Lied Otche Nach

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

«Je moet God niet liefhebben en zoeken voor jezelf, maar voor Hem, als een zoon of dochter die alle vreugde vindt in het deelnemen aan het werk van zijn of haar vader en moeder. Toen Jezus ons leerde te bidden: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel’, gaf hij ons juist het te realiseren programma. Wíj dienen de naam van God in onszelf te heiligen, wíj dienen Zijn koninkrijk in onszelf naar beneden te brengen en wíj dienen Zijn wil te volbrengen zoals de engelen dat in de hemel doen. Wat wij voor God doen, doen we ook voor onszelf, aangezien wij in Hem zijn en Hij in ons is.»[1]

Otche Nach – (Onze Vader) - Toonaard: Re groot

Otche Nach Kedrov-2018-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Vera van Canada

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Отче наш, 
Който си на небесата!
Да се свети името Твое,
да дойде Царството Твое,
да бъде волята Твоя,
както на небето, така и на земята.
Хлебьт иаш
Които ни го даваш всеки ден
Даи ни го и днес,
и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме 
на нашите длъжници.
Не ни въвеждай вьв изкушение,
но избави нас от лукаваго;
защото иа Тебе принадлежи
царството, и силата, 
и славата вьв веки веков!
Амин
Otche nach 
koïto si na nebessata 
da se sveti Imeto Tvoïe 
da doïde Tsarstvoto Tvoïe 
da beude Voliata Tvoïa 
kakto na Nebeto taka i 
na Zemiata. 
Hlebeut nach 
koïto ni go davach vseki den 
Daï ni go i dness 
i prosti ni deulgovete nachi 
kakto i nie prochtavame 
na nachite dleujnitsi. 
Ne ni veuvejdaï veuv 
iskoucheniïe,
no izbavi nass ot 
loukavago.
Zachtoto na Tebe 
prinadleji 
Tsarstvoto i Silata 
i Slavata veuv veki vekov! 
Amin
Onze Vader, 
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan
onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van  het kwade.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Uitleg bij het lied [2]

De woorden

De woorden van het Otche Nach-lied zijn die van het Onze Vader-gebed, het meest voorkomende gebed onder christenen, het gebed dat Jezus aan zijn apostelen heeft geleerd en dat in het Nieuwe Testament staat.

De compositie

De muziek van Otche Nach is van Nikolai Kedrov (Rusland) met een toevoeging van Vincent Petit (Frankrijk)

Nikolai Kedrov (1871-1940) werd geboren in St. Petersburg, tijdens het Russische Tsarenrijk, in het gezin van een orthodoxe aartspriester. Als musicus in de Sint-Petersburgse traditie groeide hij op in een zeer religieus gezin. Er het is zo dat in de orthodoxe godsdienst alle priesters kunnen zingen omdat het deel uitmaakt van hun ambt. De muziek van Kedrov's Otche Nach (Onze Vader) is een zeer beroemd muziekstuk dat in veel orthodoxe kerken wordt gezongen. Vaak wordt het vertaald in de taal van het land waar het gezongen wordt. Zo vinden we het in de orthodoxe kerken van Bulgarije en vertaald in het Bulgaars. Aan het eind van het lied eindigt Kedrov zijn compositie met het woord "Lukavago", dat "van het Kwaad" betekent. Het is zeker op verzoek van de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov, dat een laatste extra gedeelte werd gecomponeerd en aan het lied werd toegevoegd door Vincent Petit door de woorden van het loflied over te nemen: "Want van U is het Koninkrijk, de Macht en de Glorie". Vincent Petit componeert dit laatste deel in dezelfde geest als die van Kedrov en geeft het einde van het lied een glorieus en intens slot. Hij behoudt prachtig de algemene geest van de recitatiefstijl, zoals aangebracht door Kedrov en dit alles geeft een homogene samenhang aan het hele lied.

De plaats van Otche Nach in het werk met koorzang van de Broederschap

De muziek van Kedrov's Otche Nach werd door de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov overgenomen voor het koorzangwerk binnen zijn spiritueel Onderricht van de Broederschap. Het is het enige lied in zijn lijst van 55 liederen dat buiten het repertoire van Peter Deunov of een van zijn discipelen valt. Kedrov's Otche Nach behoort tot het liturgisch repertoire[3] en is geen initiatiezang[4] zoals de liederen van Peter Deunov. Dit feit doet niets af aan de waarde ervan. Otche Nach is een zeer diepzinnig en waarachtig liturgisch lied dat ons wil onderdompelen in de sfeer van een engelenwereld van vrede, licht en harmonie. Kedrov's Otche Nach is een zeer populair lied dat iedereen graag hoort omdat het een heilzame werking op het hart heeft. Het roept op tot bezinning en geeft ons het sublieme gevoel van broederlijke verbondenheid tussen alle menselijke zielen. We kunnen ons verschillende redenen bedenken voor de opname van dit lied in het repertoire van broederlijke liederen...

  • Zijn prachtige schoonheid,
  • Een blijk van consideratie en respect van de Meester Omraam Mickaël Aïvanhov jegens zijn Meester Peter Deunov die zelf afkomstig was uit een familie waarvan de vader een orthodox priester was
  • Zijn vermogen om onze religieuze gevoelens te bezielen
  • Dit lied, dat overal in het christendom wordt gezongen, verbindt ons met alle christelijke gemeenschappen en met de duizenden zielen die dit gebed hebben uitgesproken.

Daarom heeft Meester Omraam Mickaël Aïvanhov dit lied gekozen om het te verbinden met die van Peter Deunov.

Trefwoorden – sfeer van het lied

Herinnering, eenvoud, devotie, gevoel voor het sacrale, bezinning, gebed.

Wat betreft de muziek

Het lied is geschreven in de syllabische stijl van een recitatief. Door zijn grote melodische eenvoud kunnen de woorden en het gevoel van de harmonie alle aandacht krijgen. De melodie, opgebouwd uit herhaalde noten, suggereert een grote innerlijkheid en diepte. Het is aan te bevelen het vrij en legato te zingen, om het klankbad van de lang aangehouden harmonieën te laten doordringen. Het voert ons mee naar de rust van een warme kerk met muren vol iconen, de een nog mooier dan de ander … Het harmonisch kader laat ons eenvoudige en natuurlijke opeenvolgingen horen. Het ritme, met hier en daar een paar triolen om te spren met het syllabische karakter van de gebruikte taal, is zeer rustig.

Tot besluit

Met grote eenvoud brengt Otche Nach vrede in ons hart. Het lied opent ons voor de schoonheid van het collectieve gebed, voor meditatie en gelukzaligheid.

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, De ware leer van Christus, Izvor 215, , Prosveta.

Externe links

Nota's

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 3 februari 2011, ’’ Onze Vader’’ - het te realiseren programma,Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).