Geneeskunde

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Hoeveel artsen zijn er niet die denken dat het voor de uitoefening van hun beroep volstaat om de kennis te gebruiken die ze uit boeken halen. Ze buigen zich over de zieke patiënt, precies zoals een garagist zich over een defecte auto buigt, en hun zorg zal zeker effect hebben. Maar neem nu een dokter wiens goedaardigheid en mededogen zo sterk zijn dat ze heel zijn gedrag doordrenken. Wanneer hij bij zijn patiënten is, doen de emanaties van zijn blik, van zijn stem, van zijn handdruk, in hun hart en ziel krachten ontwaken die haast onmerkbaar op hun psychische lichamen zullen inwerken en die zelfs in hun fysieke lichaam effecten teweegbrengen die net zo heilzaam zijn als een medicijn.»

De spirituele basis van geneeskunde

«Het is de onzichtbare dimensie die de zichtbare bestuurt. Hoe komt het dat ondanks de vooruitgang van de medische wetenschap meer mensen, in plaats van beter, ziek worden. Dat is zo omdat die zogenaamde vooruitgang vooral betrekking heeft op de materiële dimensie. De ware oorzaken van ziekte liggen elders: in de manier waarop de mens denkt, voelt en zich gedraagt. Mensen proberen hun kwalen te verhelpen door medicijnen te slikken, zonder zich te realiseren dat ze door hun gedachten en gevoelens hun gezondheid vernietigen of herstellen.
Ondanks al hun belang zijn de endocriene klieren niet ultiem verantwoordelijk voor alles wat zich in ons lichaam afspeelt: ze voeren slechts opdrachten uit die ze van elders krijgen, en als ze, zoals soms gebeurt, te veel of te weinig afscheiden, of helemaal niet meer functioneren, dan komt dat omdat ze geconditioneerd zijn door andere, veel subtielere factoren, die medisch onderzoek nog niet heeft ontdekt. Het is de onzichtbare dimensie die het zichtbare beheerst, de subtiele wereld die voorrang heeft op het fysieke, de geest die de materiële dimensie - de materie – beheerst.
Elke mens bezit in zichzelf de elementen die hij nodig heeft om weerstand te bieden aan ziekten. Ik heb jullie al gesproken over planten waarvan de wortels niet in de bodem hoeven te zitten: ze putten hun vitaliteit uit de atmosfeer. Welnu, als een plant in staat is om alle elementen die hij nodig heeft uit de atmosfeer te halen, hoeveel meer zou de mens dan in staat moeten zijn om hetzelfde te doen. Zeker weten, alles is chemie ja, maar de chemie wordt geregeerd door de geest.
Hippocrates was een Griekse arts die de medische wetenschap van Egypte en India had bestudeerd en hij leerde dat het de belangrijkste zaak is om het lichaam te helpen zich te verdedigen tegen ziekten. Hij gebruikte natuurlijke middelen om de weerstand van zijn patiënten tegen ziekten te verhogen. De fysieke omgeving was ook belangrijk om de krachten die in hen sluimeren te doen ontwaken..
Ik heb over veel natuurlijke middelen gesproken en ik zal hier alleen maar vermelden dat zeewater alle stoffen bevat die het lichaam nodig heeft: precies die elementen die zich in ons bloed bevinden. De Egyptische artsen die Plato genazen, deden dat met Thalassotherapie, een therapie waar ik het volledig mee eens ben.
Thalassotherapie komt overeen met onze leer, die mensen aanmoedigt om hun innerlijke balans te herwinnen door alle elementen die hun lichaam nodig heeft uit de onuitputtelijke reservoirs van de natuur te halen. Zeewater drinken is bijvoorbeeld heel goed; het is een echte transfusie, en een manier om dit te doen is het eten van oesters. Jodium, boor en andere zeldzame elementen die in de zee worden gevonden, worden niet op het droge gevonden.
De Japanners hebben hun opmerkelijke weerstand te danken aan het feit dat ze veel zeewier eten. Hoe goed zou het zijn als we dat in Europa konden krijgen! Het bevat alle voedingsstoffen die we nodig hebben. Maar vergeet niet het ene ding wat ertoe doet: de zon! Het is de zon die zeewater en zeewier de vitaliteit geeft waar de mens van profiteert.
Magnetisme is weer een andere vorm van therapie; in feite zijn magnetisme en fytotherapie (natuurlijke remedies), twee van de oudste therapeutische methoden die de mens kent. Wanneer een Ingewijde iemand aanraakt die ziek is, geven ze een ware transfusie van vitaliteit, een transfusie als het ware van het eigen levensbloed, en de zieke voelt zich beter. Magnetisme is het medicijn van de Ingewijden van vroeger die genazen met een aanraking, een blik of gewoon een woord, zonder fysiek contact van welke aard dan ook. Het is inderdaad een soort injectie, want het bestaat uit het 'injecteren' van iets in het lichaam van de zieke.
Het medicijn van de toekomst zal rekening moeten houden met alle behoeften van de mens, inclusief die van de ziel en de geest, en hem voorzien van de elementen die ontbreken. Daarom herhaal ik en benadruk ik dat de krachtigste van alle therapieën de manier is waarop je leeft.
Vergeet dus niet om je banden met de krachten van de natuur intact te houden. Als je dit doet zul je het inzicht krijgen om het universum te zien als een structuur, als het meest wonderbaarlijke bouwwerk dat denkbaar is, waarin alles verbonden is, van de top tot de basis; en als je dit duidelijk ziet, zal je in staat zijn om de orde te herstellen en veel van de anomalieën in jezelf te verhelpen".»[1]

De onzichtbare wereld

Ons hele bestaan wordt geregeerd en doordrongen van de onzichtbare wereld. Zelfs onze gevoelens van welzijn en vreugde, zoals ook die van pijn en verdriet, zijn verbonden met de aanwezigheid van onzichtbare wezens die tot ons zijn aangetrokken door de manier waarop we leven. Van mijn kant geloof ik in de onzichtbare wereld; in feite geloof ik alleen daarin. Als je helderziend was, zou je deze wezens zien

Je zou kunnen zeggen: "'We kunnen ze niet zien, dus ze bestaan niet'. Wacht even. Zou je een blinde vragen om een oordeel te vellen over iets wat ze niet kunnen zien? Als je helderziend was, zou je ze zien; je zou bijvoorbeeld zien dat elke keer dat je een grote vreugde beleeft, er een menigte gevleugelde wezens naar je toe komt, beladen met geschenken van licht en golvende sporen van sprankelende kleuren en heerlijke parfums terwijl ze om je heen zingen en dansen.

Op dezelfde manier, als je helderziend was, zou je de afschuwelijke verknipte kenmerken zien van de entiteiten die het heerlijk vinden om aan je haar te trekken, naar je te snauwen en te klauwen, als je angstig bent of in nood verkeert. De esoterische traditie vertelt ons dat dit de ongewenste entiteiten zijn die rond de mens sluipen op zoek naar een die hem of haar een kans biedt van een of andere soort. Ja, dit is wat er gebeurt als je ongelukkig bent en je gekweld voelt. Door onze manier van leven trekken we welwillende of kwaadwillende entiteiten aan

Natuurlijk kunnen de huidige intellectuele en medische grootheden onmogelijk toegeven dat de mens wordt bezocht door welwillende of kwaadwillende entiteiten. Ze denken dat wanneer de functies van de menselijke psyche worden verstoord of versterkt, dit te wijten is aan de aanwezigheid van bepaalde chemische elementen.

Dat is wel zo, maar waar komen deze chemische elementen vandaan? Ze zijn gewoon een materialisatie van de goedaardige of kwaadaardige geesten die mensen naar zich toe trekken. Als de mensen door hun fouten en gebreken hun deuren openen voor de geesten van de duisternis, zullen deze geesten binnenkomen en bij hen een ravage aanrichten. Psychologen en psychoanalytici hebben allerlei namen voor de daaruit voortvloeiende stoornissen, maar de waarheid is, dat zij allen één en dezelfde oorzaak hebben: de ongewenste entiteiten, die aangetrokken werden door onze onvolmaakte levenswijze.

Foute verklaringen gebaseerd op onze vijf zintuigen

Deze feiten worden volledig uitgelegd in alle heilige geschriften van de wereld, en helderzienden hebben ze zelf gezien, maar totdat de mensen de geestelijke vermogens ontwikkelen die hen in staat stellen om vertrouwd te raken met de onzichtbare wereld, en zolang ze blijven twijfelen aan de waarheden die door de inwijdingswetenschap worden onderwezen, zullen ze doorgaan met het vormen van filosofieën die uitsluitend gebaseerd zijn op de getuigenis van hun vijf zintuigen, en het is onvermijdelijk dat de conclusies die ze uit deze filosofieën trekken fout zullen zijn.

De vraag naar het bestaan van ongewenste entiteiten zal misschien wat duidelijker zijn als je nadenkt over de microscopische organismen die de mens voortdurend bedreigen en doden. Hoe lang is het geleden dat een bioloog voor het eerst een microbe, virus, bacil of bacterie onder de microscoop vond? Nauwelijks meer dan een eeuw... Voordien werden menselijke ziekten toegeschreven aan de meest onwaarschijnlijke oorzaken. Vandaag weten we tenminste dat ziekten veroorzaakt worden door deze kleine levende organismen, ook al weten we misschien niet alles over hen: de gevolgen van hun aanwezigheid - ziekte en dood - zijn maar al te duidelijk. Onze microscopen kunnen evenwel de virussen van de astrale en mentale vlakken niet detecteren.

Het patroon van de gebeurtenissen op het fysieke vlak is hetzelfde als dat op het astrale en mentale vlak, en ook hier zijn de resultaten duidelijk: angst, mentale kwelling, obsessies en waanzin. Het punt is dat er geen microscopen zijn die voldoende geavanceerd zijn om virussen van de astrale en mentale vlakken op te sporen.

Als de mens zo goed op de hoogte is van de realiteit van alles, waarom is hij dan voortdurend in moeilijkheden en nood? De enige oplossing is om terug te keren naar de wijsheid die zo verwaarloosd en versmaad werd en eindelijk te beginnen met het transformeren van je leven. [2]

Preventie van ziektes

Toen ik zojuist wat amandelen aan het eten was, dacht ik dat het een goed idee zou zijn om hier, in Le Bonfin, een hele boomgaard met amandelbomen te planten. In de eerste plaats is de grond ideaal omdat amandelbomen in droge grond kunnen groeien; ze hebben niet veel water nodig, maar, nog belangrijker, amandelen zijn erg rijk aan voedingsstoffen. Ze bevatten zelfs bepaalde elementen die kanker bestrijden. Daarom zou het goed zijn om er minstens drie per dag te kunnen eten. Sommigen van jullie zouden kunnen opwerpen dat ze het binnen een week beu zouden zijn: maar je kunt ze altijd nog vermalen en een paar lepels toevoegen aan je salade of je soep, dan zou je er niet genoeg van krijgen.

We moeten dus wat amandelbomen planten; en dan kunnen de broeders en zusters elk jaar, als ze Le Bonfin verlaten, zakken met amandelen mee naar huis nemen om te knabbelen als ze weer thuis zijn! We hebben een aantal hectare grond beschikbaar. Die is weliswaar nog niet gerooid, maar dat kan snel gebeuren, en als sommige broeders bereid zouden zijn om een paar amandelbomen te planten, dan zouden ze dat heel prettig, heel poëtisch werk vinden.

We hebben dit jaar niet veel geluk gehad met onze amandelen: de vorst heeft de meeste van hen doen afsterven. Alleen de bomen in mijn eigen tuin zijn niet beschadigd door de vorst, maar zelfs die hebben niet veel opgeleverd. En dat is jammer: de grootste amandelen die ik ooit gezien heb, groeien in mijn tuin, maar ze waren dit jaar niet erg talrijk. Dat gold ook voor de olijven. Welja, er zijn jaren zoals dat. Het is iets dat in elke streek voorkomt; in feite komt het ook bij iedereen voor: de jaren van overvloed worden afgewisseld met jaren van hongersnood, de zeven vette koeien wisselen af met de zeven magere en hongerige koeien!

En nu, waarom helpen amandelen bij het weerstaan van kanker? Omdat de elementen die ze bevatten in perfecte harmonie geordend zijn, en deze harmonie voorkomt dat kanker - die het gevolg is van anarchie en wanorde - het lichaam binnendringt.

Hoe meer de geest van anarchie in de wereld heerst, hoe meer deze ziekte zich zal verspreiden. De medische wetenschap weet dit niet en weet ook niet dat elke ziekte het gevolg is van een zwakte of een ondeugd in de mens zelf. Het zijn de mensen zelf die ziekten creëren. Wanneer er te veel nerveuze spanning is, verschijnt er één soort ziekte; overmatige sensualiteit produceert een ander soort ziekte; wanneer de disharmonie toeneemt, verschijnt er weer een ander soort ziekte.

Elke ziekte is het resultaat van een specifiek soort verstoring, en kanker is het resultaat van anarchie. Om gevrijwaard te worden van kanker moeten we dus werken aan harmonie, elke dag aan harmonie denken, ervoor zorgen dat we in harmonie zijn met de hele mensheid, het hele universum.[3]

Revelaties over de ware oorsprong van microben, bacillen, ... kleine organismen en ziektekiemen... die ons teisteren

"...gezien de hele wereld anarchistisch is en ze produceren trillingen, straling, stoffen, dingen die zelfs mensen bereiken die mooi zijn, die prachtig zijn, maar die misschien zwak zijn in hun lichaam, in bepaalde organen, op bepaalde plaatsen, en zo krijgen zelfs mooie, wonderlijke mensen vaak kanker. Omdat het een bijna wereldwijde zaak is, het is een filosofie. En ze hebben nooit, nooit, nooit begrepen, noch de wetenschappers, noch de artsen, noch de filosofen, dat het de mensen zelf zijn die ziekten creëren. En nerveuze ziekten... er waren geen nerveuze ziekten in het verleden. En hartziekten nu. Er waren er vroeger geen. Ah! Er was cholera, tyfus, er was... was er niet! Dingen... toen... cholera, en toen tuberculose. Nu kunnen zelfs de dokters ze niet meer opnoemen. Er zijn er zoveel. Ongelooflijk ! Ze weten ook niet dat mensen ze veroorzaken, ja. Kijk maar eens. Als er cellen binnenin zitten, in het organisme, die zwak zijn, die degenereren en het organisme ze niet kan kwijtraken, dan worden ze microben, bacillen, ja. Ze transformeren. Daar zijn we ook nog niet achter gekomen. De wetenschap heeft dat nog niet ontdekt. Dat we kunnen creëren. En hoe komt het dat als je bepaalde dingen achterlaat, er kleine vliegjes komen. Waar komen die kleine vliegjes vandaan? En microben die een ravage aanrichten. Het is buitengewoon! Die vraag is nog steeds onopgelost in de wetenschap. De creatie van deze microben, deze bacillen, ja, deze kleine organismen... ziektekiemen. Het duurt lang om dat gebied binnen te komen. Maar onthoud dit. Als je in enthousiasme leeft, als je doorgaat, als je verder leeft, dan heb je de goede wil om dit enthousiasme verder te ontwikkelen vanwege de toekomst die je creëert, vanwege het Gouden Tijdperk dat eraan komt, vanwege de Universele Witte Broederschap en Liefde. Dus, je hebt een enthousiasme, wel, dit enthousiasme zal je verjongen en je leven verlengen en je genezen. Dit is nog iets dat de wetenschap niet heeft ontdekt. Ja! Ik zeg het je. Je moet me geloven. En waarom is dit enthousiasme verdwenen, heeft dit je uit balans gebracht, iets wat je zogenaamd gek maakt? Ja. En als je dan bevroren, ijskoud en verkouden bent, dan... dan zit je op het foute spoor, ja. Op deze manier, dan komt al het kwaad binnen en kan je het niet afweren omdat er geen trillingen zijn, er is geen intense beweging om er vanaf te komen, zoals wanneer een wiel dat snel draait, de modder wegwerpt die zou kunnen klitten. Anders blijft alles plakken, al het vuil blijft binnen. Intensief leven werkt het weg. Dat is het, je moet intens leven als je jonger wilt worden! Dat is alles wat je moet doen! Dus, als je me niet gelooft, ga dan wat medicijnen halen. Intensief leven, leven... eh, het is een inspiratie, het is een vreugde, het is me wat! Dus daar, eh, je ondersteunt, je houdt vol, je bestendigt veel positieve dingen binnenin, die beginnen te werken, te reinigen, te vegen, te zuiveren, te leven. Dat is het! Enthousiasme. En hoe komt het dat Steiner... hij was helderziend, natuurlijk. Hij zei: "Er komt iemand na me die duidelijk zal spreken, en ik spreek zelf niet zo duidelijk vanwege mijn Germaanse afkomst. Iedereen zal hem begrijpen, zelfs kinderen. Hij zal onder het teken van enthousiasme staan. Ja, dat zei hij! En vaak, denk ik, ben ik het, of iemand anders! Stel dat ik het ben, des te beter! Enthousiasme! Je moet ook enthousiast zijn..."[4]

Bibliografie

  • Omraam Mikhael Aivanhov, Harmonie en Gezondheid, Hoofdstuk 4, ‘De spirituele basis van de geneeskunde’, Prosveta.

Verwante artikels

Nota's

  1. Omraam Mikhael Aivanhov, Harmonie en Gezondheid, Izvor 225, Hoofdstuk 4 De spirituele basis van de geneeskunde; Prosveta ; Complete Works VI, Harmony, Prosveta [1].
  2. Omraam Mikhael Aivanhov, "De onzichtbare wereld", [2], Izvor 228, Hoofdstuk 1, Prosveta.
  3. Omraam Mikhaël Aïvanhov, Le Bonfin, voordracht van 15 Juli 1970.
  4. Extract van de voordracht gegeven door de Meester in Le Bonfin op 7 januari 1981 na het voorlezen van de dagtekst: Hoe de meest goddelijke krachten en deeltjes uit de ruimte aan te trekken. Duur 47'. Deze transcriptie begint op 2130”, in MP3 audio formaat.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).