijden, nemen ze deel aan het koor, enz.
 • Voedingsyoga (hrani yoga), vasten en gezamenlijke vegetarische maaltijden ;[42]
 • Lichamelijk werk;[43]
 • Bewegingen, collectieve of individuele gymnastiekoefeningen;[44]
 • Paneuritmie van Peter Deunov, "harmonische dans", met eenvoudige bewegingen, begeleid door gezang, aangepast aan bepaalde sleutelmomenten, zoals ontwaken, meditatie bij zonsopgang, en die "contact maken met de harmonieuze krachten en stromingen van de natuur";[45]
 • Ademhalingsoefeningen;[46]
 • Koorzang, muziek;[47]
 • Meditatie[48]
 • Meditatie bij zonsopgang;[49]
 • Formules en gebeden.[50]

« Voordat we' s morgens opstaan, moeten we onze ogen openen, dan naar binnen kijken en goed luisteren naar de stem die in ons spreekt. We zullen dan het programma horen voor de dag die begint (...) We kunnen dan de zin uitspreken: "Dank u, o mijn God, want ik ben gezond en krachtig vandaag. Moge mijn dag gezegend zijn! Help me, zodat ik Uw Wil kan vervullen! "».[51]

Verspreiding van het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een uitgeverij, Prosveta,[52] sbeheert de publicaties van de werken, waaronder bijna duizend titels. De catalogus bevat 120 boeken, verdeeld in vier collecties (één van pocketformaat), CD’s en DVD’s. Prosveta geeft op haar website aan dat het 5,6 miljoen werken van Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft verspreid, die sinds haar oprichting in dertig talen zijn vertaald, evenals een jaarlijkse distributie van 150,000 exemplaren. De website zou jaarlijks bijna een miljoen bezoekers krijgen[53].

Bibliografie

 • Feuerstein, Georg (1998), Het Mysterie van het licht: het leven en onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov, Lower Lake, CA : Integral Pub.
 • Frenette, Louise-Marie: Omraam Mikhaël Aïvanhov et le chemin de Lumière; Editions ALTESS, 2016.
 • Mirabail, Michel: Dictionnaire de l'ésotérisme Marabout, 1983 .
 • Giovetti, Paola: I Grandi Iniziati del Nostro Tempo, Edizioni Mediterranee (lees het online, op pag.178).
 • Riffard, Pierre A.: L'esoterisme , Editions Robert Laffont.

Teksten uitgegeven door uitgeverij Prosveta

 • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Éléments d'autobiographie, t. I : Afin de devenir un livre vivant, (1900-1916), Prosveta, 2009, 467 p.
 • Omraam Mikhaël Aïvanhov, Éléments d'autobiographie, t. II : Auprès du Maître Peter Deunov, (1917-1937), Prosveta, 2010, 453 p.
 • Agnès Lejbowicz: Omraam Mikhaël Aïvanhov ou l’esprit de fraternité, Prosveta, 2009.
 • Feuerstein, Georg, Het Mysterie van het licht: het leven en onderricht van Mikhaël Aïvanhov Prosveta, 1996, 325 p.
 • Pierre C. Renard, "Images d'espoir - Un maître spirituel"(1999), Fréjus, Éditions Prosveta, 1999, 287 p.
 • Mazière, Annie (1985), Rencontre avec Omraam Mikhaël Aïvanhov, Prosveta.
 • Renard, Pierre (1984), Omraam Mikhaël Aïvanhov : témoignage d'un disciple, Prosveta.
 • Jehan, André (1982), Who is the Master Omraam Mikhael Aivanhov?, Editions Prosveta ; Los Angeles, Calif. : Prosveta U.S.A. [distributor].
 • Soubeyran, Robert (1993), Le rôle de la musique dans l'enseignement initiatique du maître Omraam Mikhaël Aïvanhov - 1, Prosveta.
 • Svezda [Stella Bellemin], Vie et Enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (1971), Fréjus, Éditions Prosveta, 1992, 246 p.

Universitaire teksten

 • Hristova, Milka Andonova (2005), Les nouveaux mouvements religieux : défi pour l’Église orthodoxe bulgare (thèse de doctorat), Faculté de théologie de l’Université de Fribourg (CH).
 • Irwin, Lee, Esoteric Paradigms and Participatory Spirituality in the Teachings of Mikhaël Aïvanhov, in Jorge N. Ferrer et Jacob H. Sherman, The participatory turn - Spirituality, Mysticism, Religious Studies, State University of New York Press, 2008 (ISBN 978-0-7914-7601-7 e 978-0-7914-7602-4)
 • Riffard, Pierre A., L'ésotérisme, in Robert Laffont, 1990(ISBN 2-221-05464-4), Paris, pp.870-871.
 • Melton, J. Gordon e Martin Baumann, Religions of the World, Second Edition: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2010 (ISBN 978-1-59884-204-3), p. 59.
 • Rivest, Stéphane (2000), La conception de la lumière inhérente à l’œuvre du maître spirituel Omraam Mikhaël Aïvanhov (mémoire de maîtrise), Faculté de théologie, Sherbrooke, B. N. du Canada, ISBN 0-612-61830-7.

Spirituele en esoterische werken

 • Frenette, Louise-Marie, Une nouvelle conscience - Selon les enseignements d'Omraam Mikhaël Aïvanhov, ADA éditions, Varennes, Québec, 2009, 249 p.
 • Houston, Siobhan, Mysteries of the Sun: The Hermetic Teachings of Omraam Mikhaël Aïvanhov in Jay Kinney (a cura di) Gnosis: A Journal of the Western Inner Traditions, No. 47 (Spring, 1998), Lumen Foundation.
 • Rawlinson, Andrew, The Book of Enlightened Masters. Western Teachers in Eastern Tradition, Chicago et La Salle (Illinois), Open Court, 1997.
 • Theodosy, Frida, L'Art du chant divin : méthode de développement spirituel et d'union cosmique suivant l'enseignement des maîtres Peter Deunov et O. M. Aïvanhov, Hérouville-Saint-Clair, Éd. Télesma, 1990, 96 p.

Gepubliceerde werken

Het Onderricht van Aïvanhov is uitsluitend mondeling. De onderstaande werken (alle uitgegeven door uitgeverij Prosveta, exclusieve eigenaar van de werken van Aïvanhov) zijn daarom uitgewerkt op basis van geïmproviseerde voordrachten, die werden opgetekend of opgenomen op magnetische banden.

Verzamelde Werken: 1. De mysteriën van Jesod 2. De gouden sleutel tot het oplossen van de levensproblemen 3. De nieuwe aarde

Izvor reeks: 1. Waarheid, de vrucht van wijsheid en liefde 2. Spirituele alchemie de zoektocht naar volmaaktheid 3. De onuitputtelijke bronnen van de vreugde 4. Een toekomst voor de jeugd 5. De zaden van het geluk 6. De weg van de stilte 7. De onzichtbare wereld 8. Spiritueel leven 9. Harmonie en gezondheid 10. De macht van de gedachte 11. Artistieke en spirituele schepping 12. Ken uzelf, elementen en structuren van het psychische leven 13. De dierenriem, sleutel tot mens en universum 14. Subtiele centra van de mens 15. Geheimen uit het boek van de natuur 16. De ware leer van Christus 17. Mystiek van man en vrouw 18. Het licht, de levende geest 19. De vrijheid, overwinning van de geest 20. In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede

Synopsis reeks: 1. U bent goden 2. Op aarde zoals in de hemel 3. Het leven, meesterwerk van de geest

Brochures: 1. Antwoorden op actuele vragen 2. The new year 3. Meditation 4. Respiration – spiritual dimensions and practical applications 5. Death and the Life beyond 6. The high Ideal 7. ….en in het frans nog meer onderwerpen, zie www.prosveta.com

Stani reeks (frans): 1. La Lumière et les Couleurs 2. La Messe et les Sacrements 3. Une pensée en éveil 4. De la terre au Ciel 5. Donner vie à des symboles

Biografische werken (frans): 1. Afin de devenir un livre vivant - Éléments d'autobiographie 1, Prosveta 2009 2. Auprès du Maître Peter Deunov- Éléments d'autobiographie 2, Prosveta 2010

Filmografie

Online documentaires

Referenties

 1. Achtereenvolgend opgenomen in het Ottomaanse Rijk (1389-1912), in het Koninkrijk Servië (1912), in het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen (1918), in het Koninkrijk Joegoslavië (1929), in de Federale Socialistische Republiek Joegoslavië (1945), ten slotte in de Republiek Macedonië (1991).
 2. Bij zijn aankomst in Varna, in 1907, had hij een jaar ouder dan zijn werkelijke leeftijd gekregen om hem op school toe te laten en verklaarde hij zijn geboortedatum op 18 januari 1899. Het zal pas veel later zijn, wanneer hij zal hebben vijftig jaar, die van zijn moeder zijn echte leeftijd zal leren (Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a Western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, pp. 123).
 3. Van 1938 tot 1986 hield Aïvanhov duizenden voordrachten in het Frans, eerst in Frankrijk, in Parijs en de omliggende streken, later in Fréjus, in Zuid-Frankrijk; en daarna ook in Zwitserland, Canada, de Verenigde Staten, India, Zweden en Noorwegen. Deze voordrachten, aanvankelijk enkel neergeschreven, werden vanaf 1960 opgenomen op magnetische band, en later op videobanden en werden verspreid door uitgeverij Prosveta, vanaf 1972 in gedrukte werken - vertaald in dertig talen -, en in audio- en video-formaat (op dvd met ondertiteling in verschillende talen).
 4. Omraam Mikhaël Aïvanhov, Afin de devenir un livre vivant. Éléments d’autobiographie I. Prosveta, 2009, p. 285.
 5. Onder de verdere voordrachten die de jonge Mihail het meest inspireerden, verwijzen we naar de werken van Ralph Waldo Emerson Ralph Waldo Emerson.
 6. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, pp. 65 e.v. Martin Baumann, Religions of the World, Second Edition: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, Santa-Barbara, Californië, ABC-CLIO, 2010, 3200 p. (ISBN 978-1-59884-204-3, )online beschikbaar)
 7. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a Western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, p. 111
 8. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.143.
 9. O. M. Aïvanhov, Éléments d'autobiographie I, Afin de devenir un livre vivant, Fréjus, Prosveta, 2009, p. 166.
 10. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.144.
 11. Svezda, Vie et Enseignement en France du Maitre Omraam Mikhaël Aïvanhov, Prosveta, 2000.
 12. Pierre Geyraud, L'occultisme à Paris, Paris, Emile-Paul frères, 1953, 183 p.93.
 13. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.171.
 14. Verklaring van kolonel Lagarde over de inzet van O. M. Aïvanhov voor het Franse verzet (vd. zie transcript van de getuigenis)
 15. Zie ook de verklaring van Maurice Petit, ook lid van het Franse verzet, en het certificaat van Emile Grief, voormalig voorzitter van de commissie van de bevrijding van Sevres (Parijs). Zie ook Svezda, Vie et Enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, Sèvres, F.B.U., 1971, p. 133. Ondanks deze uitgebreide en gezaghebbende historische documentatie zijn er nog steeds veel verwijzingen op het internet naar het bestaan van "goede relaties" tussen broeder Mikhaël en de Gestapo, die allemaal verwijzen naar één enkele en onbetrouwbare informatiebron, namelijk naar een artikel gepubliceerd in een klein satirisch tijdschrift in de Var-regio, in Zuid-Frankrijk, de Cactus varois: mensuel d'humeur et d'humour, een A4-formaat tijdschrift, met beperkte lokale oplage, bijna alleen verkocht door abonnement, en uitgegeven door 1994-2001. Het artikel in kwestie, gepubliceerd in het nummer van maart-april 1996, is duidelijk lasterlijk en noemt geen verdere betrouwbare bron, geen officieel document, geen gerechtelijke beschuldigingen.
 16. Lanza del Vasto schrijft in zijn inleiding tot ‘Amour, Sagesse, Vérité’, het eerste boek van broeder Mikhaël, gedrukt in 1948,: "De mond spreekt van de overvloed van het hart. Dit zijn de woorden van het Evangelie waar ik aan denk als ik naar broeder Mikhaël luister. Hij spreekt als zingende vogels, met natuurlijke perfectie, met volledige zelfverloochening. Broeder Mikhaël is een open deur. Via hem verschijnt wat van de Meester komt, wie naar hem luistert, gaat via hem naar de Meester. Ik bewonder degenen die zich opdringen niet, ik bewonder degenen die weten hoe ze zich transparant moeten maken zodat de waarheid er doorheen kan komen». Deze inleiding werd opnieuw uitgegeven door het tijdschrift Misli van het Studiecentrum Omraam Mikhaël Aïvanhov
 17. Het Centrum Izgrev op de site van de Franse FBU
 18. André Fontain drukt zich in deze zin uit in een artikel van Le Populaire (nummer 12 juli 1948): "C'est parce qu'il avait refusé de devenir un agent secret de l'URSS que le mage Ivanoff est aujourd'hui poursuivi pour une affaire de mœurs "; in dezelfde zin schrijft ook Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a Western Master, Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.201.
 19. Zie in deze zin ook Pierre A. Riffard, L'Ésotérisme, Bouquins, Robert Laffont, 1990, 1016 p. (ISBN 2-221-05464-4), p.870.
 20. De onderzoekingen van Walter Farr: La condamnation de Mikhaël Aïvanhov, en 1948, ne peut se comprendre sans prendre en compte le contexte historique d’une époque troublée. Au niveau international, c’est le début de la guerre froide. En Bulgarie, le Parti communiste a pris le contrôle total du pays et le mène à la stalinisation. La fraternité de Peter Deunov, décédé en 1944, est dissoute et ses membres pourchassés. En France, le groupement créé autour de Mikhaël Aïvanhov connaît également des troubles. Du côté “spirituel” certains Bulgares récusent sa légitimité à transmettre l’enseignement de Peter Deunov. Du côté politique, les services secrets français craignent que l’association ne serve de couverture à l’infiltration d’agents bulgares. Enfin, diverses “sociétés secrètes” (qui abondent alors dans la capitale française) considèrent avec méfiance la notoriété grandissante de cet enseignant étranger. Dans ce contexte, l’arrestation et le procès de Mikhaël Aïvanhov déclenchent bien sûr la presse de l’époque, toujours prête à stigmatiser les mouvements spirituels non institutionnels. Quelques analystes soulignent toutefois le rôle extrêmement trouble d’un personnage qui ne l’est pas moins, le “prince Cherenzi-Lind”, dit également “Maha Chohan” ayant agi comme dénonciateur de Mikhaël Aïvanhov. Après la condamnation de ce dernier, les journaux passent à d’autres scandales, mais un ancien correspondant de guerre, Walter Farr, suit l’affaire de plus près. Walter Farr est alors un journaliste britannique très respecté du quotidien anglais Daily Mail. Il a notamment couvert la libération du camp de concentration de Treblinka. Très proche des services secrets français, il est correspondant spécial à Paris lorsqu’il publie, le 17 février 1950, l’article suivant: Walter Farr, Spiritualist cover for espionnage, Continental Daily Mail, 17 februari 1950 (geciteerd in http://mikhaelaivanhov.org/en/texte-et-temoignage/temoignages/les-investigations-de-walter-farr/, geraadpleegd op 17.VII.2017)
 21. De toenmalige leidinggevende Grootzegelbewaarder zal hem schrijven, "verzoek me te vergeven, en zal U uitleggen dat ik destijds overtuigd was van uw schuld, terwijl ik nu weet dat de hele zaak een groot complot is geweest". Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a Western Master; Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.210.
 22. G. Esposito, Aïvanhov, l'homme qui m'a appris à vivre, Le Figaro littéraire, 22.XII.1962
 23. Aïvanhov, Omraam Mikhaël, La pedagogie initiatique II, “Un nuovo atteggiamento dinanzi al male”, Prosveta, 2013.
 24. Ram Dass, Miracle of Love. Stories about Neem Karoli Baba, Hanuman Foundation, Santa Fe, Nouveau-Mexique, États-Unis, 1979. Dada Mukerjee, By His Grace. A Devotee's Story, Hanuman Foundation, 2001.
 25. Dit is een algemene naam voor veel grote spirituele meesters ("Baba" betekent gewoon "Vader"; het achtervoegsel "ji" wordt gebruikt om respect aan te geven), en mag niet worden verward met Mahavatar Babaji, waarvan Paramahansa Yogananda (zie Autobiographie d'un yogi (1946), hoofdstuk 33, 34 en 36, Parijs, Adyar, 2003) en Marshall Govindan (M. Babaji et la tradition du Kriya-Yoga des 18 Siddhas (1991), Montréal , Éditions Kriya, 1991) ook spreken: Aivanhov blijft op dit punt vaag, maar laat verstaan dat hij ook een ontmoeting had met Mahavatar Babaji.
 26. In een voordracht stelt Aïvanhov dat de naam "Omraam" hem werd "[...] gegeven in een tempel in de Himalaya [...]" (zie conferentie van 31.VIII.1974, op minuut 36'30).
 27. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master, Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.306.
 28. Louise-Marie Frenette, Omraam Mikhaël Aïvanhov - Life of a western Master, Stella Mattutina Edizioni, 2016, p.307.
 29. Een van de organisatoren, Hal Uplinger, geïnterviewd ter gelegenheid van de toekenning van een prijs door het Smithsonian Institution voor zijn bijdrage aan het succes van dit initiatief, zal zich herinneren: “Er was een spiritueel leraar, een Bulgaar die in Frankrijk had onderwezen gedurende ongeveer 50 jaar. Zijn naam was Omraam Mikhael Aïvanhov. Zijn filosofie werd over de hele wereld in boeken verwerkt. Ik weet niet eens in hoeveel talen. We hebben hem een minuut lang gefilmd en een deel van zijn boodschap over honger was om de organen van het lichaam te beschouwen en te zien hoe deze organen moeten samenwerken om de mens te laten leven. Wat betekent dat wij, onze organen zijnde de verschillende landen van de wereld, moeten samenwerken om onze planeet te laten leven. We keken naar de verschillende geluidsbanden die overal vandaan kwamen en ik zag zijn geluidsband. Helemaal aan het einde van zijn bericht draaide Omraam Mikhael Aïvanhov zich om naar de camera, pauzeerde, keek in de camera en zei: "Deze show over honger zal de wereld veranderen". En toen wist ik dat de show zou plaatsvinden”.
 30. Svezda (Stella Bellemin), Vie et enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (Éditions F.B.U., 1971); André Jehan, Qui est le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (Éditions Prosveta, 1974).
 31. In alle publicaties stelt zijn uitgever dat: "Gezien het Onderricht van de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov uitsluitend mondeling was, werden zijn boeken samengesteld op basis van zijn geïmproviseerde voordrachten, die neergeschreven werden en op band werden opgenomen". In ieder geval zijn de meeste delen van de ‘Verzamelde Werken’ persoonlijk door de auteur beoordeeld.
 32. In lijn met dit perspectief is de gezaghebbende positie van de "vader" van vredesstudies in de academische wereld, Johan Galtung, die opmerkt hoe belangrijk een syncretische visie op de verschillende religies kan zijn in het proces van vredesopbouw, en die een methode ontwikkelde (de Transformatie Methode) en in zijn strategische en tactische aspecten expliciet inspiratie put uit de hindoeïstische, boeddhistische, christelijke, taoïstische, islamitische, joodse religies. Zie: Johan Galtung, TRANSCEND manual, p.10; Johan Galtung en Graheme MacQueen, Globalizing God - Religion, Spirituality and Peace (Peace, Development, Environment, 4), Transcend University Press (2008); Galtung, J. (2012) Religions Have Potential for Peace. Lezing op het Oecumenisch Centrum van de Wereldraad van Kerken, 22 mei. Genève: Wereldraad van kerken; Galtung, J. (1997/98) Religions, Hard and Soft, Cross Curents, 47 (4): 437–450.
 33. «“De tijd is rijp. Het Koninkrijk van God is nabij ", zei Jezus. Velen zullen erop wijzen dat er tweeduizend jaar zijn verstreken sinds Hij deze woorden uitsprak, en dat het Koninkrijk van God nog ver weg is: de Aarde is vandaag nog altijd de plaats van zoveel lelijkheid, ellende, hongersnoden, oorlogen! Hoe kunnen we deze profetie dan begrijpen? Met Zijn leer legde Jezus de basis van het Koninkrijk van God, voor degenen die het begrepen, is dat Koninkrijk al aangebroken. Ja, het is al aangebroken in de ziel en het hart van degenen die er voldoende klaar voor waren om het daar te vestigen, en van degenen die zijn leer van liefde konden accepteren en toepassen. Voor anderen is het nabij, is het in aantocht. En voor een derde categorie zal het komen… wie weet wanneer! Het is dus al gekomen, het komt eraan en het zal komen…de drie uitspraken zijn even waar». (Omraam Mikhaël Aïvanhov, Dagtekst van 16 oktober 2010, Prosveta), 2009).
 34. O. M. Aïvanhov, Het hoge ideaal, Prosveta. «Over het algemeen beschouwen we ideeën als abstracties; in plaats daarvan is een idee een levend wezen, een wezen dat handelt. Als je het niet weet, is dat omdat je je nog niet bewust bent geworden van de effecten die een idee heeft, zelfs in de diepte van je wezen. Bestudeer jezelf en ontdek hoeveel bepaalde ideeën je hebben gekwetst, terwijl andere je juist geweldig hebben geholpen. Op dat moment zal je begrijpen hoe belangrijk het is om in jezelf een goddelijk idee te koesteren dat alles kan transformeren, niet alleen in jou, maar ook buiten jou. Er is geen glorieuzer idee dan werken voor het Licht, voor het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid. Dit idee brengt goud in je voort, wat betekent dat het je gezondheid, vreugde, kracht, intelligentie, hoop, geloof zal brengen ... Je zal dankzij dit idee opnieuw hernieuwd, herrezen worden "(Omraam Mikhaël Aïvanhov, Dagtekst van 29/05/2010, Prosveta). “Jezus zei:" Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid ". Waarom ‘eerst’ het Koninkrijk van God? Omdat het een staat van perfectie vertegenwoordigt, van volheid. Alles zit erin: gezondheid, rijkdom, schoonheid, orde, vrijheid, vrede, wijsheid, liefde, vreugde ... Dit is waarom Jezus eraan toevoegt: "... en al het andere zal je in overvloed worden gegeven". Het Koninkrijk van God is de synthese van al het andere, van alle zegeningen waar je om kunt vragen. Je zegt: "Ah, als ik macht had ... als ik rijkdom had ... als ik schoonheid had!" Maar dat zijn slechts bepaalde aspecten van het Koninkrijk van God, het zijn slechts de attributen ervan, en zodra iemand er in het bijzonder naar begint te verlangen, is er een onevenwicht. Het Koninkrijk van God is in de eerste plaats een staat van evenwicht en harmonie. Als men op één punt aandringt, doet men dit noodzakelijkerwijs ten koste van iets anders en daarom introduceert men reeds het zaad van onbalans. Alles wat onze ziel, onze geest, ons hart, ons intellect en ons fysieke lichaam nodig hebben, is vervat in deze woorden: het Koninkrijk van God.” (Omraam Mikhaël Aïvanhov, Gedachte van de dag 5 december 2012, Prosveta).
 35. «Je zal vragen:" En wat is de ware opdracht? ". Wat Jezus aan alle mensen meegaf toen hij zei: 'Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is.' Ja, het zijn niet alleen christenen, maar alle mannen en vrouwen op aarde hebben deze opdracht te volbrengen. Aan jezelf werken met als finaal doel voor ogen, de perfectie van onze hemelse Vader is, want het is een grandioze opdracht, maar vereist tegelijkertijd ook een enorme bescheidenheid. Aangezien ze er duidelijk niet in zullen slagen in één leven, zullen mensen moeten reïncarneren om dit werk voort te zetten. Zo kan het Koninkrijk van God op een dag op aarde komen: door het geduldig en volgehouden werk aan zichzelf dat alle mensen zullen beslissen te ondernemen, en niet door de initiatieven van enkelen, die zich verbeelden dat de Hemel hun een speciale missie heeft toevertrouwd"(Omraam Mikhaël Aïvanhov, Gedachte van 7 maart 2016, Prosveta 2015).
 36. zie. O. M. Aïvanhov, Verzamelde Werken
 37. O. M. Aïvanhov, Op weg naar een zonnebeschaving, Izvor 201, Prosveta; De yoga van de voeding, Izvor 204, Prosveta [1] [2]
 38. «Als een mens sterft, wordt hij weer opgenomen door de wortels van de Kosmische Boom, maar al snel verschijnt hij weer in een andere vorm […] bij de dood, verlaat je de verschillende lichamen waarvan je jezelf de een na de ander moet bevrijden. Eerst het fysieke lichaam, en enige tijd daarna, een week of twee, het etherische lichaam; dan het astrale lichaam, en daarna duurt het veel langer, omdat in het astrale vlak alle hartstochten, lusten, lagere gevoelens opgestapelde zijn. En dit is de hel: het astrale vlak en het lager mentale[het mentale lichaam] waar je een tijdje moet blijven om jezelf te zuiveren. Daarna bevrijd je jezelf van het mentale lichaam, en hier begint het paradijs, met de eerste hemel, de tweede hemel, de derde hemel ... De traditie vermeldt dat er zeven zijn. Het is pas na volledig bevrijd te zijn, dat men naakt de zevende hemel binnengaat; 'naakt' dat wil zeggen gezuiverd, zonder belemmeringen. En dan komt de terugkeer van de mens naar de aarde, de geboorte van het kind. Hij kleedt zich allereerst met zijn subtiele lichamen (atmisch, boeddhistisch, causaal), dan met zijn mentale, astrale, etherische lichamen en tenslotte met het fysieke lichaam” (L'homme à la conquête de sa destinée, Izvor 202, Prosveta, 1981, p 161-162).
 39. Michaël Ivanoff, L'Alchimie spirituelle, Paris, Éditions Izgrev, 1947, p.|187-221 : "Les mystères de la galvanoplastie", p. 239.
 40. Sur Peter Deunov : O. M. Aïvanhov, Œuvres Complètes, Fréjus, Prosveta, t. I : La deuxième naissance, chap. 7 : "Le maître Peter Deunov" (1946) ; Hommage au maître Peter Deunov, Fréjus, Prosveta, coll. "Izvor", 1991, 114 p ; Éléments d'autobiographie, t. 2 : Auprès du Maître Peter Deunov, Prosveta, 2010, 453 p.
 41. Over de Universele Witte Broederschap: O. M. Aïvanhov, Verzamelde Werken I, Fréjus, Prosveta, La deuxième naissance, hfst. 8: "La chaîne vivante de la Fraternité Blanche Universelle"; Verzamelde Werken XV: L'amour et la sexualite. II, hfst. 9: "La Fraternité Blanche Universelle".
 42. O. M. Aïvanhov, La nouvelle lumière. Les nouvelles méthodes, Éditions Izgrev, 1958, p. 15-31: "Comment comprendre la nutrition" (1954); O. M. Aïvanhov, Attitude, comportement à observer pendant les repas (1968), collection de l'École divine, 20 p. ; Verzamelde Werken VII: De mysteriën van Jesod, 1: "De voeding, uitgangspunt voor het bestuderen van de zuiverheid ", III: "Het vasten"; Verzamelde Werken XIII: De nieuwe Aarde, hfst. 3, p. 43-52: "Voeding"; Verzamelde Werken XVI: Hrani yoga; U bent goden, Synopsis I, p. 376-386.
 43. O. M. Aïvanhov, Op Aarde zoals in de hemel, Synopsis II p. 506-508; U bent goden, Synopsis I, p. 358-376.
 44. O. M. Aïvanhov, Verzamelde Werken XIII: De nieuwe Aarde, bijlagen p. 209-251: "Gymnastiek oefeningen".
 45. Peter Deunov, Paneurythmie (paroles et musique). Paneurythmie : enregistrement orchestré, Prosveta, 2000 ; Muriel Urech, La paneurythmie de Peter Deunov à la lumière de l'enseignement d'Omraam Mikhaël Aïvanhov, Prosveta, 1993, p. 108.
 46. O. M. Aïvanhov, Verzamelde Werken VII, III: "Comment travailler avec les Anges des 4 Éléments pendant les exercices de respiration"; Verzamelde Werken XVIII: Connais-toi toi-même Jnani yoga. II, hfst. 12: "La respiration"; " Op Aarde zoals in de hemel, Synopsis II, p. 199-208:" Ademen: zich afstemmen op de ritmes van het universum".
 47. O. M. Aïvanhov, La Musique, Collection de l'École divine, 51 p. ; Artistieke en sprirituele schepping, Izvor 223 Prosveta; Op Aarde zoals in de hemel, Synopsis II, p. 183-198.
 48. O. M. Aïvanhov Verzamelde Werken XIII: De nieuwe Aarde, hfst. 10: "De kracht van de gedachte "; Verzamelde Werken XVIII: "Connais-toi toi-même." Jnani yoga. II, hfst. 6: "Concentratie, meditatie, contemplatie, identificatie".
 49. O. M. Aïvanhov, Verzamelde Werken X: Les splendeurs de Tiphéret; Verzamelde Werken XXIII: La nouvelle religion solaire et universelle. Verzamelde Werken XXVIII: La pédagogie initiatique. II, hfst. 10: "Le modèle solaire"; Méditations au lever du Soleil, brochure nr. 323, 1993, p. 32.
 50. O. M. Aïvanhov, Exercices et formules, Sèvres, Fraternité Blanche Universelle, collection de l'École Divine, sans date, 63 p. (182 enseignements); Verzamelde Werken XIII: De nieuwe Aarde, hfst. 1: "Gebeden"; Op Aarde zoals in de hemel, Synopsis II, p. 79-81, 134-166, 510-512; Le Notre Père, brochure, p. 36.
 51. O. M. Aïvanhov, Exercices et Formules, Sèvres, Fraternité Blanche Universelle, collection de l'École Divine, sans date, p.1-2.
 52. Éditions Prosveta Frankrijk (in het Frans)
 53. Uitgeverij Prosveta Benelux in het Nederlands; Uitgeverij Prosveta Nederland

Externe LinksBericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).