Lied Grée Grèé

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Als je 's ochtends je huis uitgaat om naar de zonsopgang te kijken, bedenk dan dat je een levend wezen gaat ontmoeten, zo levend als de hele natuur om je heen: de vogels, de dieren, de bomen, de bloemen… Want het leven, dat is het hele universum, dat ook bevolkt wordt door oneindig veel onzichtbare, maar werkelijke wezens. Dus stuur hun een groet: zeg hun dat je dankbaar bent voor de helderheid van de ochtend en al dat leven dat aan het ontwaken is. Je moet weten dat in dit levende en bewuste organisme, dat de natuur is en waartoe wij allen behoren, ook een veelheid van entiteiten klaar staat om bij te dragen tot de evolutie van de mensheid. De aarde, het water, de lucht, het vuur en de entiteiten die hen bewonen, hebben gezworen voor de Eeuwige allen te helpen, die werken om wezens te worden van vrede, harmonie en schoonheid. Vraag hen dus om te komen deelnemen aan de komst van het Koninkrijk van God op aarde; op een dag zullen miljarden geesten op weg gaan om te werken in de menselijke harten en hersenen, en de Hemel zal jou herkennen als een stichter van het nieuwe leven, een bron, een zoon, een dochter van God.»[1]

Greé Greé (Ze schijnt) – Toonaard: Sol groot

GREE-2021-Mél-Princ.jpg

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Грее светлината, 
На тревите, на водите, на цветята, на децата 
радост носи за сърцата. 
Greé svetlinata ! 
Na trèvité, na vodité, na tsvétiata, na dètsata, 
radost nossi za seurtsata.
Zij schijnt, het licht ! 
Ze schijnt voor het gras, het water, de bloemen, de kinderen,  
ze brengt vreugde in de harten.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Het lied werd geschreven in het voorjaar van 1924. Meester Peter Deunov was 60 jaar oud en meester Omraam Michaël Aïvanhov was 24.

De harmonisatie is het werk van George Aubanel en Gilles Hainault.

Thematiek: Het spel van licht in de krachten van de natuur

Hier zijn enkele woorden van Omraam Michaël Aïvanhov die het thema van het lied zeer goed samenvatten:

« Het is een van de liederen die ons introduceert in het Koninkrijk van de levende krachten van de natuur en ons helpt hun taal te begrijpen. De kracht ervan ligt in het ritme: het roept de activiteit op van de kabouters en de nimfen en verbindt ons met hen.»[3]

Trefwoorden

Vreugde - eenvoud - onschuld - verfijning - de Natuur

Energetisch verloop van het lied

Het lied wordt twee keer gezongen en bestaat uit twee delen.

De kracht van het lied in het ritme

De kracht van het ritme ligt ‘m in het spel van de herhaling, het principe van de regelmatige cyclus, alsook een erg regelmatige puls van achtste noten.

De aanwezigheid van deze periodieke en zeer speelse achtste noten geeft het lied zijn krachtige en toch onvoorspelbare uitstraling. Het herhalen van dezelfde ritmische beweging symboliseert een leerervaring en brengt grote vreugde en levenskracht voort in het etherische lichaam. We kunnen deze beweging vergelijken met de repetitieve spelletjes waar jonge kinderen zo op gesteld zijn. De cyclische herhaling van steeds dezelfde beweging maakt het mogelijk de gebaren geleidelijk aan onder de knie te krijgen, van de ondernomen actie te houden en ze vooral te beheersen.

Dit ritme verbindt ons met de activiteit van de kabouters (aarde-element) en de nimfen (water-element). Met deze twee elementen staan wij op het horizontale vlak in contact met de krachten van aarde en water. De sfeer is heel helder, zuiver en warm.

De taal van de natuurkrachten komt tot uiting in het harmonische wiegen en het speelse, lichte en levendige stuiteren van al die achtste noten die samen dansen.

De melodische structuur

In het eerste deel van het lied (maten 1 tot 7)

We zien de cyclus van een melodische golf die in de eerste zeven maten terugkomt.

Laten we nu de structuur van één maat meer in detail analyseren:

GREE-2021-Mél Princ-exemple 1.jpg

We zijn in 5/4 en we zien dat de eerste drie tellen een repititief stijgend tertsenspel vormen. Symbolisch wordt enig werk uitgevoerd om het doel te bereiken op de vierde tel met de "G", de tonica. De 4e tel is het hoogtepunt van de maat, het vertegenwoordigt ons doel, een spirituele verheffing te beleven. Dan beeindigt een korte dalende formule van 4 achtste noten de maat. Dit brengt het gevoel van vervulling met zich mee door het overvloeien naar een gelukkige en zegevierende afloop.

In de structuur van de eerste 7 maten zien we de speelse activiteit van de kleine natuurgeesten die de materie vormen met de krachten die hen zijn gegeven, en die de planten verzorgen met al hun vreugde, ijver en liefde. De sfeer van het lied is getint met een vreugdevolle, pure, kinderlijke onschuld …

Samengevat is het eerste deel verticaal en uitstralend van aard. Het gaat over het zich verheffen naar ons spirituele doel in vreugde en liefde.

In het tweede deel van het lied (maten 8 tot het einde)

De melodie gebruikt herhaalde noten, begint bovenaan en beschrijft een dalende beweging op deze herhaalde noten.

GREE-2021-Mél Princ-exemple 2.jpg

Na in het eerste deel gewerkt te hebben om op te stijgen en toe te treden tot de wereld van het licht, leert het tweede deel ons dus het hogere in het lagere te verankeren. Dat is de rol van de herhaalde noten! Zij helpen om het spirituele in het materiële te verankeren. Muzikaal gezien, brengt Meester Peter Deunov het licht van de geest naar de materie.

Dit tweede deel concretiseert de inspanning van de geest in zijn vermogen tot manifestatie. Het succes komt meer precies in maat 12 met de grote dalende sprongen van het septiem en de sixt. Het licht amuseert zich en het gevolg van zijn spel is vreugde te brengen door te schijnen waar het ook terechtkomt in deze sprookjesachtige omgeving. Wij zien de gelukkige gevolgen voor de Natuur van de inspanning om dit te bereiken …

N.B. In de harmonisatie kan men zich voorstellen dat het contrapunt van de sopraansolist de begeleiding symboliseert van de hogere geesten die het spel der krachten in de natuur aan het werk zien. Deze spirtuele aanwezigheid maakt het lied nog levendiger, gezegend en zegevierend in zijn onderneming.

De tekst

Het thema van de woorden van het lied onderstreept het idee van het spel van licht in de natuur.

“Het licht schijnt!” Dit is het licht dat vertaald wordt met het woord “svetlinata” en verwijst naar het fysieke licht. Dit licht kan worden vergeleken met dat van een klein vlammetje dat vriendelijk flakkert. Het licht schijnt “voor het gras, het water, de bloemen, de kinderen en brengt vreugde in de harten”.

Het lied viert de enscenering van het leven met de vreugde van de zegeningen van het licht zo vrij en zo stralend in de vorm van een opstijgen in een opwaartse luchtstroom van warmte ... We voelen het belang van het verinnerlijken van deze vreugde op een actieve en serene manier.

Tot besluit

Dit lied beschrijft een stijgende golf met een top en een bodem die het leven met zijn ups en downs weergeeft. Men kan niet steeds aan de top blijven... Men moet altijd terugkeren naar de bodem en dan weer opstaan. Greié Greiè is een uitstekend voorbeeld van de contextuele realiteit waarin wij leven. De mensheid gaat door immense golven... Elke beschaving moet zich inspannen om de top te bereiken en weer naar beneden af te dalen, maar zonder ooit de band met de bron van alle leven te verliezen.

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, De nieuwe aarde, Verzamelde Werken n°13, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Geheimen uit het boek van de natuur, Izvor 216, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Les Révélations du Feu et de l’Eau Izvor n°232, aux Éditions Prosveta

Externe links

  • Peter DEUNOV – Greé, Greé op Youtube door het koor Kastalski van Moskou (Dir : Gilles Hainault).
  • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisteren, kan je naar het YouTube van Ideal Projects gaan.

Notes

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 20 maart 2012, "De geesten van de Natuur", Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle)Avis au lecteur : la rédaction de cet article, provisoire et non limitatif, est seulement un point de départ, puisque le sujet a été examiné plus en détail par Omraam Mikhaël Aïvanhov dans ses diverses conférences données entre 1938 et 1985. En lisant ou en écoutant directement ces conférences, publiées par les éditions Prosveta, propriétaire exclusif des droits de son travail, le chercheur y trouvera encore d’autres aspects intéressants et importants. Par conséquent, cet article n’exprime pas de manière complète et exhaustive la pensée d'Aïvanhov sur ce sujet.


OmraamWiki est un projet international réalisé avec la contribution des fonds de recherche scientifique de l'Université pour les étrangers de Pérouse (Département des Sciences Humaines et Sociales)