Laser-meditatie

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze meditatieve praktijk, in het leven geroepen door Omraam Mikhaël Aïvanhov, dankt zijn naam aan de verwijzing naar de fysische laser, het alom bekende instrument dat een lichtbundel met bijzondere uniformiteitskenstiltemerken produceert. Deze fysieke eigenschappen en de technische ontwikkeling van de laser hebben ervoor gezorgd dat het gebruik ervan nu in vele toepassingen aanwezig is. Aïvanhov zelf beschrijft de laser en zijn kenmerken op deze manier:

«Nog niet zo lang geleden heeft de wetenschap de laser ontwikkeld, die het mogelijk maakt om erg krachtige lichtbundels te bekomen en er technische hoogstandjes mee te verrichten, maar het is op een ander gebied, het spirituele gebied, dat ik met jullie wil spreken over de laser. De laser, afkorting van: “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” werd rond 1960 ontwikkeld door de Amerikaanse fysicus Theodore Maiman. Die laser werkt met een synthetisch robijnkristal in de vorm van een cilinder, waarvan de uiteinden aan één uiteinde een reflecterend en een semi-reflecterend oppervlak aan het andere hebben. Op dit kristal wordt een groene lichtflits afgestuurd die de chroom-atomen in de robijn exciteert (dat wordt optisch pompen genoemd). Wanneer de pompintensiteit van de flits voldoende is, wordt er een zeer intense lichtstraal uitgezonden vanuit het semi-reflecterende uiteinde. Laserlicht wordt gekenmerkt door fotonen van exact dezelfde frequentie - het is dus monochromatisch licht - dat in dezelfde richting worden uitgezonden, en in fase - het is dus ook coherent licht. Het zijn deze kwaliteiten die de laser interessant maken, want monochromatisch en coherent licht is licht van een buitengewone kracht. Ik ga niet in op de details die je desgewenst in gespecialiseerde boeken kan vinden.[1]

De Wet van de affiniteit volgen: trillen op dezelfde golflengte

Aïvanhov gebruikt vaak “analogieën”, in zijn Onderricht, dat wil zeggen, beelden of situaties van de alledaagse werkelijkheid om verschijnselen, realiteiten en waarheden van de geestelijke wereld en de innerlijke wereld van de mens te verklaren..

Ter illustratie van de laser, ook vanuit een technisch oogpunt, legt Aïvanhov naar analogie uit dat als een groep mensen zich tijdens een meditatie op hetzelfde onderwerp concentreert, het door denken en concentratie een "spirituële, energetische laser", d.w.z. een straal creëert van spirituele energie met bepaalde kenmerken. Om deze praktijk effectief te laten zijn, is het belangrijk te weten dat deze techniek gebaseerd is op het synchrone werk van de beoefenaars en de collectieve inspanning die iedereen levert om zich op hetzelfde onderwerp te richten. Deze inspanning stelt de beoefenaars in staat om unisono te beginnen vibreren, waardoor de intensiteit en de kwaliteit van de trillingen van de hele groep aanzienlijk toeneemt, waardoor deze energetische trillingen zich in de verre omgeving voortplanten. Dankzij de Wet van Affiniteit verspreiden deze trillingen zich en trekken ze al die wezens aan, zowel menselijke als engelachtige, die op diezelfde golflengte afgestemd zijn. Daarom kan de Lasermeditatie zeer effectief zijn, omdat het het resultaat is van een collectief werk dat één enkele vibratie produceert die in staat is om het bewustzijn van de mens op te wekken en de lichtende Entiteiten van de onzichtbare wereld aan te trekken.

«Ook wij kunnen een laser worden die prachtige verschijnselen en gebeurtenissen op de hele wereld voortbrengt, en daarvoor hebben we onze broeders en zusters nodig, die als atomen en elektronen zijn, om eenstemmig te vibreren op de frequentie van het kosmische Licht. Iedereen concentreert zich maar op één beeld: Licht. Zo wordt ieder's trilling afgestemd op dezelfde golflengte en wordt de Broederschap, die mediteert en zich concentreert op het Licht, een laser».[2]

Gezamenlijke meditatie op het licht

In 1964 kwam de Meester in Le Bonfin in zijn voordracht met het volgende verzoek:

«Vooruit, laten we wennen aan het idee om allen te verbazen die vanaf 1 augustus hierheen komen. Allemaal tegelijk op dezelfde dag. We moeten hen het voorbeeld geven. Slechts twee of drie minuten. Maar niet zozeer door niet te bewegen. Want ja, het is gemakkelijk om niet te bewegen. Nee, het is iets innerlijks: de stilte binnenin voelen.»
«Willen jullie me het plezier doen om het nog eens opnieuw te herhalen? Niet eens vijf minuten. Twee, drie minuten, maar dan wel zoals het hoort. En wanneer zal het goed genoeg zijn? Wanneer de gedachten precies gericht zijn op dat feit van aan niets anders te denken. Dat is het geheim.

Zo, willen jullie het nog steeds een keer hernemen? Want kijk, dit is een centrum waar we oefenen. Daarvoor zijn we hierheen gekomen. Om ons te oefenen.(… enkele minuten stilte) ...) Heus, je kon de stilte snijden met een mes. Zo compact, zo écht was zij. Zij bestond. Wat een kracht daaruit kan voortkomen! En iedereen wordt daar beter van. Maar we hebben geen idee van de krachten die we uit zo'n gesteldheid kunnen putten. De broeders realiseren het zich niet. En vooruit maar, laten we hetzelfde nog eens doen. Maar deze keer richten we ons niet langer op de vrede, op het evenwicht, ... we laten de gedachten los zodra we die vrede hebben hersteld. En dan projecteren we die op het licht. En we stellen ons voor dat er een licht om ons heen is: alles baadt in een oogverblindend licht. Komaan, en zoals jullie al aangevoeld hebben, zullen jullie de kracht van deze stilte merken. Jullie hebben het zonet gevoeld, ik heb het gevoeld. Het was geweldig. Welnu, jullie zullen andere, nog mooiere dingen voelen».[3]

Energie in de vorm van Licht

  • Om dit fenomeen van een laser te verkrijgen is het voldoende dat het onderwerp waar iedereen zich op concentreert precies het Licht is.
  • “Ja, maar bij de laser worden, natuurlijk door warmte, op elektrische wijze, door middel van elektronische wikkelingen rondom een kristal, ... worden de atomen gedwongen te trillen op dezelfde golflengte. En op deze manier is er een kracht, een macht, een energie die daar vrijkomt ... energie in de vorm van licht.”
«Het zijn wetten die de Ingewijden kenden. En zij werkten gedurende duizenden jaren: hoe ze hun deeltjes, de atomen van hun fysieke lichaam, in harmonie konden laten trillen met een idee, een doel, een ideaal. Wanneer een Ingewijde erin slaagde om al deze factoren in zichzelf in dezelfde richting te laten werken zodat het hart, het verstand en de wil allemaal hetzelfde vroegen, namelijk de realisatie van iets zodanig hemels, zo goddelijk... op dat moment vibreert de Ingewijde op een andere manier. Hij projecteert een licht, een kracht, een vermogen om werk uit te voeren en dingen te realiseren, een aantal dingen te verwezenlijken die tot de orde van het Goede behoren..»
  • Dus nu, om jullie ook de voordelen van deze techniek te tonen, van jezelf te kunnen synchroniseren, in harmonie te vibreren met iets dat in het universum aanwezig is... welja, dat is waarom we ons allemaal samen concentreren. We kunnen het natuurlijk thuis alleen doen en resultaat hebben. Maar aangezien wij in een broederlijke gemeenschap leven, als we het samen kunnen doen, dan zal de kracht ervan worden verveelvoudigd, versterkt tot in het oneindige. En dat is ons doel: bijdragen om de hele mensheid te helpen. En om de mensheid te kunnen helpen, is er een laser nodig, die gevormd wordt door veel, heel veel personen, veel atomen, veel trillingen, samen verenigd in harmonie, om dan de hele mensheid te kunnen bereiken. En dat is de reden waarom wij een oefening gegeven hebben die is gebaseerd op de kennis van waarheidsgetrouwe wetten ... daarom hebben we deze oefening gegeven.[4]

Tot slot, de gezamenlijke oefening

De zon die de wereld verlicht

Dit is de oefening die zeer dikwijls gebruikt wordt voor de meditatie bij zonsopgang:

«Concentreer je en stel je voor dat je omringd bent door een helder licht, en dat dit licht zo helder schijnt dat onze bijeenkomst een immense zon vormt die de hele wereld verlicht. Iedereen moet zich zo lichtend voelen als een zon die pulseert, haar stralen projecteert en zich met de andere zonnen verenigt tot één enkele zon. Plaats dit licht in je hart, in je hoofd, denk aan de veelkleurige stralen. Straal, allen verenigd, licht uit voor de hele wereld en vergeet alle andere kwestie voor de duur van deze oefening.»[5]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

Monografieën of artikelen over het onderwerp, in verband met de leer van Omraam Mikhaël Aïvanhoven

  • Centro Studi Omraam Mikhaël Aïvanhov, La Meditazione nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, in "Misli (2016)", p. 128 en volgende.

Multimedia

Fragmenten uit de voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov (audio en/of video)

Verwante artikels

Externe links

Nota’s

  1. Aïvanhov, O. M., Het licht, de levende geest, Izvor 212, p.115, Prosveta.
  2. Aïvanhov, O. M., Extract van de voordracht van 12 april 1981.
  3. Aïvanhov, O. M., Extract van de voordracht van 14 juli 1964..
  4. Aïvanhov, O. M., ‘Extract van de voordracht van 16 september 1980.
  5. Aïvanhov, O. M., ‘La nouvelle terre’, Œuvres Complètes XIII, Prosveta.

Avvertenza per il lettore: la stesura di questa voce, provvisoria ed esemplificativa, è solo un punto di partenza, giacché l'argomento è esaminato da Omraam Mikhaël Aïvanhov nell’ambito di migliaia di conferenze da lui tenute tra il 1938 e il 1985. Il ricercatore troverà importanti aspetti di ulteriore interesse leggendo o ascoltando direttamente le sue conferenze, edite dalla Casa editrice Prosveta, unica ed esclusiva titolare dei diritti sulla sua Opera. Pertanto, questa voce non esprime in modo completo ed esaustivo il pensiero di Aïvanhov sull'argomento.


OmraamWiki è un progetto internazionale realizzato con il contributo dei fondi della Ricerca scientifica dell’Università per Stranieri di Perugia (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali)