Lied Sila Zdrave e Bogatstvo

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Wanneer u zich moe of onwel voelt, zing dan: "Sila, zdravé é bogatstvo: Kracht en gezondheid zijn een rijkdom”. En u staat op om weer aan de slag te gaan.»[1]

Sila, Zrave e Bogatstvo - (Kracht, Gezondheid zijn rijkdommen) - Toonaard: Sol groot

Sila Zdrave e Bogatstvo-2018-Mélo Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Сила здраве е богатство, 
за живота на душата.
Sila zdravè è bogatstvo,
za jivota na douchata. 
Kracht, Gezondheid zijn rijkdommen
voor het leven van de ziel.

Uitleg bij het lied [2]

Historiek

We weten dat dit lied voor het eerst werd uitgevoerd op 3 januari 1940 en dat de harmonisatie van de hand van George Aubanel is.

Thematiek : de rijkdom van het leven van de ziel

Dit lied drukt de rijkdom van het leven van de ziel uit met veel dynamiek en vreugde! Het nodigt ons uit ons bewust te worden van het voorrecht in ware rijkdom te leven door de beheersing van onze kracht en de zorg voor onze gezondheid op alle niveaus : fysiek, etherisch, emotioneel en mentaal. Kracht en gezondheid zijn de uitingen van het zuiverste en mooiste leven.

Trefwoorden – sfeer van het lied

Geestdrift, enthousiasme, rijkdom, diepgang, actie, vrijheid, overwinning door vertrouwen en vreugde.

Energetisch verloop van het lied

Het lied is gestructureerd in de vorm "AABA" en wordt tweemaal in zijn geheel gezongen.

Eerste deel (maten 1-10): Kracht en gezondheid zijn rijkdommen!

Speels en zeer energiek, speelt het eerste deel op de levendigheid van ritmische en melodische contrasten. De atmosfeer van dit deel is elektrisch van aard.

Sila Zdrave e Bogatstvo-2018-Mélo Princ-1à10.jpg

In het ritme, een wens van vrijheid

Het lied begint met een sierlijke schwung waarin de dynamische vloeibaarheid van een vrij, geïmproviseerd en lachend ritme (maat. 1-6) wordt gecombineerd met de exactheid van een streng en feilloos gezongen ritme (maat. 7-8). Dit brengt het spel van de eerste zes maten weer in evenwicht. De maten 9 en 10 beëindigen het eerste deel en hernemen dezelfde "vrije beweging" van het begin.

Deze "vrije beweging" ontdoet het lied van elke vorm van ritmische fixatie; deze contrasten in interpretatie geven een gevoel van lichtheid, vastberadenheid en natuurlijk vrijheid.

« De Inspiratie speelt een grote rol bij het zingen. Degene die zingt met enthousiasme is vrij. Vrijheid bestaat alleen waar er beweging is. In occulte muziek is een grote tegenwoordigheid van geest, hart en wil vereist. Een evenwicht is noodzakelijk.»[3]

Met het ritme van de bouwsteen "gepunte achtste noot gevolgd door een zestiende noot" en het spel van polariteiten geeft de melodie ons heel duidelijk de richting aan om de "Si" te bereiken, het energetische doel van het segment. De regie is levendig, vastberaden en opbeurend. De achtste noten worden voortgestuwd en volgen deze impuls.

Het weergeven van de cadans op de gepunte halve noot, d.w.z. één tel per maat, in plaats van op de kwartnoot, geeft een impuls die de achtste noten vrijmaakt en ze laat zweven in een vreugdevol, improvisatorisch tempo.

In de melodie, de vreugde van een vlucht

De energieke melodielijn stijgt van "Re", de dominant van G majeur, naar "Si", de middelste noot, om glimlachend en zegevierend te rusten op de "Sol", de tonica, de basis van stabiliteit en verankering. Een grote sixt tekent zich af in de stijging van de melodie en geeft het lied zijn heroïsche, nobele en glorieuze karakter.

Dit zal ons opstuwen naar een andere dimensie, die van het leven van de ziel. Ons verlangen is vurig! Wij wensen ons bij deze gelukzaligheid van de Ziel aan te sluiten en haar te verrijken met ons vermogen om sterk, vrij en gezond te zijn.

Sila zdravè è bogatstvo is een lied gewijd aan de Vreugde, de deugd die onze oudere broeders beschouwen als de grondnoot van het zonnestelsel. Vreugde is als een lach, uitgedrukt in de vorm van een stijgende toonladder die aanbreekt op de "Si" van maat 2.

In de keuze van de woorden, de kracht van een mantra die het leven van de ziel verheerlijkt

De relatie tussen gezondheid en kracht wordt geënsceneerd als een spel waarin de ene de andere op onwrikbare wijze versterkt.

De muzikale parameters onderstrepen het vermogen van de Kracht (Sila), die zelf het gevolg is van een goede gezondheid (Zdrave). Gezondheid is de oorzaak van Kracht en drijft haar aan om ons de rijkdommen te brengen voor het leven van onze Ziel. Dit doel wordt verwoord in de herhaling van de woorden Sila Zdave e Bogatstvo op de wijze van een mantra. De mantraformule wordt 8 keer herhaald met bijzondere nadruk op het woord Bogatstvo dat "rijkdom" betekent. De herhalingen creëren een krachtige en overvloedige bundeling van energie.

Twee gedachten over kracht en gezondheid

 • Over de kracht
De ware kracht ligt binnenin, in het wezen dat leeft, denkt, handelt: hij is het die beslist, die over materialen beschikt, die bouwt. Echte kracht zit in de geest, in de wil, in de intelligentie van de geest.[4]
 • Over de gezondheid
Om uw gezondheid te behouden en te verbeteren, moet je leren je te concentreren op wat er in je leeft en dat versterken.[5]

Deel twee: Het leven van de ziel - maten 11 tot 16

Sila Zdrave e Bogatstvo-2018-Mélo Princ-11à16.jpg

Het tweede deel, heel wat zachter en contemplatiever, staat in schril contrast met het eerste. Het is het hart van het lied. Het wordt op een meer magnetische en rustige manier uitgedrukt. We zijn in een ander gebied van bewustzijn gekomen. De ziel heeft zich bevrijd van ongewenste emotionele banden en ademt spirituele zuurstof…

Gevoed door de impuls van de rijkdommen die tijdens het eerste deel zijn binnengebracht, ontwikkelt de ziel zich en bloeit vrijelijk in de hoge sferen van vrede, liefde en gelukzaligheid. Dankbaar genieten wij van de vruchten van de overwinning door middel van kracht en gezondheid.

Ook hier is de bouwsteen "gepunte achtste noot gevolgd door een zestiende noot" altijd aanwezig. Het onderstreept de ruime en majestueuze ontplooiing van de ziel. De stemming is zacht, mystiek en diep sereen.

Let op dat je het essentiële niet opoffert: de rijkdommen die je kan verwerven in de wereld van de ziel en de geest.[6]

Het "Da Capo" : De harmonieuze overgang tussen de twee werelden

Het "Da Capo" stelt ons in staat de afwisseling tussen de fysieke en de spirituele wereld op een evenwichtige manier te ervaren en te leren hoe we op een gepaste manier van de ene naar de andere wereld kunnen overgaan. Als we incarneren, is dat om het leven van onze ziel te verrijken.

Samengevat

Het perspectief van contrasten en "vrije beweging" zijn de meest waardevolle dimensies van dit lied, dat onvoorspelbaar en dynamisch moet zijn …

Het lied is opgebouwd op de manier van een groot spel met …

 • verschillende polariteiten die zich vermenigvuldigen van begin tot eind
 • uitwisselingen tussen de verschillende werelden
 • contrasterende stemmingen tussen de verschillende delen
 • de geest en de materie
 • het leven van de ziel en het bewuste leven
 • het enthousiasme van het eerste deel, aangevuld met de diepgang en spirituele verheffing van het tweede deel.

Sila Zdave e Bogatstvo is een lied waarmee het onmogelijk is om verveeld te raken!

De Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov zegt over dit lied:

« Als je moe bent, zing dan dit lied, het zal je energie geven. »[7]

Bibliografie

 • O. M. Aïvanhov, Les Puissances de la Vie, Œuvres complètes V, Prosveta.
 • O. M. Aïvanhov, De Vrijheid - Overwinning van de Geest, Izvor 225, Prosveta.

Externe links

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 4 februari 2007, Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. Dit citaat komt uit de onuitgegeven tekst Chants du Maître Peter Deunov - Explication ancienne, n° 66.
 4. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 28 januari 2002, "Jivot – het Leven", Prosveta.
 5. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 11 augustus 2002, "Jivot – het Leven", Prosveta.
 6. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 12 november 2002, Prosveta..
 7. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle)Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).