Lied Malkiïat Izvor

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
''God is een bron die opwelt. En aangezien Hij de mens naar zijn beeld heeft gemaakt – een microkosmos geschapen naar het beeld van de macrokosmos – hebben ook wij in ons een bron die op de voorwaarden wacht om op te wellen en te stromen. Als we door de gedachte, door het gebed, erin slagen ons met de hemelse Bron te verbinden, laten we het water van onze eigen bron opwellen, en al onze cellen zullen worden besproeid, verlevendigd door dit goddelijke water dat door hen heen zal gaan. Dankzij deze bron die de liefde, het leven en het licht is, zullen we een volmaakt instrument in de handen van de Hemel worden. En dan zullen we in staat zijn om het programma te vervullen dat in deze bede van Meester Peter Deunov zo mooi en diepzinnig is weergegeven: ‘Heb het hart zuiver als kristal, het verstand stralend als de zon, de ziel wijd als het heelal, de geest machtig als God en één met God.’ .[1]

Malkiïat Izvor "(De kleine bron) – Tonaard: Re groot

MALKNEW-2017-Mél Princ.jpg

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Светъл лъч отгоре слиза малките цветя да озари. 

Близо изворче извира, Леко блика, шушне, шумоли 

и цветята вечно весели.
Svèteul leutch ot gorè sliza, malkitè tsvètia da ozari; 

Blizo izvortchè izvira, lèko blika, chouchnè, choumoli 

i tsvètiata vetchno vècèli.
Een heldere straal daalt neer van de hoogten om de kleine bloemen te verlichten.

Vlakbij ontspringt een kleine bron, licht, mompelt, fluistert, gorgelt

en verblijdt de bloemen zonder einde.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Malkiïat Izvor werd gecomponeerd op 21 januari 1925. De tekst en de muziek zijn van Peter Deunov.

Er bestaan verschillende harmonisaties en het is op de harmonisatie van de Franse componist en dirigent George Aubanel dat ons werk is gebaseerd.

In zijn commentaar op dit lied, onthult de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov dat "Malkïiat Izvor een lied is dat de pijnappelklier kan doen ontwaken. De pijnappelklier stelt de mens in staat om in contact te blijven met de onzichtbare wereld, de wereld van licht en waarheid. Malkiat Izvor heeft een zeer vrolijk karakter en de omgeving die het beschrijft verbindt ons met de levende krachten van de natuur. Het wekt onze verwondering, en verwondering is een van de beste kwaliteiten om deze klier te stimuleren.

Thematiek : Het Leven van de Natuur

Malkïiat Izvor ensceneert de verbondenhied tussen een "heldere lichtstraal" (de verlichte mentale wereld), "kleine bloemen" (de veredelde minerale wereld) en een "kleine bron" (de gezuiverde gevoelswereld).

Dit prachtige trio creëert een kleine familie waar:

  • het licht de vader vertegenwoordigt,
  • het water de moeder vertegenwoordigt en
  • de bloemen de kinderen vertegenwoordigen.

Op deze manier baart het huwelijk tussen licht en water het bloemenkind. Het is het mysterie van het leven dat vorm krijgt en de schoonheid ervan betovert ons …

Trefwoorden

Lichtheid, vreugde, vrolijkheid, stuwing, beweging

De toonzetting van het lied

Aan het begin van het lied evolueren we vanuit de wereld van het licht, van waaruit een heldere straal uit de Hemel neerdaalt (mt. 1 t/m 4). In een uitbarsting van vreugde en verwondering wordt die straal geïncarneerd in de mooie bloemetjes (maten 5) om ze te verlevendigen en naar de hemel te verheffen. Niet ver daar vandaan ontspringt een kleine bron en de zuiverheid van haar geklater en gefluister geeft de bloemetjes water en verlevendigt hen! Het water is totaal gelukkig en voedt de groeiende bloem.

Symboliek

De planten vertegenwoordigen ons onderbewustzijn. De vreugde die tijdens het lied vrijkomt, verlicht deze wereld waarin al onze onvermoede zorgen krioelen. Door vreugde en ontspanning wordt het kapsel van droefheid verbrijzeld en het is door de Kunst van gelukkig te zijn als lentebloemen dat wij weer in contact komen met de schatten van het goede die ook in ons onderbewustzijn aanwezig zijn.

Een energetisch traject op muziek

De uitbarsting van licht en de opkomst van de Levenskrachten (staven 1 tot 7)

De toonsoort van het lied in Re majeur is verbonden met de krachten van wederopstanding en vreugde. Aan het begin van het lied ontleent de melodie haar stuwkracht aan de tonica "Re" om geleidelijk te stijgen naar de energetische ondersteuing van de dominante "La". De "La" van maat 4 fungeert als springplank en bereidt ons voor op het bereiken van de "hoge Re" van maat 6, de tonica in het octaaf die de bron van licht en vrijheid vertegenwoordigt.

Een heldere straal daalt neer uit de hoogte om de kleine bloemen te verlichten. De betekenis van de tekst is verbonden met een ‘neerwaartse’ stroom, terwijl de melodische curve waarop de tekst is geënt ‘opwaarts’ is tot maat 6.

MALKNEW-2017-Mél Princ-1à7.jpg

Deze beweging geeft uitdrukking aan een perfecte complementariteit tussen de melodie en de woorden van het lied. De inwijdingsmuziek van Meester Peter Deunov is exacte muziek. Enerzijds is er de neerdaling van het licht, uitgedrukt in de woorden van het lied, en anderzijds de opstijging van het leven naar de hemel, weergegeven in de stijgende lijn van de melodie.

Ritmisch bekeken, presenteren de eerste 4 maten een reeks eenvoudige en regelmatige ritmes bestaande uit kwartnoten, achtste noten en witte noten.

In de maten 5 - 6 - 7 wordt de vreugdevolle dynamiek van de melodie verrijkt door de interpunctie van het "gepunte achtste noot/dubbele achtste noot" ritme, dat als een lachsalvo in het lied binnenvalt ... De overvloed van een stralend en gelukkig leven kleurt de groei van de bloemen en de wereld wordt opnieuw betoverd.

Binaire en ternaire metrieken volgen elkaar op gedurende het eerste deel van het lied. Ze creëren een gevoel van onregelmatigheid en onvoorspelbaarheid dat perfect past bij de vreugdevolle energieën van vernieuwing.

Het gezamenlijke werk van de Kleine Wezens van de Natuur (maten 8 tot 14)

Vanaf maat 8 en 9 daalt de melodie en vestigt zich op de tonica "lage Re", het licht keert terug naar moeder aarde waar niet ver weg "een kleine bron ontspringt".

MALKNEW-2017-Mél Princ-8-9.jpg

In de maten 10 - 11 - 12 - 13 - 14 komt de bron in actie. "Zachbtjesaan stroomt, fluistert, ruist ze en fleurt ze de bloemen op." Alle kleine Geesten van de Natuur zijn aan het werk en wisselen hun kostbare energie uit om leven voort te brengen. Zij communiceren met elkaar door middel van licht ... De sfeer is vrolijk, ontspannen, vol enthousiasme en de creativiteit van de natuur vloeit over in een melodie van herhaalde noten op een piramidale curve die de bewegingen uitdrukt van al dit leven dat in de natuur aan het werk is.

MALKNEW-2017-Mél Princ-10à14.jpg

= De vreugde van zuiverheid (maten 15-28)

De rest van het lied parafraseert en ontwikkelt de atmosfeer van vreugde. De uitwisseling tussen de lente en de bloemen gaat door ...

In de maten 15 tot 18 verschijnen slingers van zestiende noten bij de alten en sopranen in een melodische en harmonische progressie die veel energie opwekt.

De harmonisatie is zeer poëtisch en verrukt de Geesten met vrolijkheid. De lente en de bloemen zingen in parallelle derden, de zuiverheid en de vreugde van het water verfraaien alles!

De herhaalde noten op het woord "Veceli" wekken de nog slapende cellen als een schitterend vuurwerk.[3] De herhaling van deze hele passage (maten 15 tot 28) intensiveert het geheel.

MALKNEW-2017-Mél Princ-15à18.jpg

Het lied besluit met een herhaling van het hoofdthema met de bevestiging van de overwinning van de krachten van het Leven!

Besluit

Malkiïat Izvor is een scheut lente-vreugde. Het liedgenereert een enorme levensenergie in onze hele aura met de enscenering van het ontwaken van de krachten van de Natuur door middel van het Licht: zonder dit Licht zou niets bestaan hier op Aarde!

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, Les Puissances de la vie, Œuvres complètes V, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Geheimen uit het boek van de Natuur, Izvor 216, Prosveta.

Externe links

Nota’s

  1. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 26 december 2010, Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aivanhov, P. Deunov, Commentaries des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).