Lied Sila Jiva

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
« Dankzij zijn intellectuele vermogens heeft de mens gigantische dingen gerealiseerd op stoffelijk gebied. Men kan er niet naast kijken hoezeer de wetenschappelijke en technische vooruitgang het leven hebben veranderd, maar dat volstaat niet. De mens wordt nu geroepen om nog belangrijkere zaken te realiseren, dankzij de vermogens van de geest. Door meditatie en gebed moet hij een relatie leren aangaan met de wereld van de geest, zodat het licht, de liefde en de kracht van de geest neerdalen op aarde, in hemzelf en in alle mensen rondom hem. De technische vooruitgang kent bepaalde grenzen en kan zelfs gevaarlijk zijn, indien hij niet gecontroleerd wordt door een hogere visie op de dingen. De mens moet dus nog verder gaan en dankzij de geest zal het leven werkelijk getransformeerd worden, want de vrede, de vrijheid en de broederlijkheid zijn verwezenlijkingen van de geest.»[1]


Sila Jiva (Levende Kracht) – Toonaard: Sol groot

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ.jpg

Beluister het lied door het koor VERA (Canada)

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Сила жива,
Кажи ми де вода извира.
Кажи ми сладки думи две
Sila jiva,
kaji mi dè voda izvira.
Kaji mi sladki doumi dvé.
Levende Kracht,  
zeg me waar het water ontspringt.
Geef me twee lieve woordjes.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Sila Jiva werd gecomponeerd op 19 november 1922. Meester Deunov gaf de volgende uitleg over dit lied:

"In dit lied zoeken we naar de bron. De bron begint op de top van de berg en daalt al wippend over de stenen naar beneden. We hebben hier een heel mooi beeld. Het is een typisch Bulgaars motief. Bulgaarse volksliederen, vreugdevol en ritmisch, hebben uit deze bronnen geput ..."[3]

N.B. De melodische sequentie van maten 19 tot 33 maakt ook deel uit van de muziek van « Rayons de Soleil »

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ-19 à 31.jpg

Inleiding tot de betekenis van woorden

« Levende Kracht,zeg me waar het water ontspringt! Geef me twee lieve woordjes!»

Vaak nodigen de woorden in de muziek van meester Peter Deunov uit tot nadenken en vragen stellen bij de betekenis die deze taal ons wil meedelen. Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov verklaarde heel vaak dat zijn Meester zeer weinig uitleg gaf omdat hij het aan zijn leerlingen overliet om zelf naar de betekenis van de woorden en de muzikale taal te zoeken. Laten we ons dus afvragen: "Welke kracht is dit? Welk water is het? Wat voor 'lieve woordjes' zijn dat? We kunnen ons voorstellen dat de levende kracht de zon zelf is. Hij bestuurt ons zonnestelsel en reikt tot het ganse heelal. Die kracht bevindt zich gecondenseerd in ons als de seksuele kracht waaruit levend water ontspringt. Deze bevindt zich in het diepste van ons wezen, aan de basis van de ruggengraat. De levende kracht die ons bezielt is dus die van de zon zelf. Laten we nu eens kijken naar de "twee lieve woorden" die we willen horen. De mooiste en liefste woorden zijn die welke uit liefde voortkomen: "Ik hou van je!" De kracht waarvan het lied spreekt is de kracht van de goddelijke liefde die alles transformeert, een kracht die ons onsterfelijk en machtig maakt als God, zoals ons Hoge Ideaal ons voorhoudt. Het is in deze ongekende eenvoud dat Meester Peter Deunov op een beknopte manier het ultieme project van onze incarnaties op deze aarde schetst.

Thematiek: het spel van polariteit tussen Geest en Materie

Sila Jiva is een alchemisch lied.

Als we naar de structuur kijken, zien we dat Peter Deunov in dit lied het spel van de polariteit tussen Geest en Materie heeft willen onderstrepen. Sila Jiva roept de inspanningen op van het bewustzijn om zich met de Geest te versmelten, zodat deze laatste de materie kan binnendringen om haar te vergeestelijken.

Trefwoorden

Enthousiasme – Levendigheid - Gevoeligheid - Intensiteit

Energetisch verloop van het lied

Het ritme in 7/16

Het lied is geschreven in het ritme van de Retchenitsa-dans, in 7/16e. In de 7/16e maat symboliseren de eerste vier zestiende noten, symbolisch gezien, het vierkant van de materie en de laatste drie de driehoek van de Geest. Deze 4+3 metriek is dezelfde als die gebruikt wordt in het lied Les Voyelles. Wanneer de krachttoer van het zingen in 7/16e met een goede ritmische stabiliteit volbracht wordt, is de vibratie van de "Levende Kracht" een feit. Dit weerspiegelt de harmonieuze en complementaire vereniging van de twee beginselen : Geest en materie. Het lied straalt veel leven uit. Het laat zien hoe de materie, bij de gratie van "twee lieve woordjes", aanvaardt om het leven van de geest op een vloeiende manier te ontvangen, vrij, zonder vrees, zonder voorwaarden, in volmaakte harmonie!

Het lied in drie etappes

Etappe 1 (maten 1-18): de inspanning om zich bij de Geest te voegen

Het begin van het lied toont de enorme inspanning die ons bewustzijn zich moet getroosten om zich aan te sluiten bij de dynamiek van de Geest en deze in zijn eigen materie te verwelkomen.

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ-ex 1 à 18.jpg

De betekenis begrijpen van de woorden - "Levende Kracht,zeg me waar het water ontspringt!" (maten 1 tot 18)

In Sila Jiva wordt kracht ook gesymboliseerd door het beeld van de bron met zijn gutsen en kolken! Zoals hierboven vermeld, verwijst de analogie met het water van de bron naar een krachtige spirituele energie in de mens die Kundalini wordt genoemd. Gelegen aan de basis van onze ruggengraat, komt de Kundalini-kracht uit de wortel van ons wezen nabij de eerste chakra. Bij de gewone mens is deze energie in een toestand van rust. Net als de bron moet deze kracht in ons ontspringen, ontwaken en vrij aan het werk gaan om zijn scheppend vermogen op evenwichtige wijze tot uitdrukking te brengen. De dynamiek van het 7/16 ritme (4 + 3) moedigt dit proces aan! We hebben de 4 (het vierkant), die het basischakra voorstelt van waaruit de Kundalini-kracht opstijgt. Deze moet worden beheerst door de Geest, de 3 (de driehoek), opdat deze kracht nuttig en heilzaam wordt! Om de Geest te ontvangen, moet de Materie aan het werk gezet worden! Wij moeten weten wat wij ermee moeten doen, hoe wij haar moeten sturen, hoe wij haar moeten beheersen en welke betekenis wij eraan moeten geven. Het water dat van de basis van de ruggengraat uitstroomt, vertegenwoordigt onze innerlijke bron! We moeten zijn kracht kennen, zijn potentieel, zijn macht. De melodische vormgeving van het hele eerste deel van het lied stimuleert dit ontwaken en laat het ons aanvoelen.

Tweede etappe (maten 19 tot 23): de versmelting van Geest met Materie

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ-19 à 23.jpg

De inspanningen van het bewustzijn in het eerste deel leiden tot de versmelting van geest met materie.

Het begrijpen van de betekenis van de woorden – "Geef me twee lieve woordjes" (maten 19 tot 24)

"Geef me twee lieve woordjes" is een terugkerende uitdrukking in de liederen van de Meester. We vinden die met name in het lied Zapali Sé Ogueunia.

Na de stijging van de energie in het eerste deel, kan het vrouwelijke principe zich nu uitdrukken. De "twee lieve woordjes" komen van de Geest! Onze ziel spreekt dit verzoek uit omdat zij nu in staat is de innerlijke stem van de Geest te horen! Deze twee lieve woorden kunnen verschillende betekenissen hebben. We kunnen ons voorstellen dat het twee woorden kunnen zijn die betekenen "Ik hou van God" of "Ik hou van jou". In termen van melodie laat de octaafsprong in maat 19 zien dat ons bewustzijn hulp krijgt van de Geest om het doel van samensmelting te bereiken.

In maat 23 eindigt de frase op 'middelste Sol' en deze afsluiting laat zien dat de fusie tussen Geest en materie geslaagd is! De "middelste Sol" verenigt de "lage Re" van de Materie met de "hoge Re van de Geest".

Derde etappe (maten 24 tot einde): de overwinning van de Geest over de Materie

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ-24 à 31.jpg

De harmonische context van het lied laat ons een snelle passage horen in Si b groot, de paralelle toonaard van Sol klein. Deze harmonie brengt een glinsterende kleur en een pasteltint die prachtig past bij het idee dat door de tekst wordt opgeroepen. Terwijl het ritme van de dans ons er niet op voorbereidde, laat deze bijzonder welsprekende passage ons de nectar van de liefelijkheid proeven. Wij begrijpen dat wij, om onze verzuchting tot uitdrukking te brengen en deze "twee lieve woordjes" te horen, onszelf innerlijk moeten verzachten en ons ontvankelijk moeten opstellen (polarisatie); dit komt tot uiting in de toonzetting in Si b-groot. Hoewel de uitdrukking "Zeg mij" is vervoegd in de gebiedende vorm, verandert de harmonische context het in een nederige en dankbare bede. Het is een oprechte uitdrukking van onze wens om het Woord te horen weerklinken in al onze cellen en ze goddelijk te maken! "Twee lieve woordjes" kunnen ook staan voor onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten. Hoe vinden wij het evenwicht tussen deze twee beginselen in onszelf? Vanaf maat 24 horen we hoe deze "Levende Kracht" in evenwicht wordt gehouden door een gevoel van oneindige dankbaarheid. Dit komt tot uiting door het lied een veel meer ontroerende en gevoelige wending te geven! Het hart is verzacht en de kracht getemd. We geven uiting aan onze verbintenis om te groeien en te bloeien door deze levende kracht die een genade is in ons leven te brengen!

De melodie

Een zeer lage eerste noot - symbool van het onderbewustzijn in rust.

Het lied begint op een "lage Sol". Meester Peter Deunov, een violist, componeerde met zijn viool. De laagste noot van de viool is precies die 'lage Sol' : de eerste noot van Sila Jiva. Symbolisch gezien bevat de "lage SolSol" alle potentiële rijkdom van ons wezen dat slaapt in het onderbewustzijn en wacht op de juiste omstandigheden om tot bloei te komen en zich te manifesteren.

De melodische sprongen

Na alle opgebouwde energie van het eerste deel, zien we de aanwezigheid van grote melodische sprongen binnen de hoofdmelodie.

SILAJIVA-2018-Mélodie Princ-19 à 23.jpg

Het tweede deel van het lied opent met een octaaf interval tussen 'lage Sol' en 'hoge Sol', gevolgd door een kleine septiem en een kleine sixt. Dit creëert een dalende beweging op de woorden "Kaji Mi" wat betekent "Zeg me, Zeg me, Zeg me..." en we eindigen op "de middelste Sol", tonica van Sol mineur. Deze grote intervallen onderstrepen de omvang van de Kracht die moet worden aangewend opdat dit werk van vergeestelijking van de materie de nieuwe manier van leven in de mens wordt. Symbolisch brengt de "middelste Sol" het parcours van deze "levende kracht" in evenwicht. Als we het samenvatten...

  • De kracht begint aan de basis met de "lage Sol", reist dan naar de top met de "hoge Re" om zich dan te vestigen op de "middelste Sol".
  • In het eerste deel hebben we al twee 7e sprongen waargenomen in maat 7 en 9.
  • In het tweede deel lijkt de octaafsprong in maat 19 echt gigantisch! Dit moment symboliseert het moment waarop de materie de Geest volledig heeft omarmd en een groot realisatiepotentieel heeft. De voltooiing van de frase op de "middelste Sol" in maat 23 laat zien dat de versmelting tussen geest en materie geslaagd is! Deze 'middelste Sol' verenigt de 'lage Re' van de Materie met de 'hoge Re' van de Geest.
  • In het derde deel, vanaf maat 24, ligt de sfeer van de melodie tussen "Sol" en "Do" en het slot van het lied wordt weergegeven in een kalme en gelukkige ambiance waarin we navigeren in de middentonen. De volledig omgezette materie staat in dienst van de Geest!

Tot besluit

Sila Jiva viert de overwinning van de geest over de materie. Net als een volkslied, straalt Sila Jiva grote vreugde uit. De levende kracht waar we het over hebben brengt ons niet langer in de war en stopt met ons te kwellen! Die levende kracht gehoorzaamt aan de Geest en brengt ons troost, veiligheid en zekerheid.

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, Les Puissances de la Vie, Oeuvres Complètes V, Prosveta
  • O. M. Aïvanhov, De seksuele kracht of de gevleugelde draak, Izvor 205, Prosveta.

Externe links

Nota’s

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 27 april 2021, Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. « Les " Rayons du soleil " is een stuk dat deel uitmaakt van de Paneurythmie zoals die in Bulgarije wordt beoefend. Het is een dans begeleid door muziek. Het is de weergave in beweging van het ritme van het leven, de circulatie van twee energieën: elektrische energie en magnetische energie. Deze energieën komen uit het centrum van de zon en gaan door het centrum van de aarde om terug te keren naar de zon. Tijdens de dans vindt de circulatie van de zonnestralen plaats door de bewegingen van het menselijk lichaam die identiek zijn aan de beweging van de zonne-energieën. Deze energieën vertrekken van de zon en bewegen zich naar de aarde. Zo gaan de bewegingen van de paren (de stralen) die uit het middelpunt van de cirkel komen, naar de periferie en keren vanuit de periferie terug naar het middelpunt. Dit is de circulatie van de elektromagnetische energieën van de zon. In het verloop van de dans beschrijven de paren ook een cirkel in navolging van de aarde die om de zon draait». (Peter Deunov)Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).