Lied Evera

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
”Ieder jaar in de lente, bij de terugkeer van het licht en de warmte, beginnen alle zaden die onder de grond zitten te ontkiemen. Dat weet je, dat heb je al gezien, maar je hebt niet begrepen dat een identiek verschijnsel zich ook in jou kan voordoen. Want ook in jou bevinden zich zaden en kiemen, dat wil zeggen kwaliteiten en deugden die God daar vanaf het begin heeft neergelegd. En als die niet ontkiemen, komt dat omdat je er niet aan denkt je bloot te stellen aan de stralen van de spirituele zon. Indien we vanaf de eerste dagen van de lente elke ochtend naar de zonsopgang gaan kijken, naar de zon die het zuiverste beeld van de Goddelijkheid is, doen we dat om onze zaden de beste voorwaarden tot groei en manifestatie te bieden. Niemand hoeft zich intelligent, geleerd of wijs genoeg te voelen om deze praktijk te minachten. Zowel op het spirituele vlak als op het fysieke ontkiemen de zaden slechts dankzij de zon.”[1]

Evera (De Spirituële Lente ) – Toonaard : Fa groot

EVERA-2019-Mél-Princ.jpg

Beluister het lied door het koor VERA (Canada)

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Слънцето грей, 
гали с’лъчи цветенца 
и треви, и нас. 
На ранина възторжено играем ний. 

Въздух благодат. 
Птички хвъркат весело над нас.

Природата сияе цела в’красота.
 
Росна тревица блеснала в’елмаз. 

Цветята леят аромат.
Sleuntsèto greï, 
gali s'leutchi tsvètentsa 
i trèvi i nas. 
Na ranina veuztorjèno igraem niï. 

Veuzdouh blagodat. 
Ptitchki hveurkat vèssèlo nad nas. 

Prirodata siïaè tsèla v'krassota. 

Rosna trèvitsa blèsnala v'elmaz. 

Tsvètiata lèïat aromat. 
De zon schijnt, de zonnestralen strelen de bloemen, de kruiden en ons.
‘s Morgens dansen we met enthousiasme.

De lucht is een zegen.
Boven ons fladderen de vogels vrolijk met hun vleugels.

De hele natuur straalt van schoonheid.

Het met dauw bedekte gras schittert als diamanten. 

De bloemen stuiven hun aroma uit.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Evera is het eerste lied van het drieluik, dat ook de liederen 'Iskatcham Az' en 'Svetal Den' omvat. Het is ook het 11e deel van de Paneurythmie.

De muziek is van Peter Deunov, de tekst is van Olga Slavcheva en de harmonisatie is van Andrée Métraux.

Thematiek

Evera viert de komst van de spirituele lente in de harten van de mensen.

Wanneer we het dansen, verbindt de opwaartse beweging van de handen ons met ons ideaal en de rijkdom van onze lotsbestemming.

Evera is ook de symfonie van de Natuur die nooit ophoudt voor ons te zingen ...

Zo spreekt de Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov over dit lied:

”Evera is een uitzonderlijke muziek die de lente oproept, de bloemen, de stralen van de zon. Het is een lied dat zowel zacht als krachtig is. Als je je wilt overgeven aan de Voorzienigheid, zing dan Evera. Het spoort ons aan om ons toe te vertrouwen aan de meest harmonieuze golven. Het is een uniek lied om ons over te geven in de armen van Moeder Natuur die ons wiegt en kalmeert. Gebruik liederen als een magische kracht in het leven. Neem hiervoor om te beginnen "Evera". Als je zorgen, verdriet, rouw, alles wat de ziel bezwaart wil verwijderen, zing dan Evera. Zing het ook als je een glimp wil opvangen van het ideaal, de toekomst van de menselijke ziel, het zal je enig zicht laten opvangen van je verre bestemming. Het is een juweel op de kroon van de Paneurythmie. Het moet worden gezongen met vreugde en zoetheid, op een lichtvoetige, etherische manier. Dit lied ontwikkelt de pijnappelklier.”[3]

Trefwoorden

Bezieling, lichtheid, vreugde, zoetheid, dans

De betekenis van het woord ‘Evera’

We kunnen het woord "Evera" vertalen als "spirituele Lente". Het behoort niet tot de gangbare taal van het Bulgaars. Om het lenteseizoen te benoemen, gebruiken de Bulgaren gewoonlijk het woord "Prolet".

Evera vertegenwoordigt dus de manifestatie van de Spirituele Lente in de Natuur en ook hoe de Spirituele Lente zich in de menselijke psyche zou moeten manifesteren. Evera getuigt van de verzoening tussen de mens en de universele wetten van de kosmische moraal. Wanneer wij in staat zijn bewust in deze Spirituele Lente te leven, zullen wij als de Natuur zijn: handelend met wijsheid en evenwicht, in staat om onze mooiste vruchten voortdurend aan te bieden, in overvloed en vrijgevigheid. Dat is de profetie die bezongen wordt in "Evera"…

Energetisch verloop van het lied : Een melodie op zoek naar evenwicht

Wanneer we de hoofdmelodie analyseren, zien we een perfect evenwicht tussen de verschillende delen van het lied. Laten we de structuur van de eerste acht maten als voorbeeld nemen.

EVERA-2019-Mél-Princ-1à8.jpg

De melodie is in 3/8. Het begint met een stuwende golf gedurende drie maten en daalt dan gedurende vijf maten op een zeer geleidelijke, trapsgwijze manier met gebruikmaking van herhaalde noten en gezamenlijke bewegingen.

De tekst van het lied roept de gepolariseerde relatie op tussen de zon en de natuur, tussen hemel en aarde. Allereerst komt de uitbarsting van de zon voor in de eerste drie maten. Het is zowel intens als krachtig. Dan, in de volgende vijf maten, toont het lied de fijngevoeligheid waarmee de zonnestralen de bloemen en alles wat op de aarde leeft aanraken. De zegeningen van de zon worden op een wijze en geleidelijke manier gedistilleerd (een trapsgewijs dalende melodie met herhaalde noten) om de natuur in staat te stellen het zonlicht goed te assimileren. De zon wil de aarde niet overweldigen. Hij kijkt haar intens aan, maar zijn handelingen tegenover haar zijn zacht en delicaat.

Deze gepolariseerde melodische structuur markeert het hele lied en symbolisch kunnen we er de weerspiegeling in zien van hoe kosmische liefde zich openbaart in haar hoogste graad. Er is een perfect evenwicht in het lied tussen de "plus" polariteit (de opwelling, de stijging, het momentum, de intensiteit) en de "min" polariteit (de geleidelijke afdaling naar zachtheid en tederheid!).

Samenvatting

Evera is een lied dat veel spirituele zuurstof in onze ziel aanbrengt. Haar lichtheid helpt ons onszelf te bevrijden van onze dagelijkse zorgen en haar vreugde is bevrijdend...

De melodische structuur en de bewegingen van de dans brengen ons weer in evenwicht, kalmeren ons en helpen ons in harmonie te komen met de levende krachten van de natuur.

Bibliografie

  • O. M. Aïvanhov, Geheimen uit het boek van de Natuur, Izvor 216, Prosveta.
  • O. M. Aïvanhov, Langage Symbolique, Langage de la Nature, Œuvres complètes n°8, Editions Prosveta.

Externe links

  • Peter DEUNOV – Evera op Youtube door het koor Vera (Canada). Dir : Gilles Hainault
  • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisteren, kan je naar het YouTube-kanaal van Ideal Projects gaan


Nota’s

  1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 28 maart 2017« Deugden zijn zaden die ontkiemen onder de spirituele zon», Prosveta.
  2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
  3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).