Muziek

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Muziek is de taal van de schepping. Vanaf het begin weerklinkt deze taal door de kosmos: door muziek manifesteert God zijn wijsheid, zijn liefde en zijn schoonheid. Begrijpend vanuit een inwijdingsoogpunt veronderstelt muziek de kennis van de ordening van de wereld, van mensen en dingen, de wetenschap van harmonische relaties tussen de microkosmos (de mens) en de macrokosmos (het universum). Het is gebaseerd op onveranderlijke principes die men niet kan schenden zonder het risico te lopen de weg kwijt te raken. Muziek vertelt ons over ons hemelse erfgoed en stelt ons in staat om, door op ons subtiele lichamen in te werken, het contact met ons vaderland van hierboven te herstelle ».[1]

Alles is trilling

« In het universum trilt alles, zingt alles, want elk geschapen wezen, van stenen tot sterren, zendt trillingen uit die zich voortplanten als geluidsgolven. Wanneer het hogere bewustzijn in de mens ontwaakt, wanneer hij in zichzelf de mogelijkheden tot meer subtiele waarnemingen ontwikkelt, zal hij deze grootse symfonie beginnen te horen die door de ruimte weerklinkt en dan hij zal de zin van het leven begrijpen. Alles is muziek in de natuur: de stromende beekjes, de bronnen die ontspringen, de regendruppels die vallen, het brullen van stortvloeden, het ononderbroken bewegen van de oceanen en zeeën, het fluisteren van de wind, het geritsel van het gebladerte, het gepiep van insecten , het gezang van de vogels ... Het is deze muziek van de natuur die vanaf het begin het muzikale gevoel in de mens heeft opgewekt en in stand heeft gehouden, wat hem ertoe heeft aangezet om zichzelf uit te drukken met een instrument of door gezang. Het is inderdaad door middel van muziek dat de mens spontaan zijn gewaarwordingen en gevoelens overdraagt; het is ook door haar dat hij zijn mystiek streven uitdrukt en de lof van de Schepper zingt ».[2]

De kracht van muziek

« Als we naar sommige muziek luisteren, voelen we dat die in onze ziel de herinnering aan een hemels vaderland doet ontwaken, de nostalgie naar een verloren paradijs. Het effect is direct, onmiddellijk. Plotseling herinneren we ons dat we uit de Hemel afkomstig zijn en dat we ooit naar de Hemel zullen terugkeren. Dat er ook muziek is die integendeel de grove instincten van de mens opwekken: sensualiteit, geweld, enz. Dat is zeker zo, maar het is niet de ware voorbestemming van muziek  ».[3]
« In de Levensboom behoort de muziek tot de sefira Hochma waar de Cherubijnen regeren. Cherubijnen zijn pure muziek en daarom leven ze in perfecte harmonie. Hochma is het gebied van het Woord (Logos), dat alles heeft geschapen, en het Woord is niets anders dan de muziek, de harmonieuze klanken die de materie hebben gevormd. Want de klank modelleert de materie en geeft er vorm aan. Wanneer je zingt, ook al besef je het niet, verbind je je met de Cherubijnen. En op dat moment werkt deze harmonie van klanken op je in, ze slaagt erin om de deeltjes van je fysieke lichaam te doen trillen totdat het op een dag een vorm verkrijgt van een volmaakte harmonie en schoonheid ».[4]

Hoe muziek te beluisteren

« Iedereen luistert naar muziek, maar meer als een tijdverdrijf, ter afleiding, voor het plezier… In een Inwijdingsschool luisteren we niet alleen naar muziek, we leren het te gebruiken om spirituele centra te activeren , om zich in de ruimte te projecteren, zich te verheffen, zich te veredelen, zich te zuiveren en de oplossing te vinden voor bepaalde innerlijke problemen […] Dus, als je naar muziek luistert, weet dan hoe je die kan gebruiken om een werk te doen, om door je gedachte vorm te geven aan wat je maar wenst. Je wenst zo veel dingen! Maar wat doe je om ze te verkrijgen? ... Wel, weet dat de muziek je alle voorwaarden geeft om je mooiste wensen te verwerkelijken, omdat zij een atmosfeer creëert die bevorderlijk is voor mentale activiteit. Het is als de wind die het zeil van je bootje opbolt. Dat bootje vaart weg van de kust en zeilt naar een nieuwe wereld, naar de goddelijke wereld. Muziek is een krachtig hulpmiddel om iets te realiseren ».[5]
« Als je naar muziek luistert, denk er dan aan om het voor je spirituele werk te gebruiken. Muziek creëert een atmosfeer, maar kan ook worden vergeleken met de wind die het zeil van een bootje opbolt en naar nieuwe horizonten voortduwt: de realisatie van ons ideaal en onze meest verheven verlangens. Observeer jezelf wanneer je naar muziek luistert: je voelt de vervoering, die je de neiging kan geven om je gedachten te laten afdrijven. Probeer ze liever te concentreren op de realisaties die je nauw aan het hart liggen. Er is een persoon die je gaat ontmoeten of een werk dat je moet doen: je kunt die ontmoeting of dat werk al bewust voorbereiden door naar muziek te luisteren. Ben je op zoek naar wijsheid, liefde, schoonheid? Denk eraan om door de muziek vervoerd te worden naar de spirituele regio's waar je ze in overvloed zal vinden. Geluid is een kracht die je voortstuwt, maar het is aan jou om te bepalen in welke richting je gestuwd zal worden».[6]

Een fantastisch hulpmiddel voor creatie

« Muziek is een kracht: elk toon, elke trilling veroorzaakt bewegingen in de ruimte en activeert krachten in ons. Leer muziek te gebruiken als innerlijk instrument voor creatie, om dankzij haar een formidabel spiritueel werk te kunnen ondernemen: ideeën, sublieme beelden projecteren die op een dag werkelijkheid zullen worden. Muziek kan een buitengewoon krachtige manier zijn om veel slapende cellen wakker te maken, om jezelf te veredelen, jezelf te transformeren, te perfectioneren; je moet dit niet over het hoofd zien. Muziek is een kostbare hulp bij elke realisatie. Telkens wanneer je naar muziek luistert, leg jezelf toe op wat je het meest wenst voor je evolutie. Als het om gezondheid gaat, beschouw jezelf dan als een heel gezond iemand: wat je ook doet, stapt, praat of eet, je hebt een stralende gezondheid die zich onweerstaanbaar aan anderen te kennen geeft. Als je intelligentie, schoonheid, kracht, wilskracht of stabiliteit wil verwerven, doe dit werk dan voor elk gebied waar je voelt dat er een tekort in jou zit, en op een dag zal je voelen dat je dankzij de muziek, grote transformaties in jezelf hebt voortgebracht. Je moet weten dat de gunstige effecten van muziek en zang tot in de meest sublieme regio's reiken ».[7]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • Artistieke en spirituele schepping, Izvor n°223, Ed. Prosveta (www.proseveta.be)

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voordrachten van Omraam Mikhael Aïvanhov (audio en/of video)

Externe links

 • Musique (Wikipedia, in het frans)
 • Musik (op Anthrowiki, in het duits)
 • La cymatique contemporaine (de akoestische figuren van Chladni, een Duitse natuurkundige (1756-1827), bewijzen de werking van geluid op vaste stof. Hier komt de hedendaagse cymatica vandaan).
 • Interview met Michel Duhamel in 2016 (de publieke opinie ontdekt, na tientallen jaren van miskenning, dat Joël Sternheimer's onderzoek, dat muziek, kwantumfysica en plant- en dierbiologie met elkaar verbindt, de invloed van geluid op de materie bevestigt, zonder te vergeten dat, in tegenstelling tot licht, de voortplanting van geluid de aanwezigheid van een materieel medium vereist).
 • Sonotherapie (Emmanuel Comte : zang, muziek als factoren van ontspanning en harmonie voor lichaam en geest).

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte
 32. Woord – Logos

Nota’s

 1. Dagtekst van 29 Oktober 2016.
 2. Op aarde zoals in de hemel, Synopsis n° 2, deel III, hoofdstuk 4, III.
 3. Op aarde zoals in de hemel, Synopsis n° 2 : deel III, hoofdstuk 4, III.
 4. Brochure n° 306, La Musique et le Chant dans la vie spirituelle, hfdst. 3.
 5. Op aarde zoals in de hemel, Synopsis n° 2, deel III, hoofdstuk 4, III.
 6. Dagtekst van 6 juli 2017
 7. Brochure n° 306, hfdst1, 3

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).