Lied Pri Vsitchkite Ousloviïa

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Vrede, ware vrede is een stabiele en constante innerlijke gesteldheid. Als je die eenmaal werkelijk hebt gerealiseerd, kun je ze niet meer verliezen. Die vrede volgt je overal. Je zal zeggen dat het leven slechts een opeenvolging van tegenstellingen is: successen en mislukkingen, overvloed en armoede, gezondheid en ziekte, vreugde en verdriet ... en dat het dus onmogelijk is om zich altijd vredig te voelen. Toch wel, wanneer je elke dag de verbinding tussen je bewustzijn en de spirituele centra in je hersenen en zonnevlecht hebt leren maken, zal niets je vrede werkelijk verstoren. Je kan ziek worden, opeens al je fortuin verliezen, opgesloten worden, vervolgd worden, de personen waar je van houdt zien verdwijnen, als je je stevig hebt verankerd aan een vast punt in jezelf, zal deze vrede je niet verlaten. Ik zeg niet dat je niet meer zal lijden. Maar lijden betekent niet dat je je vrede verliest. Op voorwaarde dat je bewustzijn niet blijft steken op het niveau van de gebeurtenissen, vind je voor elke moeilijkheid, voor elke beproeving een verklaring, een waarheid die je kalmeert en troost. Omdat je erin geslaagd bent jezelf te verplaatsen tot een zeer hoge top, begrijp je dat je moeilijkheden en beproevingen van voorbijgaande aard zijn, dat je onsterfelijk bent, en dat er in jou een gebied is waar geen enkel kwaad je nog kan bereiken.»[1]

Pri Vsitchkite Ousloviïa (In alle omstandigheden) – Toonaard : Fa Groot

PRIVSITC-2018-Mél Princ.jpg

Beluister het Lied door het koor Vera van Canada

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
При всичките условия на живота, не губи своя мир
Живота е красив когато човекът е смел
Pri vsitchkitè ousloviïa na jivota, ne goubi svoïa mir. 
Jivota è krassiv kogato tchovèkeut è smell. 
Verlies in alle omstandigheden van het leven je vrede niet.
Het leven is mooi als de mens moedig is.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Dit lied werd op 4 november 1934 gecreëerd. De muziek en de tekst zijn van Meester Peter Deunov. De harmonisatie is van Andrée Métraux.

Thematiek : Vrede en Moed of de toepassing van kennis door middel van de Liefde ...

Pri Vsitchkite Ousloviïa is een dynamisch lied van "uitvoering". Het nodigt ons uit de handen uit de mouwen te steken en het onderricht dat we hebben ontvangen in praktijk te brengen. Het suggereert dat we aan de slag gaan, onze zwakheden overwinnen met onze moed, en door onze voortdurende inspanningen onze materie goddelijker maken om haar soepeler en kneedbaarder te maken. Het moedigt onze materie aan om goddelijkheid te aanvaarden en vergeestelijkt te worden.

Trefwoorden

Vrede, moed of de liefde voor actie, vreugde, toewijding, stabiliteit, vastberadenheid.

Verloop van het lied

Deel 1: "Verlies in alle omstandigheden van het leven je vrede niet"

PRIVSITC-2018-Mél Princ-1à16.jpg

Het lied begint met vreugde, met dansen, met veel enthousiasme en geeft ons deze raad: "Verlies in alle omstandigheden van het leven je vrede niet".

Het eerste deel is een snel Allegro in een maat van drie. Het bezingt opgewektheid ondanks het feit dat wij in de loop van ons leven te maken krijgen met een veelheid van onvoorspelbare en soms moeilijke omstandigheden. Deze omstandigheden bevatten de essentie van ons werk op aarde. Of het nu in de vorm van beproevingen of uitdagingen is, deze situaties leren ons alles te overwinnen, sterker te worden, beter te worden, weer de wezens te worden die we oorspronkelijk waren, in volmaakte verbinding met God, geschapen naar zijn beeld en strevend naar zijn gelijkenis. De omstandigheden van het leven drijven ons ertoe onszelf te individualiseren, zelfredzamer, meer verlicht en flamboyant te worden, tegen alle verwachtingen in en met het doel goden op aarde te worden!

In een zeer heldere toonaard Fa groot resoneren "de omstandigheden" aan het begin van het lied. De melodie gaat van de bovenste dominante naar de onderste dominante in een dalende beweging die een "duik in het leven" en de vele gevolgen daarvan oproept.

PRIVSITC-2018-Mél Princ-1à5.jpg

In verschillende liederen van de meester Peter Deunov stellen we vast dat de melodieën afdalingen maken in een gezamenlijke beweging, terwijl ze het gevoelige vermijden, hier bijvoorbeeld is er geen "Mi". We vinden dezelfde dalende formule in het Evera-lied. Naar onze mening geeft deze weglating het lied een openhartiger karakter, misschien om een al te sentimentele uitdrukking te vermijden. In ieder geval nodigt het ons uit na te denken over de rol van het gevoelige en zijn inwerking op onze psyche.

Ritmisch geeft het ternaire ritme met de "achtste noot" het lied zijn speels karakter en verzacht het de meer impulsieve en directe kant …

Vanaf maat 6 herneemt de melodie met een "Sol" en beweegt zich opwaarts naar de vrede, en de harmonisatie gebruikt overlopende kleuren van de toonladders van C-groot, D-klein en A-klein. Tenslotte is het in de tonen van La klein dat de vrede wordt gevestigd. De modale harmonisatie van maat 15 en 16 tilt ons uit de tijd en deze maten leiden naar een climax, die het doel vertegenwoordigt waarvoor we geïncarneerd zijn: de herontdekking van de VREDE!

Als wij onze vrede verliezen, zijn wij overgeleverd aan alles om ons heen en worden wij de speelbal van onze emoties. De vrede die in de maten 15 en 16 wordt bereikt, is het resultaat van veel werk aan ons astraallichaam.

Deel 2: "Het leven is mooi als de mens moedig is."

PRIVSITC-2018-Mél Princ-17à22.jpg

Dit deel wordt tweemaal herhaald, de melodie werd gemoduleerd in Re klein, de verwante toonaard van Fa groot. Het wordt nog steeds met veel verve gezongen, maar het metrum is nu binair in een vastberaden karakter dat kracht en stabiliteit aanbrengt.

De boodschap van het tweede deel is gericht op de overwinning van de durf.

Voor durf is niet in de eerste plaats kracht nodig, maar vooral moed! Inderdaad, dankzij de moed kunnen wij, ongeacht de omstandigheden, ons werk volbrengen. Gedurfde actie stelt ons in staat onze levensopdracht te realiseren, te belichamen!

Dit lied leert ons dat het leven mooi is door onze vrijwillige inzet om innerlijk in vrede te blijven. Deze kostbare vrede werkt op ons als een nieuwe bril!

Het stelt ons in staat de waarheid van het Leven te zien zonder luchtspiegelingen en illusies, als voorbereiding op het Goddelijke Leven. Schoonheid in alle omstandigheden vervangt beproeving of straf...

Pri Vsichkite Usloviya onthult ook dat de schoonheid een gevolg is van de vrede!

Helemaal aan het eind van het lied kunnen de sopranen de hoofdmelodie een octaaf hoger zingen. Dit brengt veel licht en onderstreept nog eens de schoonheid van deze overwinning.

Besluit

Pri Vsitchkité Ousloviïa is de visie in de tegenwoordige tijd.

In deze tegenwoordige tijd, hebben we de sleutels om ons dagelijks werk te volbrengen.

De woorden van het lied, waar elk werkwoord is vervoegd in de tegenwoordige tijd, betekenen dat deze geestesgesteldheid toegankelijk is... op dit moment...

Pri Vsichkite Usloviya leert ons om te gaan met de spiegels van het leven, om de illusies te doorbreken en innerlijke vrede te vinden door moed en bewondering.

Bemerkingen van de Meester bij het lied[3]

“De echte durf is om de spirituele ideeën te durven propageren.
Wanneer we ons verbinden met de entiteiten van de lichtende gebieden, wordt het leven mooi.
De vrede waarvan dit lied spreekt is het resultaat van een immens werk van harmonisatie van de drie essentiële factoren in de mens: hart, verstand en wil.
Het lied voegt eraan toe: "Verlies uw vrede niet".
Vrede is een resultaat dat aantoont dat factoren, elementen, krachten en organen in harmonie zijn, in evenwicht zoals de klanken in een symfonie.
Vrede en geluk vereisen twee innerlijke voorwaarden:
de ene met betrekking tot de manier van opvatting van dingen,
de andere met betrekking tot de manier om ze te voelen.
Zonder deze voorwaarden en de bereikte overeenstemming tussen het hart en het verstand, zullen anarchistische en chaotische elementen de innerlijke rust verstoren.”

Werken en/of voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov over dit onderwerp

  • O. M. Aïvanhov, Ken uzelf, Izvor 222, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Spiritueel leven – 112 gouden regels, Izvor 227, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, De weg van de stilte, Izvor 229, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, De zaden van het geluk, Izvor 231, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, 'De lach van de wijze, Izvor 243, Prosveta.

Externe links

Nota’s

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 30 mei 2019, Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle)

Bericht aan de lezer : de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).