Aura

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Alles wat bestaat, de mensen, de dieren, de planten en zelfs de stenen, stuurt deeltjes uit, produceert emanaties en deze vloeibare, subtiele atmosfeer die alles omgeeft, dat is precies wat we de aura noemen. Die is natuurlijk niet zichtbaar, behalve door helderzienden, en veel mensen weten niet eens dat de aura bestaat. De aura is dus een soort halo dat iedere mens omringt, met het verschil dat die in sommige gevallen breed, uitgestrekt, helder, krachtig is en intense trillingen en prachtige kleuren heeft, terwijl in andere gevallen juist klein, troebel, wazig en lelijk is.[1]

Inleidende overdenkingen

Over het algemeen geeft de aura het energetische lichaam weer van elk fysisch zichtbaar lichaam, dat het in meer of mindere mate doordringt en omringt. Het is daarom mogelijk om de aura te detecteren als een energieveld van elke substantie, levend of levenloos: de stoffen van het mineralenrijk, de planten, de dieren en de mensen hebben allemaal een aura. In de mens zijn er verschillende soorten (lagen) aura die respectievelijk overeenkomen met het fysieke lichaam, het etherische lichaam, het astrale lichaam en het mentale lichaam; elk van deze 'lichamen' heeft zo zijn eigen aura, maar, tenzij anders aangegeven, verwijst de term naar alle emanaties die door deze lichamen worden voortgebracht.

« (...) uitstralingen, niet alleen uitstralingen van het fysieke lichaam, want de uitstralingen van het fysieke lichaam zouden niet voldoende zijn om de aura te vormen. De aura is iets complexers, het is een combinatie van alle uitstralingen van al onze subtiele lichamen, en elk van hen voegt door zijn specifieke uitstralingen nieuwe nuances toe».[2]

Aïvanhov merkt ook op dat de menselijke aura de vereniging van alle componenten van de mens uitdrukt:

«En net zoals er geen twee wezens zijn met dezelfde vingerafdrukken, zo zijn er geen twee wezens met dezelfde aura, omdat de aura de hele mens vertegenwoordigt. De atmosfeer van de aarde is doordrongen van alle uitstralingen van mensen, dieren, planten, stenen, water, bergen en van alle krachten die afkomstig zijn van de planeten en de sterren».[3]

Eenzelfde patroon is waarneembaar in de menselijke aura.

De aura vertegenwoordigt dus een soort van immateriële atmosfeer die uitstraalt van een persoon en die verschillende kleuren kan hebben. We kunnen de aura vergelijken met de atmosfeer die de aarde omringt.[4]

Kenmerken van de aura

Bij de mens zijn de kenmerken van de aura de helderheid (die de kenmerken van het mentale niveau van het subject weerspiegelt), de intensiteit (bepaald door de kwaliteiten op emotioneel vlak) en de dikte (die overeenkomt met de kracht van het wil). ). Wanneer Aïvanhov over deze kenmerken spreekt, stelt hij ook methoden voor om de aura te verbeteren en te ontwikkelen:

«[...] Er bestaan concentratietechnieken om de aura te ontwikkelen, maar de beste en veiligste methode is het beoefenen van deugden. Door middel van liefde verlevendig je je aura; door wijsheid maak je die lichtgevend; door de sterkte van je karakter maak je die krachtig; door een puur leven maak je die doorzichtig en helder. Elke deugd die je ontwikkelt, geeft een nieuwe kwaliteit aan je aura. En het is deze levende, stralende, krachtige en heldere aura die alle zegeningen van de hemel naar je aantrekt».[5]

De functies van de aura

Aïvanhov merkt op dat de aura kan worden gedefinieerd als de energetische huid van de mens en, net als de fysieke huid, voornamelijk drie verschillende functies vervult: uitwisseling, bescherming en gevoeligheid:

«De aura is onze spirituele huid. En net zoals het wenselijk is dat onze fysieke huid zacht en fijn is, moet de spirituele huid die ons omringt groot en resistent zijn. Er zijn mensen die blijven klagen over de manier waarop men naar hen gekeken heeft, hoe men hen aangesproken heeft, hoe men met hen is omgegaan. Ze zijn zo gevoelig dat het lijkt alsof ze overal wonden hebben. Ze onthullen op die manier dat hun aura erg dun is. Waarom ? Omdat ze niet veel liefde hebben. Terwijl je aan mensen met een zeer brede uitstraling alles kan vertellen wat je wilt, het maakt ze niet van streek, omdat ze veel liefde hebben. Dus als je zo gevoelig bent voor kritiek, probeer jezelf dan niet te rechtvaardigen; het is alleen dat je niet genoeg liefde hebt om de gaten op te vullen, dikke muren te bouwen en te voorkomen dat negatieve stromen je aura binnendringen»».[6]
« We kunnen de aura vergelijken met de huid. Je kent het belang van de huid voor het fysieke lichaam. Het heeft talrijke functies...» [7]

Aïvanhov beschouwt de aura ook als de huid of het waarnemingsorgaan van de ziel, die zich manifesteert door de drie genoemde energielichamen: het etherische, astrale en mentale lichaam:

«Men kan zeggen dat die de huid van de ziel is, die haar omhult, die haar beschermt, die haar gevoeligheid geeft, en het is uiteindelijk de aura die de kosmische stromen doorlaat, die de uitwisseling tussen de menselijke ziel en alle schepselen, tot en met de sterren, mogelijk maakt en de uitwisseling tussen de ziel van een schepsel en de universele ziel».[[8]

De aura van de aarde, dieren, planten en mineralen

De atmosfeer van de aarde kan worden gezien als de aura van de aarde zelf en is het product van alle uitstralingen van dieren, planten en mineralen. Het synthetiseert alles wat erin zit. «Overigens hebben mineralen, planten en dieren ook een aura, maar alleen een fysieke aura».[9]

De aura faciliteert een ononderbroken uitwisseling tussen alle wezens en alle natuurkrachten.

Heiligen, profeten en Ingewijden

De aura kan worden beschouwd als een magisch instrument dat, in het geval van zeer gevorderde individuen - dat wil zeggen die een diepgaand werk hebben verricht op alle dimensies van hun wezen, fysiek, emotioneel en mentaal - specifieke kenmerken verkrijgt:

«Wat betreft de heiligen, de profeten, de Ingewijden, zij ontwikkelen door hun aanbidding en hun liefde voor de Schepper, (...) een aura van een buitengewone pracht met kleuren in voortdurende beweging, net als vuurwerk. Hun aura is ook erg uitgebreid, en er wordt zelfs gezegd dat de aura van Boeddha zich uitstrekte over verschillende dorpen. Ja, de grote meesters zijn in staat hun aura uit te breiden om een heel gebied onder hun bescherming te nemen en tegelijkertijd de aura van alle mensen die het bewonen te doordringen en hen zo het nieuwe leven in te blazen. (…) Dit is hun ideaal! Het is ontzagwekkend, subliem».[10]
«De aura is als een magisch instrument in de hand van Ingewijden. Omdat het deel uitmaakt van henzelf, verbeteren ze waar ze ook gaan het koninkrijk van mineralen, planten, dieren en mensen».[11]

De aura en het verheerlijkte lichaam

Sint-Paulus, apostel van Jezus, Farizeeër en Romeins burger, terwijl hij in zijn brieven het verheerlijkte lichaam of het lichaam van de onsterfelijkheid, het lichtlichaam of Christuslichaam vermeld, spreekt van het lichaam van glorie of spiritualiteit. Aïvanhov legt uit dat: «Het verheerlijkte lichaam net als de aura een uitstraling is van de mens, maar terwijl de aura de totaliteit van het wezen uitdrukt, zowel zijn gebreken als zijn kwaliteiten, is het lichaam van heerlijkheid de uitdrukking van het meest intense spirituele leven. Daarom manifesteert het verheerlijkte lichaam zich alleen bij de grote Meesters. Dankzij dit zo zuivere en stralende lichaam genezen ze de zieken, brengen ze overal zegeningen en reizen ze door de ruimte. De aura is dan de versmelting van alle emanaties van het ganse wezen».[12]

Werk aan de aura

Aïvanhov leert ons: «om de intensiteit, de zuiverheid en de kracht van de aura te vergroten, is het essentieel om het hoge ideaal te hebben om aan jezelf te werken, om nobele en rechtvaardige handelingen te verrichten, om pure gedachten en pure gevoelens te hebben».[13]

Het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov reikt ons twee oefeningen aan, waarvan de combinatie de beste methode is om te werken aan de ontwikkeling van onze aura.

De eerste oefening bestaat eruit om aan onze aura te werken door middel van bewuste wil, dat wil zeggen door ons te concentreren op kleuren en ons voor te stellen dat we in zuivere en heldere kleuren baden. De kleuren die we in de natuur zien zijn niet dezelfde als die van de zon, het gebruik van het prisma en het zonlicht stelt ons in staat de meest ware en zuivere kleuren te verkrijgen. De oefening om jezelf te omringen met deze kleuren om de bijbehorende deugden te ontwikkelen is heel erg krachtig. Een andere mogelijkheid is om je voor te stellen dat de kleuren uit jezelf stralen en zich voortplanten in de ruimte of ook, je voorstellen dat je ondergedompeld wordt in dit licht, in deze kleuren, dat je omgeven wordt door een lichtgevende bol en je liefde uitstuurt naar het ganse universum. Deze oefeningen zijn erg aangenaam om te oefenen.[14]

De tweede methode is de veiligste en bestaat uit het werken aan deugden zoals zuiverheid, geduld, toegeeflijkheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, hoop, geloof, nederigheid, rechtvaardigheid en onbaatzuchtigheid. Aïvanhov besluit met te zeggen: «je werkt aan de deugden en het zijn de deugden zelf die de aura vorm geven».[15]

Beide oefeningen toepassen is de beste methode: «Om je aura te ontwikkelen, kan je op twee manieren tewerk gaan. Door middel van de gedachte, van de verbeeldingskracht, probeer je de puurste, mooiste kleuren aan te trekken en jezelf te omringen met deze kleuren. Maar in werkelijkheid zal dit een enigszins kunstmatige inspanning zijn, waarvan de resultaten niet lang zullen duren, als je niet tegelijkertijd probeert de deugden te beoefenen waarmee deze kleuren overeenkomen. Om de aura te ontwikkelen, is de essentie inderdaad niet de oefening van het denken, maar het leren van deugden. Zelfs als je geen enkele concentratieoefening doet om de kleuren van je aura te vormen, zal je door alleen maar te werken aan het voeden van de goddelijke deugden in jezelf, alle prachtige kleuren aantrekken die ermee overeenkomen, of je daar nu aan denkt of niet. En naargelang je deze deugden beoefent, zullen de kleuren er mooier en intenser uitzien».[16]

«De hemelse wezens houden van het licht, en wanneer ze een mens zien omringd door dit licht dat de inwijdingswetenschap de aura noemt, snellen ze naar hem/haar toe. Als ik je vraag: "Wil je echt liefde, vrede, gezondheid, schoonheid?", Zullen jullie allemaal antwoorden: "Oh ja, we willen alleen dat!" Maar wat doen jullie dan om ze te verkrijgen? Alle zegeningen kunnen niet per toeval tot je toekomen. Werken aan de aura is de beste manier om ze aan te trekken: door je liefde verlevendig je die, door je wijsheid verlicht je die, door je sterke karakter vergroot je het vermogen, door je puurheid maak je die helder en transparant. Zelfs als je geen enkele concentratieoefening doet om de kleuren van je aura te vormen, zal je alle prachtige kleuren aantrekken die ermee overeenkomen door alleen al het voeden van de goddelijke deugden in jezelf. Dan zullen de hemelse wezens die daarin zullen komen baden je hun geschenken brengen En in je nabijheid zullen de mensen zich gekalmeerd, gesterkt en in een goddelijke richting meegevoerd voelen».[17]

Samenvattend kunnen we daarom zeggen dat: "De mens is net als de aarde, omgeven door een atmosfeer die de inwijdingswetenschap de aura noemt, en het is via deze aura dat hij communiceert met de stromingen van krachten die in de ruimte circuleren. Deze stromingen zijn lichtend of duister, heilzaam of schadelijk, en het is de aura die ze, afhankelijk van haar ontvankelijkheid, haar zuiverheid, haar kracht, aantrekt of afstoot. Zelfs als men omgeven is door slechte stromingen, wordt degene met een krachtige en zuivere aura beschermd, omdat ze eerst zijn aura ontmoeten die, als een douane aan de grens, hen niet laat binnendringen. Door je te concentreren op de prismakleuren kun je je aura opbouwen; maar je krijgt pas echt resultaat als je deze oefeningen begeleidt met werk aan de deugden. Op die manier maak je je aura levend door de liefde, lichtend door de wijsheid, sterk door beheersing, helder en doorzichtig door zuiverheid. De hemelse wezens zijn gevoelig voor de aura van een heilige, van een spiritueel leraar, en vanaf het moment dat ze hen opmerken, rennen ze naar hen toe. Zelfs mensen trachten hen te benaderen, omdat ze daar een aanwezigheid voelen die hen verlicht, voedt, kalmeert, troost».[18]

Bibliografie

Boeken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • Aïvanhov, La deuxième naissance - Amour, Sagesse, Vérité, Œuvres complètes n°1, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Le grain de sénevé, Œuvres complètes n°4, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, L’harmonie, Œuvres complètes n°6, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, «Au commencement était le verbe…» commentaire des Evangiles, Œuvres complètes n°9, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Les splendeurs de Tiphéreth - le soleil dans la pratique spirituelle, Œuvres complètes n°10, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, De nieuwe aarde, Verzamelde werken n°13, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, L’amour et la sexualité*, Œuvres complètes n° 14, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, «Connais-toi toi-même» - Jnani Yoga**, Œuvres complètes n°18, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, La nouvelle religion: solaire et universelle*, Œuvres complètes n°23, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, La nouvelle religion: solaire et universelle**, Œuvres complètes n°24, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, La pédagogie initiatique**, Œuvres complètes n°28, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Vie et travail à l’École divine ** Œuvres complètes n°31, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Subtiele centra van de mens, Izvor n°219, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Le livre de la magie divine, Izvor n°226, Ed. Prosveta
 • Aïvanhov, Brochure n° 124
 • Aïvanhov, Brochure n° 309
 • Aïvanhov, «U bent goden», Synopsis 1

Multimedia (video’s en audio’s)

Fragmenten uit voordrachten (audio en/of video) van Omraam Mikhaël Aïvanhov

Voordrachten van Omraam Mikhaël Aïvanhov (audio en/of video)

 • Conférence audio, L’aura, CD 5007, (CD Éditions Prosveta, français) [1]

Nota's

 1. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p.255.
 2. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 258.
 3. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvre complète 6, p. 260.
 4. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 255-256. De uitdrukking "atmosfeer" werd al gebruikt door de Engelse arts Walter John Kilner om de menselijke uitstraling te beschrijven in een verhandeling uit 1911.
 5. Aïvanhov, Pensées quotidiennes 2011, 16 avril.
 6. Aïvanhov, Centres et corps subtils, Izvor p.27
 7. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p.256».
 8. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 260.
 9. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 261.
 10. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p.262.
 11. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvre complète 6, p. 258-259.
 12. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 262.
 13. Voorbeelden van de kleur blauw: op het goddelijke domein is het de waarheid, in de wetenschappen en de kunsten vertegenwoordigt het blauw religie, in het domein van invloeden en activiteiten is het vrede en in het domein van kunst is het muziek.
 14. Aïvanhov, L’Harmonie, Œuvres complètes 6, p. 266.
 15. Aïvanhov, Pensées quotidiennes 2010, 11 septembre.
 16. Aïvanhov, Pensées quotidiennes 2016, 21 avril
 17. Aïvanhov, Pensées quotidiennes 2014, 17 mars.

Verwante artikelen

Externe linksBericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).