Bewustzijn

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Om gevoelens en gedachten te domineren, moet je heel vroeg beginnen met het toezien op de gebaren van het dagelijks leven. Het is de enige manier om psychische vermogens te ontwikkelen die nodig zijn voor de beheersing van alle instinctieve krachten. Zolang we niet hebben geleerd onze wil uit te oefenen in de kleinste gebaren van het dagelijks leven, zullen we haat, woede, minachting, afkeer, het verlangen naar wraak niet kunnen beteugelen...».[1]

Inleidende opmerkingen

Bewustzijn is de andere kant van de medaille van concentratie: in feite heeft een bewust persoon een vergroot bewustzijn, zijn aandacht wordt niet gericht op een enkel deel van zijn fysieke, emotionele of mentale lichaam, maar is alert en in staat om alles te volgen, neemt alles om zich heen waar, heeft aandacht voor alle prikkels die van buiten komen, evenals voor alle bewegingen die in zichzelf plaatsvinden, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. We kunnen zeggen dat de energie van die persoon uniform gespreid is, juist dankzij dit vermogen om ontvankelijk, oplettend en waakzaam te zijn voor alles wat er om zich heen en in zichzelf gebeurt.

Aan de andere kant zijn concentratie en bewustzijn twee voorwaarden die in feite niet contrasteren: de staat van perfectie wordt precies bereikt wanneer je deze twee vermogens samen kan ontwikkelen. Bewust handelen, dat wil zeggen met een waarachtige aanwezigheid en in relatie tot alles om ons heen, dankzij een vergroot bewustzijn, terwijl we geconcentreerd blijven op wat we doen: dat is het doel van deze praktijk. Deze twee innerlijke toestanden worden goed vertegenwoordigd door het esoterische symbool van de zon. Een cirkel met een punt in het midden; de concentratie vormt het centrum en alle bewegingen die in deze richting gaan, terwijl het bewustzijn door de cirkelomtrek wordt vertegenwoordigd. De bewegingen gaan dan van het middelpunt naar de omtrek.

Dus voor alles wat je doet, heb je op zijn minst enige concentratie en een beetje bewustzijn nodig, rekening houdend met het feit dat er verschillende niveaus zijn van deze complementaire innerlijke toestanden. Geconcentreerd en bewust zijn terwijl we handelen, betekent in onze handelingen een harmonieuze en heilzame beweging aanbrengen, het betekent in het heden zijn, het betekent de omstandigheden beheersen, meester zijn over onszelf.

En inderdaad, Omraam Mikhaël Aïvanhov legt uit:

«Kijk maar eens even hoe je aan tafel zit: je zal merken dat je je handen niet onder controle hebt. Je zit daar en je bent bezig om de vork, het mes te beroeren, het glas te verschuiven, op de rand van het bord te tikken, brood te verkruimelen, etc. Hoe denk je erin te slagen om krachten te beheersen die je te boven gaan, als het je nog niet lukt je handen te beheersen? Zelfs als je mediteert, kun je ze niet altijd stil houden. Wil je geweldige dingen bereiken? Wel, begin met de kleine dingen, want het zijn de kleine dingen die er op een dag in slagen om de grote in beweging te zetten».[2]

Om deze "kleine dingen", met name de gebaren te beheersen, is veel waakzaamheid nodig, dat wil zeggen veel bewustzijn en ook veel concentratie. Bewustzijn stelt ons in staat in het huidige moment te leven, in het hier en nu. Veel meditatiepraktijken hebben die functie: ons terugbrengen naar het heden, om ons in staat stellen opnieuw contact te maken met de werkelijkheid, met onszelf, met onze gedachten en onze emoties, en bovenal leren ze ons de moeilijke en negatieve psychische en emotionele toestanden te domineren.

Hier zijn twee andere passages van Aïvanhov over het belang van leven in het heden, over het belang van bewustzijn

«Jezus zei: "Maak je geen zorgen over morgen, want morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen". Sommigen hebben deze woorden geïnterpreteerd als een uitnodiging om zorgeloos te leven. Integendeel, Jezus benadrukt het bewustzijn, de waakzaamheid die ons helpt om vandaag goed te leven. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen". We moeten dus "zwoegen", want morgen zal het niet vanzelf gaan, en het is onverstandig om de dag van morgen te laten komen zonder iets voor te bereiden. Zich geen zorgen maken over morgen impliceert zich zorgen maken over vandaag. Vandaag vraagt al onze aandacht, al onze zorg. Hoeveel mensen vergeten het heden niet om alleen aan de toekomst te denken! Omdat ze in het heden leven, zijn ze van mening dat er niet zoveel vragen zijn om zich daarover te stellen. Juist wel, het is net op het heden dat we ons moeten concentreren.».[3]
«Het heden is het voorrecht van God. God leeft in een eeuwigdurend heden en het is aan het heden dat Hij alle macht heeft gegeven. Als jullie dat weten, moeten jullie allemaal tegen jezelf zeggen: "Ook ik beschik vandaag over vandaag. Het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet. Alleen het heden behoort me toe. Dus, aan het werk!" Maar wat doen de meeste mensen? Ze herkauwen het verleden, ze dromen van de toekomst, en voor het heden zijn ze afwezig, ze laten het wegglippen zonder te weten hoe het te beleven. Het verleden is meestal voorwerp van spijt, van wroeging: men verlangt naar de goede oude tijd, of men verwijt zichzelf de fouten, de keuzes die men heeft gemaakt, de beslissingen die men heeft genomen. Wat betreft de toekomst... als we niet weten hoe we in het heden moeten handelen, welke toekomst kunnen we dan verwachten? In de hoop dat hij gelukkig en beter zal zijn, maken we ons zorgen: wat zal er gebeuren? En dat zal zo blijven totdat we leren hoe we morgen kunnen bouwen op de stevige basis die vandaag is.».[4]

Als een van de meest effectieve manieren om een bewuste aanwezigheid te ontwikkelen, moeten we denken aan de kansen die de techniek van de 5 senses ons biedt. Deze buitengewone hulpmiddelen die de Kosmische Intelligentie ons heeft gegeven, zijn 5 "deuren" die ons in staat stellen in contact te komen met de wereld, haar te kennen en ermee om te gaan. Maar bovenal stelt het juiste gebruik van de 5 zintuigen ons in staat in het heden te zijn, waakzaam. Wanneer we bijvoorbeeld bewust naar een muziekstuk luisteren, concentratie ontwikkelen en erin slagen elke vorm van afleiding te vermijden, kunnen we in contact komen met de realiteit, en door dit actief luisteren, "beleven we het heden". Op dit punt is Aïvanhov heel expliciet, zozeer zelfs dat het bevestigt dat de 5 zintuigen ons niet alleen toelaten om in het heden te leven, maar ook om die bewustzijnstoestand binnen te gaan die eeuwigheid wordt genoemd:[5]:

«De mens heeft het eeuwige leven een zodanig abstracte kwestie gemaakt dat hij niet beseft dat hij alles in huis heeft om het te kunnen beleven: ogen, oren, neus, mond, handen. Handen om goed te doen; de mond om woorden te spreken die troosten en kalmeren; de neus om te leren en te onderscheiden wat nuttig of nutteloos, goed of slecht voor hem is; de oren om te luisteren naar wijsheid en harmonie; de ogen om het licht en de schoonheid van de natuur te beschouwen, een oogopslag te hebben die mensen kan verlichten en inspireren. Hoe meer aandacht je hebt voor je vijf zintuigen, hoe meer je aandacht zal besteden aan hoe je ze zal gebruiken, en hoe meer je de kennis van de allerhoogste dingen zal benaderen die geen boek, geen filosoof, je ooit zal onthullen. De openbaring komt van je binnenste zelf, ze bedriegt je nooit, ze is het resultaat van het juiste gebruik van je vijf zintuigen.».[6]

Het bewuste gebruik van de 5 zintuigen leidt ons daarom tot het ontwikkelen van twee belangrijke zijnskwaliteiten: de aanwezigheid die overeenstemt met de bewustzijnstoestand waarin we de eeuwigheid kunnen ervaren en ervan kunnen genieten en de ontwikkeling van intuïtieve kennis, een vorm van superieure kennis waarbij de 5 zintuigen ons in staat stellen mensen en situaties te ontcijferen en te begrijpen.

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

Boeken of artikelen over dit onderwerp, in verband met het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

  • Centre d'Études international Omraam Mikhaël Aïvanhov (2016), La Meditazione nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, dans "Misli", p. 128 et suivantes.

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten van voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Conférences d'Omraam Mikhaël Aïvanhov publiées (audio et/ou vidéo)

Nota's

  1. Aïvanhov, O. M., Dagteksten 2015 (10 maart), Prosveta, 2014.
  2. Aïvanhov, O. M., Dagteksten 2015 (10 maart), Prosveta, 2014.
  3. Aïvanhov, O. M., Dagteksten 2012 (1 juli), Prosveta, 2011.
  4. Aïvanhov, O. M., Dagteksten 2012 (31 december), Prosveta, 2011.
  5. Zie artikel over Identificatie]]
  6. Aïvanhov, O. M., Il granello di senape, Prosveta, 2002, pp. 17-18.

Verwante artikelen

Externe links


Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).