Concentratie

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Je hebt in je leven al opgemerkt dat als je in je werk niet geconcentreerd bent, je geen groot succes kan verwachten. Als acrobaten of jongleurs in het circus niet gefocust zijn op hun kleinste gebaren, hoe vaak zullen ze dan niet het slachtoffer worden van ongelukken? Alle werkzaamheden vragen van ons een zekere concentratie. Als we niet goed weten op welk object, op welk probleem noch hoe we ons moeten concentreren, kunnen we terechtkomen in gevaarlijke gebeurtenissen of zelfs ons evenwicht verliezen»[1]

Inleiding

Concentratie behoort tot de sfeer van de wil, en het is de basis van alle meditatieve praktijken, en is ook het fundamentele element dat ons in staat stelt elke actie uit te voeren, zelfs als de meeste van onze bewegingen mechanisch worden uitgevoerd. Om bijvoorbeeld een beker te verplaatsen, moet eerst worden nagedacht over het uit te voeren gebaar en pas later wordt de energie naar arm en hand overgedragen, zodat de actie concreet kan worden uitgevoerd. Deze verplaatsing van energie is op zichzelf al een vorm van concentratie: wanneer we ontspannen zijn, wordt de energie gelijkmatig verdeeld over het lichaam, terwijl wanneer we handelen, de energie geconcentreerd is in het lichaamsdeel dat de actie moet uitvoeren, net zoals bij het studeren, de energie geconcentreerd wordt in de hersenen.

«Concentratie is een manifestatie van de wil. Ze kan onder alle omstandigheden beoefend worden. Wanneer je naar muziek of een voordracht luistert, richt je je aandacht op je gehoor. Wanneer je leest, richt je die op het zicht. Als je rent, concentreer je al je kracht op je benen. Wanneer je springt, als je een voorwerp gooit, concentreer je je aandacht op één bepaald lichaamsdeel. Afhankelijk van het gebaar dat je gaat maken, concentreer je je kracht in een of ander deel van het lichaam. Dit zijn voorbeelden waarmee je een eenvoudiger en juister beeld krijgt van wat concentratie is. De hele natuur werkt met behulp van concentratie: concentratie van energieën, sappen, materialen, stralen, golven, etc. Concentratie kan worden weergegeven door een stel pijlen, die op één enkel punt gericht zijn. Concentratie verzamelt krachten of materialen op een punt, een centrum. De natuur gebruikt overal concentratie om te creëren; zie bijvoorbeeld hoe zij wolken vormt. Daarna volgt de verspreiding van de elementen die ze heeft geconcentreerd. Wanneer atomen en moleculen geconcentreerd zijn, verschijnt er iets dat verdwijnt wanneer diezelfde atomen zich weer verspreiden. Concentratie is een realisatie, een manifestatie op het fysieke vlak, een verschijning van iets in de natuur. De verspreiding is een ontmanteling, vergelijkbaar met wat in fabrieken wordt gedaan wanneer een machine wordt gedemonteerd; het is een ontbinding. Op die manier gebeuren fenomenen in de natuur, in ons lichaam, in levende wezens. Concentratie is een samenvoeging, in een bepaalde ruimte, van materialen die bedoeld zijn om iets vorm te geven, iets uit te kristalliseren. Dit is waarom we ons moeten concentreren als we wat ideeën vorm willen geven in ons leven.»[2]

Concentratie kan dus mechanisch of vrijwillig zijn, en het staat buiten kijf dat de gebaren die een persoon normaal uitvoert meestal mechanisch zijn, dat wil zeggen zonder volledige en bewuste controle, het zijn automatismen, terwijl concentratie omschreven door Omraam Mikhaël Aïvanhov, een gewetensdaad is, het is het vermogen om gebaren, acties en alle innerlijke bewegingen, zoals gevoelens en gedachten, te beheersen.

Het vermogen om zich lange tijd op een bepaald onderwerp te concentreren, zonder afleiding en zonder verstrooiing, wordt beschouwd als de basis voor toegang tot complexere en diepere meditatieve toestanden.

Leren om zich te concentreren betekent ook dat je leert je emoties en gedachten te beheersen, jezelf in alle omstandigheden onder controle te houden en je bewust te zijn van al je innerlijke bewegingen. In dit verband merkt Omraam Mikhaël Aïvanhov op:

«Maar vergeet dit niet: of men nu wil mediteren, contempleren of creëren, concentratie is noodzakelijk, het behoort niet tot één bepaalde faculteit, maar bestaat erin dat men zijn krachten inzet voor een specifiek doel en dat men tracht ze constant in deze richting te houden. Meditatie, gebed, contemplatie, identificatie gaan ervan uit dat men zich kan concentreren. Concentratie is essentieel om effectief te zijn; een mens die zijn geest laat afdwalen, zal niets in zijn leven bereiken. Je kan niet een schepper van je toekomst worden zolang je zwak, snel afgeleid en tomeloos bent.»[3]

Concentratie kan op verschillende manieren worden bereikt, en onder de meest effectieve methoden vinden we bewuste beweging van het lichaam, bewuste ademhaling en concentratie van gedachten op een onderwerp. Over dit laatste punt legt Aïvanhov uit:

«Je moet je niet haasten om je te concentreren. Eerst moet je naar binnen kijken en observeren hoe je eraan toe bent. Daarna langzaam, heel langzaam aan, moet je de vraag waarop je je wilt concentreren in je gedachten laten opkomen. Verhoog vervolgens aandachtig, voorzichtig de concentratie. Na een tiental minuten van dit werk luistert je gedachte goed, ze gehoorzaamt. [...] Gezien de concentratie verwant is aan een puur mechanisch fenomeen, kan men goede of slechte resultaten behalen. Concentreren betekent niet veel op zichzelf. Het hele punt is te weten hoe je het moet doen om goede resultaten te behalen. Waarom concentreren sommigen zich zonder succes? Omdat ze hun gedachten alleen wilskrachtig, fysiek richten. Denken volstaat niet. Als je een gedachte hebt en er met je wilskracht op aandringt, gehoorzaamt die niet omdat er niets in is dat jou aantrekt. Je denkt aan die zaak alsof die onaangenaam is. Wilskracht is niet genoeg. Als je niet met LIEFDE denkt over de uitgekozen gedachte, levert concentratie niets op.»[4]

We komen zodoende op een delicate en zachte manier in een staat van concentratie, zonder de geest te dwingen, zonder naar onszelf te luisteren, zonder oordeel of evaluatie, zonder onmiddellijke resultaten te verwachten. Deze oefeningen werpen hun vruchten af als ze volgehouden worden: dagelijkse oefening is essentieel.

«Laten we dus elke dag aan concentratie werken en met dit krachtige wapen zullen we alle moeilijkheden, problemen, interne en externe vijanden overwinnen. Wanneer we ons concentreren op een idee of een deugd, op een entiteit of een positief of mooi beeld, zal dat al het negatieve in ons doen uiteenvallen. Maar als we het op een wanordelijke, versnipperde manier doen, zullen we niet in staat zijn om resultaten te behalen, zelfs niet na jaren en jaren. Veel broeders en zusters vertellen me dat ze veel moeite hebben met concentreren. Het is misschien wel het moeilijkste wat bestaat en het is het wapen waar de lagere wereld het meest bang voor is. Voor diegene die de kracht van concentratie heeft ontwikkeld, zijn de geesten bang; niets kan de discipel weerstaan die, nadat hij krachtig en sterk in concentratie is geworden, al zijn kracht kan projecteren op zijn aanvallers die zo gedwongen worden te capituleren en te verdwijnen.».[5]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

Boeken of artikelen over dit onderwerp, in verband met het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

  • Centre d'Études international Omraam Mikhaël Aïvanhov (2016), La Meditazione nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, dans "Misli", p. 128 et suivantes.

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov (audio en/of video)

Nota's

  1. Aïvanhov, O. M., Niet-gepubliceerde voordracht van 1 mei 1941.
  2. Aïvanhov, O. M., Niet-gepubliceerde voordracht van 1 mei 1941.
  3. Aïvanhov, O. M., La nouvelle religion: solaire et universelle II, Prosveta, 2009, p. 144.
  4. Aïvanhov, O. M., Niet-gepubliceerde voordracht van 1 mei 1941.
  5. Aïvanhov, O. M., Niet-gepubliceerde voordracht van 3 april 1945.

Verwante artikelen

Externe links


Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).